facebook

Грошова винагорода педпрацівникам: чи залежить розмір від навантаження?

Грошова винагорода педпрацівникам: чи залежить розмір від навантаження?

Хто має право на виплату?
Надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (далі — грошова винагорода) в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) передбачено для педагогічних працівників ч. 1 ст. 57 Закону про освіту. А конкретний механізм її виплати визначений у Порядку № 898**.
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.
** Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою КМУ від 05.06.2000 № 898.
Дія Порядку № 898 поширюється виключно на педпрацівників, які займають посади згідно з Переліком № 963* і на яких поширюються оплатні умови працівників закладів освіти.
Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 № 963.
Так, грошова винагорода виплачується педпрацівникам закладів:

Приєднуйтесь до нашої нової спільноти ОСВІТА UA

Посилання:https://www.facebook.com/groups/1023345988199205/?ref=share

— дошкільної освіти;

— загальної середньої освіти;

— позашкільної освіти;

— професійно-технічної освіти;

— вищої освіти;

— післядипломної освіти (методичних установ).

На педпрацівників інших закладів дія Порядку № 898 не поширюється. Тому права на отримання грошової винагороди вони не мають.

Не передбачене надання цієї винагороди й тим педпрацівникам, які працюють у закладі освіти за сумісництвом.

Окремо зауважимо, що науково-педагогічні працівники та працівники закладів освіти, які не обіймають педагогічних посад, але ведуть педагогічну діяльність, не мають права на отримання грошової винагороди (див. листи МОН від 27.03.2018 № 1/11-3259 та Мінсоцполітики від 14.05.2019 № 711/0/206-19).

Чтайте також:  Яку зарплату у 2024 році повинні отримувати вчителі в Україні

Які критерії для виплати?
Грошова винагорода педпрацівникам надається на підставі наказу керівника закладу освіти, а керівникам — за наказом вищої за рівнем організації (п. 4 Порядку № 898). Виплачується вона в межах загальних коштів, передбачених кошторисом на оплату праці.
Грошова винагорода надається відповідно до Положення, яке затверджується керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом (далі — Положення).
У цьому Положенні визначаються критерії, відповідно до яких провадиться виплата грошової винагороди. Згідно з п. 2 Порядку № 898 зазначена виплата надається за:
— сумлінну працю;

— зразкове виконання службових обов’язків;

— високі досягнення у вихованні, навчанні дітей;

— професійну підготовку і методичне забезпечення учнівської та студентської молоді;

— відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни.

Але, окрім наведених критеріїв, Положення може містити й додаткові, які з урахуванням специфіки заклад освіти визначає самостійно на свій розсуд.

У якому розмірі надавати?
Розмір грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень (п. 5 Порядку № 898).
Нагадаємо, що підвищення посадових окладів педпрацівникам проводиться за наявності умов, визначених у постанові № 1391* та Інструкції № 102**. Крім того, при формуванні окладів педпрацівників діє встановлене підвищення на 10 % згідно з постановою № 22***.
Постанова КМУ «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» від 28.12.2021 № 1391.
** Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 № 102.
*** Постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 № 22.
Усі ці підвищення формують новий посадовий оклад педпрацівника. Тому при визначенні граничного розміру грошової винагороди потрібно орієнтуватись на підвищений посадовий оклад. При цьому слід ураховувати, що округлення у випадах, коли посадові оклади (тарифні ставки) визначаються з урахуванням їх підвищень, нормативними актами не передбачено. Тож розмір грошової винагороди для педпрацівників визначається у гривнях з копійками.
Наприклад, вчителю ЗСО (перша кваліфікаційна категорія) встановлений оклад у розмірі 6567 грн (13-й тарифний розряд). Він підвищується згідно з постановою № 22 на 10 %. Відповідно оклад з урахуванням підвищення становить: 7223,70 грн (6567 + 6567 х 10 %).
Чи впливає педнавантаження?
Норма педнавантаження учителя ЗСО, яка відповідає тарифній ставці, становить 18 годин на тиждень. Максимальний обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи за основним місцем роботи для педпрацівників граничними розмірами не обмежено.

Чтайте також:  150 годин підвищення кваліфікації: сумарна чи щорічна вимога?

Неповне навантаження. Педпрацівники, які працюють у закладі освіти на умовах неповного робочого часу (мають неповне тижневе навантаження), мають право отримувати грошову винагороду на загальних підставах.

Тому педпрацівник, який за основним місцем роботи працює з неповним тижневим навантаженням, може розраховувати на максимальний розмір винагороди — посадовий оклад з підвищеннями, визначений у тарифікаційному списку (колонка 8 додатка 1 до Інструкції № 102). Винятком будуть випадки, коли у Положенні встановлено умову про виплату грошової винагороди в розмірі не більше фактично зайнятого посадового окладу.

Підвищене навантаження. Якщо педпрацівник має навантаження більше ставки, то грошова винагорода може бути виплачена в розмірі, що не перевищує посадовий оклад.

Підвищене педнавантаження не збільшує максимальний розмір грошової винагороди

Тож у ситуації, що розглядається, максимальний розмір грошової винагороди вчителя ЗСО може становити посадовий оклад з урахуванням усіх наявних у працівника підвищень. І такий розмір не збільшується пропорційно встановленому педнавантаженню.

Чи платити у воєнний час?
Воєнний стан не повинен бути перешкодою для виплати грошової винагороди. Адже у ч. 1 ст. 571 Закону про освіту чітко зазначено, що в умовах воєнного стану працівникам закладів освіти гарантується збереження усіх виплат, передбачених законом. А грошова винагорода, як ми вже з’ясували, це гарантійна виплата, встановлена чинним законодавством.
Крім того, п.п. 6.3.15 Галузевої угоди* закликає керівників закладів освіти не допускати зменшення або скасування стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.
Галузева Угода між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021 — 2025 роки, зареєстрована Мінекономіки 18.06.2021 за № 12.
ВИСНОВКИ

  • Грошова винагорода виплачується педагогічним працівника, які працюють за основним місцем роботи. Сумісникам така виплата не надається.
  • Розмір грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.
  • Усі особливості надання грошової винагороди прописують у Положенні, яке затверджується керівником закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом.
  • Обсяг педагогічного навантаження напряму не впливає на розмір грошової винагороди.
Чтайте також:  Профспілка просить диференціювати зарплати освітян

Джерело.


Повернутись вверх