facebook

Найважливіше про НМТ 2022 і поради як можна набрати максимум

Найважливіше про НМТ 2022 і поради як можна набрати максимум
Хто має складати ЗНО (мультитест) у 2022 році
У 2022 році вступна кампанія для абітурієнтів, які претендують на бюджетну форму навчання або вступають на висококон’юнктурні спеціальності, буде відбуватись за результатами спрощеного ЗНО – національного мультипредметного тесту (НМТ).

Результати національного мультипредметного тесту будуть потрібні для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.

Також вони будуть необхідними для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

Результати національного мультипредметного тесту необхідно подавати для участі в конкурсному відборі тим абітурієнтам, які претендують на зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

На контракт вступ за результатами мультитесту буде відбуватись лише на висококон’юнктурні спеціальності. До них відносяться такі галузі знань:

➤ 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

➤ 06 «Журналістика»;

➤ 07 «Управління та адміністрування»;

➤ 08 «Право»;

➤ 12 «Інформаційні технології»;

➤ 22 «Охорона здоров’я»;

➤ 24 «Сфера обслуговування»;

➤ 28 «Публічне управління та адміністрування»;

➤ 29 «Міжнародні відносини»;

➤ 035 «Філологія» (за винятком спеціалізацій з української, кримськотатарської мови та літератури і фольклористики).

Для конкурсного відбору на бакалаврат будуть зараховуватись бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет).

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра будуть зараховуватись бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет) та визначеного Правилами прийому іншого предмета (другий предмет).
Що таке національний мультипредметний тест?
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних спеціальностей) та молодшого бакалавра у 2022 році будуть використовувати результати національного мультипредметного тесту (НМТ).

НМТ – це комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків:

➤ українська мова;

➤ математика;

➤ історія України.

Тест міститиме 60 завдань (по 20 завдань з кожного блоку), на виконання яких буде відведено 120 хвилин.

Завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з навчальних предметів і будуть аналогічними до використовуваних у ЗНО. Завдань з відкритою формою відповіді, наприклад, написання власного висловлення у блоці з української мови, у НМТ не передбачено.
 Результати НМТ
Завдання мультитесту будуть оцінені відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. За виконання кожної складової тесту учасник після завершення тестування отримає окремий результат.

Пізніше результат кожного блоку буде переведено в шкалу 100–200 балів. Для отримання результату за шкалою 100–200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.

Максимальна кількість балів за кожний блок (по 35 з української мови та історії України, 30 з математики) відповідатиме 200 балам за шкалою 100–200.
Вагові коефіцієнти
До результатів кожного блоку НМТ під час вступу буде застосовано ваговий коефіцієнт відповідно до спеціальності, на яку абітурієнт вступає.

Для вступу на інженерні спеціальності більшої ваги набуватиме результат з математики, на гуманітарні – з історії України.

Вагові коефіцієнти оцінок із предметів національного мультипредметного тесту наведено в додатку 4 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

Заздалегідь ознайомившись з коефіцієнтами, вступники зможуть визначити, результати якого блоку є визначальними для вступу на ту чи іншу спеціальність.
Строки проведення
У 2022 році передбачено проведення трьох сесій НМТ:

➤ основна (друга половина липня, серпень);

➤ додаткова (серпень);

➤ спеціальна (вересень).

Очікується, що переважна більшість учасників НМТ братиме участь в основній сесії тестування, а ті, хто не матиме змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної.
Місце проведення
Незважаючи на онлайн форму проведення мультитесту, його не можна буде пройти вдома. Тестування відбуватиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях шкіл, університетів), створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади).

Також національний мультипредметний тест можна буде пройти в деяких країнах Європи. Така можливість буде надана вступникам, які під час проведення НМТ перебувають за кордоном і не мають змоги повернутись в Україну. Пункти тестування планується створити на базі кількох провідних вишів, розташованих у великих містах європейських країн.

Нормативні документи щодо проведення ЗНО (НМТ) у 2022 році

Чинна нормативна база, що регулює проведення національного мультипредметного тесту у 2022 році.

