facebook

Вимоги та обов’язки асистента вчителя/дитини та логопеда – юридичне розʼяснення

Вимоги та обов’язки асистента вчителя/дитини та логопеда – юридичне розʼяснення

Тема, де починаються й на чому закінчуються обовʼязки асистента вчителя й асистента дитини, дуже популярна серед запитів читачів, що надходять на пошту редакції “НУШ”. Раніше ми вже відповідали на питання про розподіл відповідальності працівників (вчителя, асистента вчителя/дитини) в інклюзивному класі. Втім, нова добірка ваших питань відмінна від попередньої.

У новому юридичному розʼясненні читайте:

 • хто та за яких умов може працювати асистентом дитини;
 • скільки асистентів дитини може бути в одному класі;
 • чи має асистент вчителя допомагати учню/учениці з “домашкою” та які вцілому обовʼязки має;
 • чи може асистент вчителя проводити з дитиною з ООП індивідуальні корекційні заняття під час уроків чи поза ними;
 • чи може асистент вчителя працювати у двох класах на 0,5 ставки в кожному;
 • яке тижневе годинне навантаження асистента вчителя, логопеда, працівника ІРЦ.

ПРО АСИСТЕНТА ДИТИНИ

 • Що потрібно, аби працювати асистентом дитини в школі? Чи може, наприклад, педагог ГПД або бібліотекар бути асистентом?

Вимоги до асистента дитини з особливими освітніми потребами визначені в “Умовах допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього“. Зокрема, від асистента дитини вимагається:

“1) проходження спеціальної підготовки обсягом не менше 15 годин, яка має включати інформацію щодо дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти, ознайомлення з правами та обов’язками учасників освітнього процесу в закладах освіти, що підтверджено документом про проходження підготовки (підвищення кваліфікації), виданим суб’єктом надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації;

Приєднуйтесь до нашої нової спільноти ОСВІТА UA

Посилання:https://www.facebook.com/groups/1023345988199205/?ref=share

2) проходження профілактичного медичного огляду;

3) дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про учасників освітнього процесу” (пункт 4 “Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього“).

Згідно з тим же нормативним актом, “асистентом учня (дитини) може бути один із батьків (інший законний представник) здобувача освіти, уповноважена ними особа або соціальний робітник, який надає соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання” (абзац 2 пункту 3 “Умов допуску асистента учня (дитини) до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього“).

Отже, асистентом дитини може бути будь-яка особа, яка відповідає вимогам законодавства та уповноважена батьками дитини. Це може бути й працівник закладу освіти, який суміщатиме основну роботу з послугами асистента дитини. Проте, важливо, аби робочий час на обох посадах не збігався. Адже згідно зі статтею 102 Кодексу законів про працю України“Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи”).

 • Що потрібно, аби в школі з’явилася вакансія “асистент дитини”?

Сам собою заклад освіти не може мати таку вакансію як “асистент дитини”, оскільки цей працівник не призначається для дитини з ООП закладом освіти. Згідно з освітнім законодавством: “В освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою” (пункт 7 статті 26 Закону України “Про повну загальну середню освіту“).

Тобто, асистентом дитини може бути хтось із батьків, чи людина, яку вони обрали.

Також функції асистента учня (дитини) може виконувати соціальний робітник. У цьому випадку йдеться про надання базової соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, що регламентовано Законом України “Про соціальні послуги” та наказом Мінсоцполітики України від 23.12.2021 № 718 “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання“.

Чтайте також:  Скільки часу вчитель має виділяти на уроці учневі з ООП?

Батьки можуть отримати таку соціальну послугу за бюджетні кошти. Для цього (як вказано в листі МОН №1/9540-22 від 19.08.22 року “Щодо асистента учня (дитини) в закладах освіти) один із батьків / інший законний представник дитини

 1. пише письмову заяву;
 2. до неї додає копію висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитину з інклюзивно-ресурсного центру (висновок має бути складений за формою, визначеною у додатку 5 до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, в якому зазначається потреба дитини у супроводі під час інклюзивного навчання);
 3. з цими документами звертається до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
 • Скільки асистентів дитини може бути в одному класі, якщо там вчаться, наприклад, 3 дітей з ООП?

Відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту“, “освітні та соціальні потреби дітей зі складними порушеннями розвитку під час їх перебування в закладі загальної середньої освіти задовольняються асистентом дитини – соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними” (пункт 7 статті 26).

Отже, один учень з ООП може мати одного асистента поряд.

