facebook

Як оцінюватимуть учнів за підсумками навчального року?

Міністерством освіти та науки надано роз’яснення щодо підсумкового оцінювання школярів наприкінці цього навчального року.

Відповідні рекомендації з окремих питань завершення навчального року затверджено наказом Міносвіти.

Рекомендації містять поради щодо проведення школами семестрового та річного оцінювання учнів.

Зокрема, семестрове оцінювання за ІІ семестр, залежно від ситуації, може здійснюватися за результатами тематичного оцінювання, поточного оцінювання або підсумкового оцінювання за ІІ семестр, яке може здійснюватись, у тому числі у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.

Крім того, МОН пропонує враховувати результати навчання школярів із відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

Під час здійснення оцінювання за ІІ семестр вчителям рекомендовано зараховувати всі оцінки, отримані учнем протягом семестру незалежно від місця навчання. Це може бути будь-яка установа загальної середньої освіти, зокрема приватні навчальні заклади, в Україні або за її межами.

Школи, в яких учні навчалися тимчасово, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання.

В окремих випадках (відсутність результатів оцінювання з об’єктивних причин) оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів може здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не зараховано».

Річне оцінювання школярів рекомендується здійснювати на підставі семестрових чи скоригованих семестрових оцінок.

Річна оцінка не обов’язково має бути середньою арифметичною від оцінок за І та ІІ семестри. При виставленні річної оцінки повинні враховуватись динаміка особистих результатів навчання учня з предмету та сформованість уміння застосовувати отримані знання.

У 1-4 класах підсумкова оцінка за рік визначатиметься з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень вчителя за учнями.

За відсутності в учнів з-поміж тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за I семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами II семестру.

За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання у ІІ семестрі.

Крім того, для проведення семестрового та річного оцінювання отримувач освіти може надати інформацію з електронного журналу та щоденника, у тому числі електронного, за попереднім місцем навчання.

У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою навчального закладу учень матиме право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.

Джерело.


Повернутись вверх