➤ Про втрату чинності наказу про проведення ЗНО у 2022 році. Наказ МОН №435 від 15.04.2022 року;

➤ Про здійснення прийому на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра в особливому порядку. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти»;

➤ Про зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти в 2022 році. Наказ МОН №400 від 02.05.2022 року;

➤ Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році. Наказ МОН №392 від 27.04.2022 року;

➤ Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Наказ МОН №696 від 26.06.2018 року;

➤ Про затвердження програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики. Наказ МОН № 1513 від 04.12.2019 року;

➤ Програма ЗНО з української мови;

➤ Програма ЗНО з математики;

➤ Програма ЗНО з історії України.

Хто організовує проведення зовнішнього оцінювання? 

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснює Український центр оцінювання якості освіти, який засновано 2005 року на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

У структурі Українського центру оцінювання якості освіти також працюють дев’ять регіональних центрів оцінювання якості освіти, які безпосередньо організовують проведення пробного ЗНО та основної і додаткової сесій ЗНО.

Кожен регіональний центр оцінювання якості освіти відповідає за організацію та проведення ЗНО у певному регіоні.

Центри оцінювання якості освіти:

➤ Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО);

➤ Київський регіональний центр оцінювання якості освіти (КРЦОЯО)
м.Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області;

➤ Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти (ВРЦОЯО)
Вінницька Житомирська, Хмельницька області;

➤ Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (ДпРЦОЯО).
Дніпропетровська, Запорізька області;

➤ Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти (ДРЦОЯО)
Донецька, Луганська області;

➤ Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти (ІФРЦОЯО)
Чернівецька область, Закарпатська область, Тернопільська область, Івано-Франківська області;

➤ Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти (ЛРЦОЯО)
Львівська, Рівненська, Волинська області;

➤ Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти (ОРЦОЯО)
Кіровоградська, Одеська області;

➤ Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО)
Херсонська область, Миколаївська область, АР Крим;

➤ Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО)
Сумська, Харківська, Полтавська області.
Інформаційна сторінка учасника ЗНО
Інформаційна сторінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання є спеціальним індивідуальним онлайн-кабінетом, доступ до якого отримує кожен зареєстрований учасник тестування.

На інформаційній сторінці учасника міститься важлива інформація щодо кожного етапу проведення тестування. Зокрема на інформаційній сторінці потрібно підтвердити своє бажання проходити національний мультитест і повідомити організаторів про те, у якому регіоні ви перебуватимете в липні 2022 року.

Також, на інформаційній сторінці ви зможете дізнатися дізнатися про дату, час і місце проходження НМТ і самостійно сформувати запрошення-перепустку для участі у тесті.

Після визначення результатів ЗНО на сторінці розміщується інформаційна картка з персональними результатами учасника тестування.

Вхід до інформаційної сторінки здійснюється за номером і пін-кодом, що зазначені в Сертифікаті ЗНО.

Якщо у вас немає сертифіката, ви маєте отримати на початку травня 2022 року смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено ваше прізвище, а також логін (номер сертифіката) та пароль (PIN-код), що використовуються для входу на Інформаційну сторінку.

Якщо ви не отримали відповідне смс-повідомлення, то з 12 до 19 травня 2022 року зможете зателефонувати на спеціальну «гарячу лінію» Українського центру оцінювання якості освіти і дізнатися інформацію про логін і пароль.
Що таке «Сертифікат ЗНО»?
Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання є підтвердженням факту реєстрації для участі у тестуванні. Але, для участі у 2022 році в національному мультитесті (НМТ) цей документ не потрібен.

Однак, для успішної участі у НМТ учаснику необхідно мати доступ до інформаційної сторінки учасника ЗНО. Доступ до неї здійснюється за номером сертифіката ЗНО та PIN-кодом, що зазначені у сертифікаті.

Якщо ви маєте сертифікат, обов’язково запамʼятайте (збережіть) його номер і PIN-код, щоби надалі використовувати цю інформацію для входу на Інформаційну сторінку учасника ЗНО.

Якщо у вас немає сертифіката, ви маєте отримати на початку травня 2022 року смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено ваше прізвище, а також логін (номер сертифіката) та пароль (PIN-код), що використовуються для входу на Інформаційну сторінку.

