facebook

Про надання роз’яснень щодо формування 1-х класів з 01.09.2024 та розподілу освітньої субвенції

Про надання роз’яснень щодо формування 1-х класів з 01.09.2024 та розподілу освітньої субвенції

Лист Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2024р. № 1/9930
Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської військових адміністрацій
Про надання роз’яснень щодо формування 1-х
класів з 01.09.2024 та розподілу освітньої субвенції

Міністерство освіти і науки України інформує, що відповідно до частин першої та другої статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n176) (далі – Закон) кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше 24 учнів, які здобувають початкову освіту. Ця норма відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу Х Закону набирає чинності з 01.09.2024.

Таким чином, вищезазначена норма буде застосовуватися щодо формування 1-х класів, учні яких розпочнуть навчання у новому 2024/2025 навчальному році, а їх кількість у класі має становити не більше 24 осіб. Крім того, це поширюється й на класи з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України, а також на класи, учні яких навчаються частину часу очно, а в певний період (наприклад, тиждень) освітній процес організовується для них із використанням технологій дистанційного навчання.

Слід зазначити, що Законом встановлено, що під час дії воєнного стану зупиняється дія положень частин другої та п’ятої статті 12 Закону щодо максимальної кількості учнів у класі (наповнюваності класу) державного, комунального закладу освіти, крім здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формами.

Питання формування класів закладів загальної середньої освіти також регламентується Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, та Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517 (далі – Порядок).

Відповідно до вищезазначеного Порядку поділ класу закладу загальної середньої освіти на групи для вивчення окремих предметів здійснюється при наявності певної кількості учнів. Наприклад, для вивчення навчального предмета «Українська мова» кількість учнів у класі має становити більше ніж 27. Таким чином, на сьогодні, якщо у 1-му класі 24 учні, то такий клас не ділиться на групи для вивчення навчального предмета «Українська мова» (крім закладів з навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською та угорською мовами).

Відповідно до частини третьої статті 103Бюджетного кодексу України освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:

1) кількість учнів ЗЗСО, учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, студентів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової передвищої освіти і коледжах державної та комунальної власності, у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;

2) розрахункову наповнюваність класів;

3) навчальні плани.

Формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 (далі – Формула). Розрахунок освітньої субвенції здійснюється за єдиними підходами для усіх місцевих бюджетів на основі фактичної кількості учнів та студентів усіх типів закладів освіти станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду.

Для обчислення кількості ставок вчителів застосовується показник розрахункової наповнюваності класів (далі – РНК) – середнього рівня наповнюваності класів ЗЗСО відповідної територіальної громади (або середній рівень наповнюваності класів ЗЗСО, фінансування яких здійснюється з відповідного обласного бюджету) за умови раціональної організації шкільної мережі. Також, для врахування різної кількості годин навчального плану за різними рівнями освіти загальна кількість учнів розділяється на три групи (початкова, базова, старша профільна освіта).

Оскільки зміни стосуються тільки 1-х класів, учні яких розпочнуть навчання у новому 2024/2025 навчальному році, та для загальної потреби в коштах освітньої субвенції на рівні територіальної громади не будуть мати значного впливу, МОН розгляне можливість внесення відповідних змін до Формули розподілу освітньої субвенції у наступних бюджетних періодах.

Окремо зазначаємо, що місцеві ради самостійно здійснюють розподіл освітньої субвенції між відповідними закладами та установами освіти для забезпечення в повному обсязі обов’язкових виплат на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам. Місцеві ради не зобов’язані застосовувати Формулу для розподілу обсягу освітньої субвенції між закладами освіти та можуть здійснювати перерозподіл субвенції, що обрахована за окремими складовими Формули.

Діючий формульний підхід до розподілу освітньої субвенції спрямований на підвищення якості надання освітніх послуг через стимулювання органів місцевого самоврядування до оптимізації неефективної мережі закладів.

Таким чином, територіальні громади мають продовжувати аналізувати ефективність діючої шкільної мережі та приймати управлінські рішення щодо формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти, що якнайкраще забезпечуватиме освітні потреби учнів, які здобувають загальну середню освіту на всіх її рівнях.

Заступник Міністра Андрій СТАШКІВ
Завантажити Лист МОН

Джерело.


Повернутись вверх