facebook

Скільки часу вчитель має виділяти на уроці учневі з ООП?

Скільки часу вчитель має виділяти на уроці учневі з ООП?

Законодавство не визначає норми часу, відведеного на кожного учня на уроці, незалежно від його потреб. Адже навчання дитини з ООП – це комплекс умов, які має створити заклад освіти для ефективного навчання дитини. Водночас усі ці умови законодавство визначає не як преференції для дитини з ООП, а як забезпечення рівного доступу до здобуття загальної середньої освіти, у тому числі шляхом

  • “викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для осіб відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації / модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів) для осіб з особливими освітніми потребами;
  • використання розвиваючих засобів і методів навчання, що враховують особливі освітні потреби учнів та сприяють успішному засвоєнню змісту навчання і розвитку дитини” (абзаци 7, 8 частини 1 статті 9 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Також, “відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна програма розвитку та індивідуальний навчальний план (за потреби)”. Це визначено частиною 4 статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту“.

Чтайте також:  Вчитель на заміні: доплату передбачено у розмірі до 50% посадового окладу

Ця індивідуальна програма розвитку визначає перелік необхідних дитині психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що надаються індивідуально та/або в груповій формі.

Також “особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя” (частина 6 статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту“).

Отже, якщо відчувається брак уваги до дитини з ООП безпосередньо на уроці, проблема може бути в тому, що в якомусь із перерахованих аспектів є недопрацювання закладу освіти й навряд чи їх можна виправити простим збільшенням часу, який вчитель має приділити на уроці персонально дитині з ООП.

Джерело.


Повернутись вверх