Якщо ви помилилися, вказуючи номер свого мобільного телефону, і не отримали відповідне смс-повідомлення, то з 12 до 19 травня 2022 року зможете зателефонувати на спеціальну «гарячу лінію» Українського центру оцінювання якості освіти і дізнатися інформацію про логін і пароль.
Графік проведення ЗНО (НМТ) у 2022 році
У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат замість традиційного ЗНО передбачено проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) в комп’ютерному форматі.

Тестування не можна буде пройти вдома, адже воно відбуватиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях шкіл, університетів), створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також у деяких країнах Європи.

Передбачено проведення трьох сесій НМТ: основної – друга половина липня, серпень, додаткової – серпень, спеціальної – вересень 2022 року. Переважна більшість учасників НМТ братиме участь в основній сесії тестування, а ті, хто не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної сесій.

Участь у НМТ: як підтвердити реєстрацію на тест 

З 1 лютого до 19 квітня 2022 року усі вступники для участі в ЗНО заповнювали реєстраційні картки. Для реєстрації учасники мали заповнити реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та, за можливості, надіслати комплект реєстраційних документів на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

   Особи, які створили реєстраційні картки, ще не є учасниками національного мультитесту (НМТ). Для участі в тестуванні вони в травні 2022 року обов’язково мають підтвердити своє бажання проходити НМТ на своїх інформаційних сторінках

Під час цього підтвердження необхідно повідомити про регіон вашого перебування у липні 2022 року для визначення місця проходження національного мультитесту.

Інформаційна сторінка ー спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, вхід у який здійснюється за номером сертифіката учасника ЗНО та зазначеним у ньому PIN-кодом.

Учасники, які встигли отримати Сертифікат учасника ЗНО, вже мають доступ до своєї сторінки. Інші зареєстровані особи на початку травня отримали SMS-повідомлення із даними для входу на інформаційну сторінку (інформація відправляється на вказаний під час реєстрації номер мобільного телефону).

Якщо учасник не отримав SMS-повідомлення, то з 12 до 19 травня 2022 року в  Українському центрі оцінювання якості освіти працюватиме гаряча лінія, де можна дізнатися номер сертифіката ЗНО та PIN-код для доступу до інформаційної сторінки.
Додаткова сесія мультипредметного тесту ЗНО
Для вступу на бюджетну форму навчання та на висококонʼюнктурні спеціальності у 2022 році необхідно буде подати результати національного мультипредметного тесту.

У 2022 році передбачено проведення трьох сесій НМТ: основної, додаткової та спеціальної.

Під час додаткової сесії національний мультипредметний тест зможуть пройти ті абітурієнти, хто не матиме змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії.

    Графік проведення основної, додаткової та спеціальної сесій національного мультитесту буде затверджено і оприлюднено згодом. Слідкуйте за повідомленнями на нашому сайті, а також у телеграм каналі Вступна кампанія.

За якими програмами укладається тест НМТ

Завдання національного мультипредметного тесту (НМТ) укладаються за програмами зовнішнього незалежного оцінювання з української мовиматематики та історії України, що затверджені у 2018 та 2019 роках.

Завдання національного мультипредметного тесту з української мови та історії України, укладаються за програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки № 696 від 26 червня 2018 року.

Завдання національного мультипредметного тесту з математики укладаються за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки № 1513 від 04 грудня 2019 року.
Як готуватися до виконання завдань НМТ з української мови
Національний мультипредметний тест у 2022 році складатиметься з трьох частин. Першим предметом буде українська мова, цей блок складатиметься з 20 завдань, з-поміж яких:

➤ 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів;

➤ 5 завдань на встановлення відповідності (у них потрібно утворити по 4 «логічні пари»).

Зміст завдань блоку НМТ з української мови буде відповідати чинній програмі ЗНО з української мови та охоплюватиме всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови.

За виконання завдань блоку національного мультипредметного тесту з української мови вступники зможуть отримати від 0 до 35 балів.

Як отримати високий результат?

Для того щоб отримати високий результат, необхідно ретельно працювати над шкільною програмою з української мови, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі.

Також можна скористатися телеграм-ботом, що дозволить організувати навчання онлайн. Сервіс Всеукраїнська школа онлайн: бот допоможе регулярно отримувати посилання на навчальні відео, конспекти, підручники й завдання.

