facebook

За яких умов директор або завуч закладу освіти мають право відвідувати уроки.

За яких умов директор або завуч закладу освіти мають право відвідувати уроки

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про освіту» академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом.

Директор школи (заступник з навчально-виховно роботи) може у бідь-який час прийти на урок до вчителя – представники адміністрації мають право і обов’язок відвідувати уроки, які проводять вчителя, ‼️але вчитель має бути про це заздалегідь попереджений, такі відвідування мають проводитися відповідно до плану ‼️внутрішкільного контролю, вчитель ‼️має знати мету відвідування його уроку. Представник адміністрації закладу має зайти до класу до початку навчального заняття і вийти після його закінчення.

Отже, керуючись вищевикладеним:

1. Адміністрація закладу має право відвідувати уроки вчителя, але обов’язково відповідно до змісту плану внутрішкільного контролю. Вчитель має знати мету відвідування його уроку.

2. Вчитель має академічну свободу, а керівник закладу зобов’язаний забезпечити право реалізації академічної свободи.

Чтайте також:  Оновлений Калькулятор зарплати вчителя 2024: яку суму отримуєте ви?

Джерело.


Повернутись вверх