facebook

Достроковий початок 2024-2025 навчального року! Чи можливо? Наскільки законно?

Достроковий початок 2024-2025 навчального року! Чи можливо? Наскільки законно?

Автор: Сергій Борисенко, заступник голови Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України

Останнім часом під приводом проблем в енергетичній системі викликаних варварськими діями рф, а інколи просто з метою економії як енергоресурсів так і фонду оплати праці, з подачі Міністерства освіти і науки України все частіше обговорюється питання дострокового початку 2024-2025 навчального року.

Деякі органи місцевого самоврядування керуючись, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України вже ухвалили рішення про початок у закладах загальної середньої освіти 2024-2025 навчального року з середини серпня. Більш того місцева влада своїм рішенням скасувала осінні та весняні канікули.

Слід нагадати, що рекомендації МОН надані листом, який відповідно до Закону України «Про освіту» не має жодної юридичної сили та відповідно не можє бути підставою для прийняття жодних рішень. Більш того пан О.Лісовий заявив, «що відомство не рекомендуватиме школам розпочинати новий 2024/2025 навчальний рік раніше».

Проте враховуючи, що у суспільстві і особливо серед керівників органів місцевого самоврядування та органів управління освітою досить жваво обговорюється можливість дострокового початку 2024-2025 навчального року вважаю за потрібне розглянути це питання у площині чинного законодавства України.

 

У першій статті Конституції України вказано, що «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава». Правова держава – це держава, яка забезпечує верховенство права у всіх сферах життя суспільства та держави. У свою чергу Верховенство права передбачає, що всі дії державних органів, юридичних осіб та громадян повинні відповідати закону. Закон має найвищу юридичну силу.

Чтайте також:  10 днів врятують? Ще в одній з областей ухвалили рішення щодо початку навчального року

Права та повноваження органів місцевого самоврядування встановлюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 1 Закону вказує, що виконавчі органи рад створюються для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами.

Стаття 4 Закону вказує, що одними з основних принципів місцевого самоврядування є принципи законності та правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;

І на останок, стаття 10 Закону прямо вказує – сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.

Тобто органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування повинні діяти виключно в межах наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами прав та повноважень.

Питання початку, тривалості та закінчення навчального року врегульовано Законом України «Про повну загальну середню освіту». Частина 3 статті 10 вказаного Закону встановлює, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Чтайте також:  Чи підтримуєте Ви початок навчального року в серпні?

Проте Законом України «Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» № 2315-IX від 19.06.2022 встановлено, що під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Тобто у мирний час початок, тривалість та закінчення навчального року встановлена у Законі України «Про повну загальну середню освіту», під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення визначаються виключно Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, органи місцевого самоврядування їх виконавчі органи, посадові особи, навіть сільські, селищні, міські голови ніколи не мали та не мають під час дії воєнного стану повноважень щодо визначення тривалості навчального року, дати його початку та/або закінчення.

Що стосується канікул то Закон України «Про повну загальну середню освіту» встановлює лише мінімальну тривалість канікул протягом навчального року – не менше 30 календарних днів. При цьому скільки канікул та які вони: осінні, зимові, весняні Закон не визначає.

Частина 4 стаття 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлює, що структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Чтайте також:  Наскільки роботодавець може обмежити тривалість відпустки вчителя

Канікули є складовою частиною навчального року, тож кількість канікул та їх тривалість може визначати виключно педагогічна рада закладу освіти.

Таким чином, якщо органи місцевого самоврядування не мають закоонних прав та повноважень, щодо визначення початку, тривалості та закінчення навчального року та/або кількості та тривалості канікул.

Якщо ж вони все ж приймають будь які рішення щодо начального року та/або канікул, такі рішення є протиправними. Вони прямо та грубо порушують Конституцію України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та перевищують межі наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

Джерело.


Повернутись вверх