Якісно підготуватися до майбутнього тестування допоможе й самостійне тренування. Регулярно виконуючи тести ЗНО-ОНЛАЙН з української мови за минулі роки, вступники зможуть повторити весь теоретичний матеріал, застосовуючи його на практиці.

А завдання з української мови, згруповані за певними темами, які відповідають програмі, дозволять відпрацювати найбільш проблемні розділи, приділивши їм максимум уваги при підготовці.

Якщо при виконанні тих чи інших завдань будуть виникати питання щодо правильності відповідей, абітурієнти можуть скористатися коментарями до тестів з української мови минулих років, які надані провідними фахівцями з підготовки до тестування.

Окрім того, представлений на сайті перелік слів з правильними наголосами до ЗНО-2022 допоможе отримати гарний результат за виконання завдань розділу «Орфоепія».

Усі охочі можуть спробувати свої сили й пройти онлайн демоверсію національного мультипредметного тесту.

Регулярне виконання тестових завдань з української мови онлайн, які максимально наближені до запропонованих під час реального тестування, дозволить призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників та отримати результат, який стане перепусткою до омріяного закладу вищої освіти.
Як готуватися до виконання завдань НМТ з математики
Замість традиційного ЗНО у 2022 році вступники до закладів вищої освіти мають скласти національний мультипредметний тест. Він складатиметься з трьох блоків, і другим є блок завдань з математики.

Усього в блоці НМТ з математики буде 20 завдань, із-поміж яких:

➤ 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;

➤ 4 завдання на встановлення відповідності (у них потрібно утворити по 3 «логічні пари»);

➤ 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

За виконання завдань блоку мультитесту з математики вступники зможуть отримати від 0 до 30 балів.

Зміст завдань блоку НМТ з математики буде відповідати чинній програмі ЗНО з математики. Ця програма охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали учні в шкільному курсі.

Як отримати високий результат?

Завдання з математики зможуть розв’язати не лише ті, хто вивчав математику на профільному рівні, а й ті, хто вивчав її на рівні стандарту. Адже здебільшого завдання відповідають саме програмі рівня стандарту.

До того ж кожному учаснику тестування буде надана можливість скористатися надрукованими довідковими матеріалами, із якими варто ознайомитися заздалегідь.

Для того щоб отримати високий результат з математики, необхідно ретельно працювати над шкільною програмою, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі.

Також можна скористатися телеграм-ботом, що дозволить організувати навчання онлайн. Сервіс Всеукраїнська школа онлайн: бот допоможе регулярно отримувати посилання на навчальні відео, конспекти, підручники й завдання.

Якісно підготуватися до майбутнього тестування допоможе й самостійне тренування. Регулярно виконуючи тести ЗНО-ОНЛАЙН з математики за попередні роки, вступники зможуть повторити весь теоретичний матеріал з алгебри й геометрії, застосовуючи його на практиці.

А завдання з математики, згруповані за певними темами, які відповідають програмі, дозволять відпрацювати найбільш проблемні розділи, приділивши їм максимум уваги при підготовці.

Якщо при виконанні тих чи інших завдань будуть виникати питання щодо правильності відповідей, абітурієнти можуть скористатися коментарями до тестів з математики минулих років, які надані провідними фахівцями з підготовки до тестування.

Усі охочі можуть спробувати свої сили й пройти онлайн демоверсію національного мультипредметного тесту.

  Регулярне виконання тестових завдань з математики онлайн, які максимально наближені до запропонованих під час реального тестування, дозволить призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників та отримати результат, який стане перепусткою до омріяного закладу.
Як готуватися до виконання завдань НМТ з історії України
Замість традиційного ЗНО у 2022 році вступники до закладів вищої освіти мають скласти національний мультипредметний тест. Він складатиметься з трьох блоків, і третім буде блок завдань з історії України.

Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, із-поміж яких:

➤ 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

➤ 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

Зміст завдань блоку НМТ з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України. Блок завдань охоплюватиме теми, що стосуються історичного періоду: «Історія України 1914 р. – початку ХХІ ст.», тобто ті, які раніше були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України.

За виконання завдань блоку НМТ з історії України вступники зможуть отримати від 0 до 35 балів.

Як отримати високий результат?

Для того щоб отримати високий результат з історії України, необхідно ретельно працювати над шкільною програмою, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі.

