facebook

Оплата праці класного керівника

Оплата праці класного керівника
Обов’язки класного керівника
Обов’язки класного керівника покладаються директором ЗЗСО на педпрацівника цього ж закладу, який має педагогічну освіту та здійснює педагогічну діяльність. Причому це можливо лише за згодою педагога.
У своїй роботі класні керівники ЗЗСО керуються Положенням № 434*.
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН від 06.09.2000 № 434.
Відповідно до п. 2.6 цього Положення класний керівник зобов’язаний:
— інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;
— вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів;
— вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);
— регулярно готувати і проводити батьківські збори тощо.
Тому, враховуючи додаткове навантаження на таких працівників, вони мають право на доплату за виконання вищезазначених обов’язків.

Доплата за класне керівництво
Можливість установлення доплати за класне керівництво педпрацівникам ЗЗСО передбачено відразу у двох нормативних актах, а саме у:
1) постанові № 1391*;
2) Інструкції № 102**.
Постанова КМУ «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021 № 1391.
** Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 № 102.
Така доплата встановлюється вчителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у таких розмірах:
— у 1— 4 (та підготовчих) класах ЗЗСО — у розмірі 20 % посадового окладу;
— у 5 — 11 (12) класах ЗЗСО — у розмірі 25 % посадового окладу.
Якщо в класах ЗЗСО усіх типів і найменувань кількість учнів менше 12 осіб, то доплата встановлюється в розмірі 50 % відповідних розмірів. Зазначена умова не поширюється на спеціальні класи, для яких нормативами передбачено меншу наповнюваність.
Доплату за класне керівництво встановлюють до посадового окладу з урахуванням підвищень (п. 34 Інструкції № 102). Вона не залежить від обсягу навчального навантаження.
Адже жодним нормативним документом, який регулює оплатні питання педагогів, не встановлено залежність її розміру від обсягу педагогічного навантаження.

Чтайте також:  Давай на штори, на фарбу, а тепер ще і на вітряки! – «унікальна» ідея Міністерства освіти вдарить по кишені батьків?

Дистанційка педагогів
Дистанційна робота — це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Таке формулювання цьому поняттю надає ст. 60КЗпП.
У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно:
1) визначає робоче місце;
2) відповідає за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на своєму робочому місці.
У разі потреби в ЗЗСО може бути розроблено Положення про організацію дистанційного навчання, яке затверджується керівником закладу освіти (за попереднім схваленням педагогічної ради) з урахуванням норм Положення № 1115*.
Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН від 08.09.2020 № 1115.
Запровадження дистанційки щодо конкретного працівника закладу освіти є правом, а не обов’язком керівника закладу освіти. При прийнятті відповідного рішення слід керуватися можливістю виконання працівником функцій, визначених трудовим договором, та можливістю контролю і фіксації проведеної дистанційної роботи.
ВАЖЛИВО!
З метою дотримання прав педагогів дистанційне навчання має організовуватись у межах їхнього робочого часу, з урахуванням режиму роботи закладу освіти.

Доплата має виплачуватись
Під час дистанційного режиму роботи за працівниками зберігаються права та обов’язки, визначені КЗпП та іншими актами законодавства.
Фахівці МОН у листі від 27.07.2020 № 1/11-5026 зазначають, що зарплата педагогічним працівникам при дистанційній формі навчання виплачується в загальному порядку за тарифікацією. А у листі від 02.11.2020 № 1/9-609 вони підкреслюють, що при дистанційці за педагогами зберігаються:
— доплати за перевірку навчальних робіт учнів, роботу в інклюзивних класах (групах);
— надбавки за складність, напруженість у роботі, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
— інші доплати та надбавки відповідно до законодавства.
Тож учителю ЗЗСО, який проводить навчальні заняття за дистанційною формою навчання, має зберігатися доплата за класне керівництво в розмірі 20 % посадового окладу, як це передбачалося при звичайному режимі роботи закладу освіти. Адже при дистанційці він фактично не припиняє виконувати обов’язки класного керівника.

Чтайте також:  За парти з 1 серпня: вже названо області, де школи розпочнуть навчальний рік з літа

Джерело.


Повернутись вверх