facebook

Які предмети можна оцінювати “зараховано” / “не зараховано

Які предмети можна оцінювати “зараховано” / “не зараховано

Чи можна фізичну культуру у 5–6 класах НУШ оцінювати “зараховано” / “не зараховано”?

У своїх методичних рекомендаціях щодо оцінювання учнів 5–6 класів фахівці з МОН радять оцінювати результати навчання в освітніх галузях “Мистецтво”, “Соціальна та здоровʼязбережувальна” та “Фізична культура” на позитивному ставленні до кожного учня і враховувати не рівень недоліків та прорахунків, а рівень особистих досягнень.

Також наголошують, що “за рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитися від оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів освітніх галузей “Мистецтво”, “Соціальна та здоровʼязбережувальна”, “Фізична культура” або визначити власну шкалу оцінювання”.

Проте, є чітко визначений перелік, за яких умов заклад освіти може використовувати оцінювання за двобальною шкалою: “За рішенням педагогічної ради закладу, затвердженого відповідним наказом, семестрове та річне оцінювання учнів 5–8 та 10 класів може здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а за двобальною (“зараховано” / “не зараховано”) у випадках:

  • відсутності через об’єктивні причини задокументованих результатів оцінювання, зокрема через відсутність в учнів із певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів;
  • у разі пропуску учнем (ученицею) понад 50 % уроків із певного предмета;
  • у разі поєднання навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою й у закладі загальної середньої освіти України за однією з форм здобуття освіти;
  • під час оцінювання предметів варіативної складової” (Методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні).

Джерело.


Повернутись вверх