Також можна скористатися телеграм-ботом, що дозволить організувати навчання онлайн. Сервіс Всеукраїнська школа онлайн: бот допоможе регулярно отримувати посилання на навчальні відео, конспекти, підручники й завдання.

Якісно підготуватися до майбутнього тестування допоможе й самостійне тренування. Регулярно виконуючи тести ЗНО-ОНЛАЙН з історії України за попередні роки, вступники зможуть повторити весь історичний матеріал, присвячений подіям ХХ–ХХІ ст.

А завдання з історії України, згруповані за певними темами, які відповідають програмі, дозволять відпрацювати найбільш проблемні розділи, приділивши їм максимум уваги при підготовці.

Якщо при виконанні тих чи тих завдань будуть виникати питання щодо правильності відповідей, абітурієнти можуть скористатися коментарями до тестів з історії України минулих років, які надані провідними фахівцями з підготовки до тестування.

Також для якісної підготовки до мультитесту з історії України варто ретельно опрацювати:

Усі охочі можуть спробувати свої сили й пройти онлайн демоверсію національного мультипредметного тесту.

Регулярне виконання тестових завдань з історії України онлайн, які максимально наближені до запропонованих під час реального тестування, дозволить призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників та отримати результат, який стане перепусткою до омріяного закладу вищої освіти.
Рекомендації учням щодо проходження ЗНО
Для того щоб ви могли впевнено впоратися з тестом у напруженій обстановці ЗНО, почніть готуватися до тестування заздалегідь. А як краще впоратися з непростим випробовуванням, вам підкаже цей матеріал.

Тренуйтеся. Перед офіційним тестуванням варто виконувати якнайбільше опублікованих тестів – просто заради тренування, наприклад, проходити тести ЗНО онлайн. Не можна навчитися добре виконувати тести, не тренуючись на них самих, підмінюючи цю практику іншими видами контролю й самоконтролю. Ці тренування не тільки знайомлять з типовими конструкціями тестових завдань, а й дають вам інший досвід – самоспостереження й оптимальної саморегуляції під час тестування.

Поспішайте. Тренуйтеся із секундоміром у руках. Порівнюйте час, необхідний для виконання тестів зовнішнього оцінювання. Обмежуйте його. Без подібних обмежень, що змушують працювати в максимально швидкому темпі, без імітації змагальної ситуації, неможливо змоделювати той стрес (напруження), що викликає будь-яке тестування.

Випробовуйте. У тренуваннях застосовуйте правильну тактику, тобто додержуйтесь усіх рекомендацій, щодо виконання окремого завдання чи тесту загалом. Наприклад, не варто двічі перечитувати малозрозумілу інструкцію, а треба відразу ж ознайомитися з варіантами відповідей. У такому разі зміст відповідей прояснить вам, що ж саме є необхідним в інструкції до завдання. Це конкретний приклад тактики, яку треба випробовувати. Її можна освоїти й ефективно застосовувати, тільки активно тренуючись у тестуванні.

Пропускайте. Треба навчатися пропускати важкі чи незрозумілі завдання. Пам’ятайте: у тесті завжди знайдуться такі завдання, з якими ви обов’язково впораєтесь. Просто нерозумно не дібрати балів тільки тому, що ви не добралися до «своїх» завдань, а застрягли на тих, навчальний матеріал яких вам невідомий. Звичайно, така тактика може принести успіх далеко не завжди. Якщо тест побудований за принципом «сходів» і починається з легких запитань, то не варто пропускати всі перші завдання.

Вгадуйте. Якщо ви не впевнені у виборі, але інтуїтивно можете віддати перевагу якійсь відповіді перед іншими, то інтуїції варто довіряти! Така довіра зазвичай приводить до приросту балів.

Виключайте. Багато завдань можна швидше виконати, якщо не шукати відразу правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. Метод виключення дозволяє концентрувати увагу всього на одній-двох відповідях (а це легше), а не відразу на п’ятьох-сімох (що набагато складніше).

