facebook

Роз’яснення МОН про освітній ступінь педагогічних працівників

Роз’яснення МОН про освітній ступінь педагогічних працівників

Диплом про початкову вищу освіту, отриманий до 1991 року, прирівнюється до молодшого бакалавра

Із набранням чинності наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників», пунктом 9 розділу І Положення було оновлено умови присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам.

У зв’язку із значною кількістю звернень стосовно відповідності освіти, здобутої до 1991 року, до освітнього ступеня, визначеного законом «Про вищу освіту», Міністерство освіти і науки підготувало роз’яснення щодо освітніх ступенів педагогічних працівників.

Відповідно до законодавства у сфері освіти, яке діяло до 1991 року, середня спеціальна освіта здобувалася в технікумах, училищах та інших закладах освіти, віднесених у встановленому порядку до середніх спеціальних навчальних закладів.

Головним завданням таких закладів освіти була підготовка кваліфікованих фахівців із середньою спеціальною та загальною середньою освітою, які мають необхідні теоретичні знання і практичні навички за спеціальністю.

Після набрання чинності Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту» технікуми та училища було віднесено до закладів вищої освіти I рівня акредитації, у яких здійснювалася підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Окремих нормативно-правових актів, що встановлюють еквівалентність документів про здобуття вищої освіти, виданих до 1991 року, освітньо-кваліфікаційним (освітнім) рівням вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), не приймалося.

Чтайте також:  Чи мають учасники освітнього процесу можливість впливати на ухвалення управлінських рішень?

Водночас положеннями нормативних актів з питань оплати праці унормовано трудові відносини осіб, які здобули освіту до введення в дію у 1991 році Закону України «Про освіту».

Відповідно до розділу III «Середня спеціальна освіта» Переліку навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення ставок заробітної плати і посадових окладів вчителям, викладачам, вихователям та іншим педагогічним працівникам залежно від освіти, визначеному в додатку № 4 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України, до навчальних закладів, що надавали середню спеціальну освіту, віднесено середні школи з XI педагогічним класом, однорічні педагогічні класи, педагогічні училища тощо.

Отже, середня спеціальна освіта, здобута особами у таких закладах освіти, прирівнюється до вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Згідно із підпунктом 4 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту», диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

Водночас у Міністерстві освіти наголосили, що відповідно до абзацу третього частини другої статті 2 Закону України «Про освіту» листи, інструкції, методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих Міністерством юстиції України, та документів, що регулюють внутрішню діяльність органу, не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати правові норми.

Чтайте також:  Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогам планують змінити

За матеріалами листа Міністерства освіти і науки України.

Джерело.


Повернутись вверх