facebook

Чи мають учасники освітнього процесу можливість впливати на ухвалення управлінських рішень?

Чи мають учасники освітнього процесу можливість впливати на ухвалення управлінських рішень?

Так, учасники освітнього процесу мають можливість впливати на прийняття управлінських рішень. 

Управлінські рішення повинні бути обґрунтованими та прозорими, бо будь-які рішення мають свої наслідки. Для забезпечення прозорості та підвищення управлінської ефективності у закладах освіти щорічно проводиться самооцінювання якості освітньої діяльності. За його результатами приймаються управлінські рішення, які можуть бути ефективними за умови своєчасної та достовірної інформації і відповідають потребам закладу та враховують пропозиції тих учасників освітнього процесу, яких воно стосується. Процес самооцінювання допомагає керівництву школи оперативно реагувати на виклики, відстежувати динаміку та визначати напрями розвитку.

Також управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу: педагоги – на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові тощо; учні – на засіданнях учнівського самоврядування, шляхом анкетування; батьки – на батьківських зборах.

👉 Абетка для директора 👉 https://nus.org.ua/…/Abetka_dyrektora_2021_SQE_SURGe.pdf

👉 Самооцінювання школи: чекліст 👉 https://sqe.gov.ua/samoocinyuvannya-shkoli-cheklist-na…/

👉 Методичні рекомендацій для керівників закладів загальної середньої освіти з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості 👉 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1480729-20#Text
Джерело:Управління Державної служби якості освіти у Харківській області

Чтайте також:  Вчитель на заміні: доплату передбачено у розмірі до 50% посадового окладу

Джерело.


Повернутись вверх