facebook

Хто має прибирати класні кімнати у школах

;

Хто має прибирати класні кімнати у школах

Інформує Всеосвіта.

Скоротивши чисельність технічних працівників у школах, деякі директори закладів освіти фінансове забезпечення підтримки порядку та чистоти переклали на батьків учнів.

Під час російсько-української війни багато роботодавців змушені були вдатися до радикальних кроків, скоротивши максимально кількість задіяних працівників. Не оминула цієї участі й система освіти. Керівництво деяких закладів загальної середньої освіти звільнило технічних працівників, поклавши фінансове забезпечення чистоти на батьків.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо.

Разом із тим, відповідно до частини 1 статті 79 Закону України «Про освіту» джерелами фінансування закладів освіти, згідно до законодавства, можуть бути, у тому числі, добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.

Про це йдеться в поясненні у листі МОНУ від 17 серпня 2022 року N4/2010-22

Чтайте також:  Навчання в малих групах для подолання освітніх втрат: що говорять дослідники

Варто зазначити, що батьки можуть надавати закладу освіти благодійну допомогу виключно за власною ініціативою та на добровільних засадах відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. Рішення про надання закладу освіти благодійної допомоги може прийматися батьками одноосібно чи колегіально. При цьому будь-які колегіальні рішення органу батьківського самоврядування школи (класу) щодо сплати внесків не можуть порушувати добровільного волевиявлення і рішення окремих батьків щодо сплати чи несплати таких внесків і виконуються батьками виключно на добровільних засадах. Будь-які дії будь-кого з учасників освітнього процесу, спрямовані на примушування батьків до обов’язкової сплати таких внесків або на дискримінацію їхніх дітей (учнів), порушення їхніх прав, інтересів, приниження честі та гідності залежно від надання чи ненадання їхніми батьками відповідної благодійної допомоги, є неприпустимими.

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 25 вересня 2020 року N2205, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за N1111/35394 (далі — Санітарний регламент).

Відповідно до пункту 9 розділу IV Санітарного регламенту усі приміщення та обладнання закладу освіти підлягають щоденному вологому прибиранню, у тому числі:

підвіконня;

підлога;

опалювальні прилади (або захисні решітки);

меблі;

класні дошки.

Чтайте також:  7 освітніх трендів 2023 року

Вологе прибирання навчальних і навчально-виробничих приміщень проводиться після закінчення останнього навчального заняття або після кожної навчальної зміни (у разі організації в закладі освіти змінного навчання), спортивних залів — після кожного навчального заняття та після закінчення навчальних занять і занять секцій.

У процесі самообслуговування учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою сміття, — йдеться у поясненні до Санітарного регламенту.

Нагадаємо, Міністерство освіти зібрало перелік завдань, які має виконувати асистент учителя під час дистанційного навчання.

 


Повернутись вверх