Законодавство містить рекомендації щодо пропонованої кількості учнів з ООП в одному класі, проте зараз (під час воєнного стану) ця норма не діє:

“У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) гранична кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, визначена цим Порядком, не застосовується. Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання учня з особливими освітніми потребами та створенні інклюзивного класу” (останній абзац п. 6 “Порядку організації інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти“).

Отже, асистентів дитини може бути стільки, скільки й дітей з ООП, що потребують супроводу для організації інклюзивного навчання.
ПРО АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ТА ЛОГОПЕДА

 • Які обов’язки в асистента вчителя? Чи має він виконувати домашні завдання з дитиною?

Відповідно до пункту 17 “Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти“: “організацію інклюзивного навчання учнів забезпечує асистент вчителя, посадові обов’язки якого визначаються його посадовою інструкцією, що затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства”.

Тож вичерпно посадові обов’язки кожного асистента вчителя визначені у його посадовій інструкції, з якою працівник ознайомлюється при зарахуванні на посаду. Посадові обов’язки можуть дещо різнитися у тому чи тому закладі освіти, проте їхній основний зміст описаний у листі МОН “Щодо посадових обов’язків асистента вчителя“.

Зокрема, у листі вказано, що у посадові обов’язки асистента вчителя входить:

 • “забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами: разом із вчителем класу виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення, допомагає дитині у виконанні навчальних завданьзалучає учня до різних видів навчальної діяльності;
 • у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини;
 • адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами”.

У методичних рекомендаціях на 2023/2024 навчальний рік фахівці МОН окремо наголошують на посадових обов’язках асистента вчителя при дистанційному навчанні. Серед інших визначають такі:

 • “в умовах організації дистанційного навчання асистент вчителя… забезпечує навчання учня з особливими освітніми потребами, у тому числі за потреби здійснює в межах свого педагогічного навантаження індивідуальне підключення поза часом уроку, який здійснюється онлайн, та надає додаткові пояснення, виконує разом з дитиною домашні завдання, які були їй не зрозумілі“.
Чтайте також:  Чи може інклюзивний клас працювати без асистента вчителя?

Отже, асистент вчителя має адаптувати навчальні матеріали (у тому числі й домашні завдання) до індивідуальних особливостей дитини, аби вона могла самостійно виконати завдання, чи у межах свого педагогічного навантаження разом із дитиною виконати ті завдання, які були дитині незрозумілі.

 • Чи має асистент вчителя проводити індивідуальні, чи корекційні заняття з дитиною з ООП? Чи може асистент вчителя забирати дитину з уроку для індивідуальної роботи?

Обов’язками асистента вчителя проведення корекційних занять не передбачено. Конкретно про свої обов’язки кожен асистент вчителя може дізнатися із посадової інструкції, яка має бути затверджена керівником закладу освіти й обов’язково надана для ознайомлення працівнику під час зарахування на посаду. Орієнтовні посадові обов’язки асистента вчителя описані у листі МОН №1/9-675 від 25.09.2012 року “Щодо посадових обов’язків асистента вчителя“.

Відповідно до пункту 13 “Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти“: “психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться фахівцями з-поміж педагогічних працівників закладу освіти, педагогічними працівниками вчителями-дефектологами (вчителем-логопедом, сурдопедагогом, тифлопедагогом, олігофренопедагогом), які введені до штату закладів освіти відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти та/або додатково залученими фахівцями, з якими заклад освіти або відповідний орган управління у сфері освіти укладають цивільноправові договори”.

Перелік фахівців, які можуть проводити додаткові психолого-педагогічні й корекційні заняття з учнями з ООП, можна знайти у додатку до Порядку надання субвенції учням з ООП.

Якщо ж асистент вчителя має відповідну кваліфікацію, яка відповідає потребам дитини з ООП згідно з її індивідуальним планом розвитку, він може проводити такі корекційні заняття за договором цивільного-правового характеру. Втім, обсяги таких послуг не повинні перевищувати 12 годин на тиждень (480 годин на рік), якщо працівник за основною посадою отримує повний посадовий оклад (лист МОН № 1/1274-23 від 27.01.23 року “Про право працівників закладів освіти займатися викладацькою діяльністю у своєму закладі освіти“).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття можуть проводитися в індивідуальній чи груповій формі. Розклад таких занять має узгоджуватися з розкладом навчальних занять класу. Складає та затверджує цей розклад керівник закладу освіти або уповноважена ним особа (абзаци 2, 5, 6 пункту 11 “Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти“).

