facebook

Лікарняний під час відпустки

Лікарняний під час відпустки

Фахівець

Харківської обласної організації
профспілки працівників освіти і
науки України

Олена Локтіна

ЛІКАРНЯНИЙ ПІД ЧАС ВІДПУСТКИ

Відпустка – це час (певна кількість гарантованих днів вільних від роботи), коли працівник відпочиває
іне працює, але за ним зберігається робоче місце.

Якщо у період щорічної відпустки (основної чи додаткової) настала непрацездатність, вона підлягає
продовженню на кількість календарних днів, протягом яких працівник відповідно до листка
непрацездатності хворів.

Дії кадровика при відкритті лікарняного працівника, що перебуває у щорічній відпустці і отримав
відпускні:

– | наказ, який був раніше виданий на щорічну відпустку, не скасовуємо;

– | дочекайтеся одужання працівника і закриття лікарняного;

– | працівник подає письмову заяву на продовження щорічної відпустки чи перенесення на інший

період;

– видаєте новий наказ на підставі заяви працівника про продовження відпустки чи перенесення на

інший період;

– в особову карту форми П-2 вносимо зміни щодо продовження чи перенесення відпустки.

Отже, у разі відкриття працівником листка непрацездатності під час щорічної відпустки, йому
повинні бути надані дні цієї невикористаної відпустки, що припали на період хвороби, шляхом
продовження чи перенесення на інший період. Таким правом працівник зобов’язаний скористатися до кінця
робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка,
надавши письмову заяву.

Тимчасова непрацездатність, що настала під час перебування у щорічній (основній чи додатковій)
відпустці надається у порядку та розмірах, встановлених ч.2 ст.15 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Мо1105 від 23.09.1999 у редакції Закону Хо2620 від
21.09.2022 (далі – Закон Мо! 105), а саме:

– перші 5 днів – за рахунок роботодавця;

– | решта днів за рахунок Пенсійного фонду України.

При цьому тимчасову непрацездатність оплачують за всі календарні дні хвороби (включаючи робочі,
вихідні, неробочі або святкові дні). Розмір лікарняних залежить від страхового стажу та наявності
пільгового статусу в застрахованої особи. Тобто, все те ж саме, якби не було жодної відпустки.

Лікарняний по догляду за дні хвороби, що припадають на період відпустки, оплаті не підлягає (ч.б
ст.22 Закону Ме1105), а відпустку не продовжують і не переносять. Продовжувати або переносити відпустку
на дні лікарняного по догляду за дитиною (іншим членом сім’ї) не можна. Тому якщо працівник у період
щорічної відпустки доглядає за хворою дитиною, то відпустка на дні хвороби дитини не продовжується.
Пояснюється це тим, що у трудовому законодавстві йдеться про хворобу саме працівника в період
відпустки.

Допомога по тимчасовій непрацездатності за період перебування у відпустці без збереження
заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням не надається
відповідно до п.б ч.І ст.16 Закону Мо1105.

Джерело.


Повернутись вверх