facebook

Як впливає музично-ритмічна діяльність на школярів із порушеннями інтелектуального розвитку?

Для того, аби подолати порушення у розвитку дітей, шляхом розвитку та корекції рухової сфери в поєднанні зі словом і музикою, науковиця радить займатись ритмікою.

Людина нерозривно пов’язана з музикою, ритмами, звуками, що її оточують. Проте їх вплив на людину є різним, адже сприймає та відчуває ці елементи кожен із нас не однаково. Зокрема й діти з ООП теж мають свій особливий зв’язок із музикою. Тому педагогічні працівники повинні здійснювати компетентну корекційно-розвиткову діяльність таких дітей.

Про те, як впливає музично-ритмічна діяльність на психічний стан та фізичний розвиток дитини та які є компетентнісно-орієнтовані технології музично-ритмічної діяльності молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку, розповіла Гладченко Ірина Вікторівна, кандидатка педагогічних наук, наукова співробітниця відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
Якщо ми щось робимо, то запам’ятовуємо, розуміємо й можемо відтворити. Так само і дитина: якщо вона чує, то забуває, а якщо чує і бачить – пам’ятає, – підкреслила спікерка.
За словами Ірини Вікторівни, музично-ритмічна підготовка дітей є дуже важливою та позитивно впливає на психічний стан та фізичний розвиток загалом. Оскільки про це зазначали не тільки вчені, лікарі, а й представники музичної сфери.

Музика, ритм, музично-ритмічна діяльність – це позитивний вплив на будь-яку сферу психічного розвитку дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, – додала пані Гладченко.
За допомогою музично – ритмічної діяльності в розвитку пізнавальної та емоційної сфери у дітей з ООП:

  • підвищується ефективність розумової діяльності та процесу навчання;
  • активізуються  психічні процеси;
  • з’являються позитивні емоційні стани;
  • відбувається формування цілеспрямованої дільності

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами визначає корекційно-розвиткову роботу, яка здійснює комплексний вплив на різні сторони розвитку дитини із психофізичними вадами та призначена для удосконалення або подолання труднощів предметно-практичного навчання.

Основні завдання корекційно–розвиткових занять:

  • Формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів.
  • Розвиток та подолання порушень мовлення, дихання та голосу у дітей.
  • Корекція та компенсація вид фізичного розвитку.
  • Корекція рухових порушень та недоліків фізичного розвитку.

До основних напрямів такої роботи відносимо корекцію психосоціального розвитку, корекцію вад мовлення та лікувальну фізичну культуру.

Для того, аби подолати порушення у розвитку дітей, шляхом розвитку та корекції рухової сфери в поєднанні зі словом  і музикою, науковиця радить займатись ритмікою, яка виконує такі завдання: оздоровчі, освітні, виховні, корекційні.

Цілеспрямоване формування навичок музично-ритмічної діяльності сприяє ефективному засвоєнню необхідного рухового ритму будь-якої дії в процесі навчальної, ігрової та трудової діяльності  та  розвитку здатності організовувати і спрямовувати власні дії в просторі та часі.

Аби дізнатись більше аспектів про музично-ритмічну діяльність та як використовувати запропоновані спікеркою ритмічні заготовки, малюнки, ігри, вправи задачі на практиці, пропонуємо переглянути корисний вебінар.

Джерело.


Повернутись вверх