facebook

Чи правомірне обмеження тривалості відпустки педагогів 24 календарними днями?

Чи правомірне обмеження тривалості відпустки педагогів 24 календарними днями?

Катерина Герман

Юрисконсульт Харківської
обласної організації профспілки
працівників освіти і науки
України

ЧИ ПРАВОМІРНЕ ОБМЕЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВІДПУСТКИ ПЕДАГОГІВ 24 КАЛЕНДАРНИМИ ДНЯМИ?

Відповідно до абз І ч. І ст. І2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
2136-ЇХ від 15.03.2022 (далі – Закон Х» 2136-ІХ) у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної
основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний
робочий рік.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 12 Закону Ме 2136-ЇХ якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить
більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки
переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця
невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

Абзацом 3 ч. 1 ст. І2 Закону М» 2136-ІХ передбачено можливість у період дії воєнного стану надання
працівнику будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки у зв’язку з усиновленням дитини) понад щорічну
основну відпустку, передбачену абз. І цієї частини, яка за рішенням роботодавця може здійснюватися без
збереження заробітної плати. Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після
припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть
надаватися без збереження заробітної плати.

Чтайте також:  Підвищення кваліфікації під час відпустки

Звертаємо увагу, що положення другого речення абз. 2 та абз. 3 ч. І ст. 12 Закону Хе 2136-ТХ незастосовуються
до керівних працівників закладів освіти та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів)
інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

Тобто, заміна частини щорічної основної відпустки відпусткою без збереження заробітної плати
педагогічним та науково-педагогічним працівникам є незаконною.

На інші види відпусток, зокрема, щорічну додаткову відпустку чи додаткові відпустки працівникам, які мають
дітей, обмеження щодо тривалості не поширюється.

Враховуючи відсутність проведення освітнього процесу у канікулярний період, обмеження щорічних
основних відпусток педагогічних працівників матиме своїм наслідком накопичення невикористаних днів
щорічних основних відпусток, які у будь-якому випадку повинні бути використані або компенсовані при
звільненні, а також виплату заробітної плати за період літніх канікул, коли працівник не перебував у щорічній
відпустці, що створить додаткове навантаження на бюджет.

За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та інших працівників, яким
дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку
заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п. 71 Інструкції про
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від
15.04.93 Хо 102).

Чтайте також:  Вчитель на заміні: доплату передбачено у розмірі до 50% посадового окладу

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому обов’язково виплачується грошова
компенсація відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 Хо 504/96-ВР.

На думку Міністерства освіти і науки України, вкладену в листі «Про право на щорічну основну відпустку
працівників, які під час дії воєнного стану тривалий час знаходяться на простої, та нарахування
відпускних» 12.06.2023 р. М» 1/8371-23 обмежувати тривалість щорічної відпустки педагогічних та науково-
педагогічних працівників є недоцільним, оскільки це потребуватиме необхідності збільшення річного фонду
заробітної плати на більше ніж місячний обсяг для виплати компенсації.

Таким чином, обмеження щодо тривалості щорічних основних відпусток, по-перше, носять
необов’язковий характер для роботодавця, по-друге, зазначена норма дозволяє роботодавцям у період дії
воєнного стану надавати педагогічним та науково-педагогічним працівникам щорічні основні
відпустки повної тривалості, по-третє, є недоцільним.

Джерело.


Повернутись вверх