facebook

Прийом критичного мислення «Денотатний граф»

;

Як навчити учнів не лише запам’ятовувати, а й осмислювати будь-яку інформацію.

Денотатний граф – навчальний прийом, що дозволяє структурувати інформацію, а також наочно зображувати смислові зв’язки між ключовим поняттям та його ознаками.

В основі прийому – блок-схема, яка описує поняття, розкриваючи його ключові аспекти. Головний принцип схеми – чергування іменників і дієслів, які відгалужуються від головного поняття-іменника та невід’ємно з ним пов’язані.

Сенс складових блок-схеми до прийому «Денотатний граф»
Схема являє собою своєрідне дерево. Стовбур – головне слово (іменник), від якого йдуть розгалуження блоки-дієслова. У свою чергу від них ідуть додаткові розгалудження – блоки-іменники та іноді пов’язані з ними прикметники.

Приклад побудови денотатного графа щодо будови і ключових функцій крові.


Як працювати з прийомом:

  • Спершу необхідно виділити ключове поняття (іменник) або словосполучення, від якого будуватиметься денотатний граф.
  • На наступному етапі добираються дієслова, що описують найбільш важливі процеси, які відбуваються з обраним поняттям.
  • До кожного дієслова, у свою чергу, добираються допоміжні іменники, які пояснюють зміст дієслів.
  • Будуючи кожен рівень графа, необхідно співвідносити кожне слово «гілки» з ключовим з метою виключення будь-яких невідповідностей чи протиріч.

Денотатний граф будується згори донизу. Спершу необхідно дібрати дієслова, а лише після цього зіставити з ними ознаки.

Чтайте також:  Реєстрацію вчителів початкових класів для проходження сертифікації припинено достроково

За допомогою прийому «Денотатний граф» можна розвивати у школярів наступні уміння та навички:

  • здатність до аналізу, синтезу та виокремлення головних з поміж другорядних відомостей;
  • уміння систематизувати будь-яку інформацію, розкладаючи її «по полицях»;
  • усвідомлення зв’язків між різними поняттями;
  • графічне представлення взаємозв’язків між явищами і об’єктами.

Ідеї використання прийому на уроках
Денотатний граф є універсальним прийомом. Він стане у пригоді кожному вчителю, незалежно від предмета викладання.

На уроках української та зарубіжної літератур за допомогою денотатного графа зручно аналізувати художні твори. Наприклад, проводити характеристику літературного героя, аналізувати певну проблему, що порушується у творі та інше.

Виокремлення з тексту ключових ознак певного поняття, що аналізується, допомагає школярам структурувати тексти, виділяти в них головне і другорядне, а також дозволяє навчитися більш вдумливо працювати з текстом.

На уроках української мови використання цього прийому дає хороші результати при відпрацюванні багатьох правил, а також при поясненні понять і термінів. Причому на уроці може використовуватись як повністю, так і частково заповнений матеріал.

Попередньо створені вчителем заготовки можуть стати опорною схемою для вивчення ключового змісту з теми. Завдання з частково заповненими блоками або самостійне створення блок-схем за таким принципом дають можливість учням будувати логічні ланцюжки, відновлювати пропущену інформацію та, як наслідок, легко опановувати теоретичний матеріал.

Чтайте також:  Реєстрацію вчителів початкових класів для проходження сертифікації припинено достроково

На уроках історії за допомогою цього прийому можна допомогти школярам розібратися у різноманітних верствах суспільства певних історичних епох: їхні функції, ролі та призначення.

На уроках фізики і хімії за допомогою цього прийому можна продемонструвати значення певних фізичних процесів чи хімічних реакцій, як для Всесвіту в цілому, так і для життя людей зокрема.

На уроках географії та біології, наприклад, за допомогою цього прийому можна наочно продемонструвати екологічні наслідки впливу певної людської діяльності на навколишнє середовище, а також взаємний вплив живих організмів одне на одне в екосистемах.

На уроках фізичної культури та охорони здоров’я за допомогою денотатного графа можна демонструвати користь певних фізичних вправ і навантажень, а також розглядати різні шкідливі звички, пояснюючи, який саме вплив вони мають на організм.

Джерело.


Повернутись вверх