 • Чи можна призначити одного асистента вчителя у два класи одночасно – по 0,5 ставки у двох класах? Чи можна ділити ставку асистента вчителя між двома педагогами?

Варто нагадати, що у 2018 році внесено зміни до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти. Цими змінами запроваджено нову норму – 1 ставка асистента вчителя на один інклюзивний клас замість попередньої норми – 0,5 ставки на клас (наказ МОН від 06 грудня 2010 року № 1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти“).

Асистент вчителя може працювати у двох класах по 0,5 ставки, якщо це дозволяє розклад навчальних занять. Тобто, якщо заняття, на яких має працювати асистент вчителя, не відбуваються паралельно одночасно у двох класах.

Нормативних актів, які забороняють ділити ставку асистента вчителя, – немає. Відповідно, ставка може розподілятися між двома працівниками.

 • У яких нормативних документах можна знайти роз’яснення щодо обліку робочого часу асистента вчителя? Скільки годин має працювати асистент кожного дня на ставку? Що входить у 25 годин навантаження асистента вчителя – лише уроки чи й робота з документацією?
 • Яким має бути тижневе годинне навантаження логопеда?
Чтайте також:  Скільки часу вчитель має виділяти на уроці учневі з ООП?

Посади асистента вчителя та логопеда належать до категорії педагогічних працівників (перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників).

Що стосується педагогічного навантаження логопеда, то його діяльність регламентується тією ж статтею закону, що й інших педагогів, наприклад, предметників. Педагогічна діяльність вчителя включає “діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень” (частина 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту“).

Що стосується педагогічного навантаження асистента вчителя інклюзивних класів шкіл, то воно визначене в окремій статті закону (частина 4 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту“) і становить 25 годин на тиждень, що є тарифною ставкою.

Проте, педагогічне навантаження – це не весь робочий час педагогічного працівника.

Хоча законодавство і встановлює скорочену тривалість робочого часу педагога (абзац 6 статті 51 Кодексу законів про працю України), проте не вказує, скільки саме вчитель має працювати. Визначено лише максимальне навантаження працівників загалом – тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень (стаття 50 Кодексу законів про працю України).

Чинне законодавство не містить пояснення, що саме охоплює термін “педагогічне навантаження”. Заведено вважати, що це час, який вчитель проводить безпосередньо з учнями. Проте інша діяльність педагога (робота з документами, спілкування з батьками, наради тощо) часовими рамками не унормована. Про це ми докладно розповідали в аналітичному матеріалі “Учитель перебуває в школі “скільки треба”: порівняння робочого навантаження вчителів в Україні та в Європі”.

Тож можна сказати, що асистент вчителя має витратити щонайменше 25 годин на тиждень на педагогічну діяльність (логопед, відповідно, – 18 годин) та достатню кількість годин для виконання інших обов’язків, передбачених посадовою інструкцією. Але загалом асистент вчителя, логопед чи інший педагог мають працювати не більше 40 годин на тиждень. Нормативні акти також не конкретизують, як саме ці години мають розподілятися між робочими днями тижня.

А ще в нормативних актах немає чіткого переліку документів, які має вести асистент вчителя. Втім, такий перелік може містити посадова інструкція, яку затверджує керівник закладу.

 • Раніше було чітко вказано, що педагогічне навантаження фахівців ІРЦ, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. З 28 липня 2021 року такої норми немає. Що це означає? Яким зараз має бути тижневе годинне навантаження працівників ІРЦ?

Так, до “Положення про інклюзивно-ресурсний центр” внесли зміни, які фіксують скорочений робочий тиждень працівників, проте не визначають, яка частина цього часу має бути зайнята педагогічним навантаженням:

“Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру, в тому числі його керівника, становить 36 годин на тиждень та включає час, необхідний для виконання ними завдань інклюзивно-ресурсного центру, визначених цим Положенням, та посадових обов’язків, передбачених трудовим договором та/або посадовою інструкцією, зокрема:

 • проведення комплексної оцінки;
 • здійснення системного кваліфікованого супроводу;
 • надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
 • провадження інших видів діяльності, що забезпечують виконання завдань інклюзивно-ресурсного центру, визначених цим Положенням” (пункт 40 відповідного Положення).

Отже, чітку кількість годин, які працівник ІРЦ має витратити на безпосередню роботу з дітьми, не визначено. Можна лише припустити, що ця кількість годин повинна залишати можливість працівнику виконувати також інші функції, передбачені посадовою інструкцією.

Роман Бондаренко, юрист ГО “БАТЬКИ SOS”, спеціально для “Нової української школи”

Джерело.


Повернутись вверх