Скорочуйте вибір. Якщо кілька відповідей (1–2) із чотирьох чи п’яти варіантів здаються вам зовсім невідповідними, а інші такими, що підходять з рівною ймовірністю, то правильніше буде не пропускати це завдання, а намагатися вибрати відповідь з інших просто навмання. Шляхом такої тактики ви отримаєте більше балів. Це – теорія ймовірності. Адже «негативне знання» (про те, яка відповідь точно не підходить) – це теж знання, і нерозумно відмовлятися від його використання.

Думайте тільки про поточне завдання. Коли ви бачите завдання (запитання), забувайте все, що було в попередньому: зазвичай завдання в тестах не пов’язані одне з одним, тому знання, які ви застосували в одному (уже виконаному вами), як правило, не допомагають, а тільки заважають сконцентруватись і правильно виконати інше завдання. Ця установка дає безцінний психологічний ефект – забудьте про невдачу в минулому завданні (якщо воно виявилося вам не до снаги). Думайте тільки про те, що кожне нове завдання – це шанс набрати бали.

Читайте завдання до кінця. Поспіх не повинен спонукати вас зрозуміти умови завдання за «першими словами» й добудовувати кінцівку у власній уяві. Це вірний спосіб зробити прикрі помилки в найлегших запитаннях.

Не засмучуйтеся. У будь-якому професійно підготовленому тесті є завдання, з якими ви просто не зможете впоратися. Більше того, усі 100% завдань зможуть виконати лише одиниці! Тому немає ніякого сенсу розхлюпувати емоційну енергію на передчасну роздратованість. Навіть якщо вам здається, що ви припустилися багатьох помилок і просто завалили тест, пам’ятайте, що дуже часто таке відчуття є помилковим: при порівнянні ваших результатів з іншими може з’ясуватися, що інші допустили ще більше помилок. У підсумку ви одержите якщо не найвищий тестовий бал, то цілком пристойний. Ця установка особливо знадобиться «круглим відмінникам», які звикли при звичайних методах контролю домагатися максимального результату. Якщо ви хочете стати класним «тестовим бійцем», навчайтеся не тільки наносити удари, а й «тримати» їх (якщо висловлюватися термінами боксу). Треба категорично відмовитися від «комплексу відмінника», який не звик непохитно переносити окремі локальні невдачі.

Заплануйте два кола. Сплануйте середній час на кожне завдання таким чином, щоб за дві третини (максимум три чверті) тестування пройти всі завдання «за першим колом». Тоді ви встигнете набрати максимум балів на легких для вас («своїх») завданнях, а потім зможете поміркувати й дібрати щось на важких, які вам спочатку довелося пропустити.

Час, відведений на виконання національного мультитесту (НМТ)

Через воєнні дії в Україні у 2022 році скасовано проведення традиційних вступних випробувань до закладів вищої освіти.

Замість традиційних тестів зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році буде проведено національний мультипредметний тест, що включатиме 60 завдань з української мови, математики та історії України.

Тривалість національного мультитесту складатиме 120 хвилин.
Правила нарахування балів за завдання мультитесту ЗНО
Під час проведення спрощеного ЗНО у вигляді національного мультипредметного тесту у 2022 році у блоках з української мовиматематики та історії України будуть використані 3 типи тестових завдань.

Кожен тип завдання, що використовується в тестах, має свої особливості та критерії оцінювання.

Пропонуємо читачам ознайомитися з типами завдань і балами, які можуть отримати учасники тестування за їх виконання.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Такі завдання складаються з основи (умови завдання) та чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник мультитесту вибрав і позначив відповідь.

1 бал буде зарахований, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді використовуються в усіх трьох блоках мультитесту – з української мови, математики та історії України.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

Ці завдання складаються з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник мультитесту зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3 або від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці відповідей.

Учасник НМТ отримує 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»), тобто може набрати максимум 3 або 4 бали за таке завдання залежно від предметного блоку. 0 балів буде зараховано за будь-яку «логічну пару», якщо відповідь є неправильною, зроблено більше однієї позначки в рядку та / або колонці чи відповіді на завдання не надано.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 3, використовуються в блоці НМТ з математики.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 4, використовуються у мультитесті у блоках з української мови та історії України.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Завдання відкритої форми неструктурованого типу  складаються тільки з основи і передбачають розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ, здійснивши відповідні числові розрахунки, надав,  кінцеву відповідь, дотримуючись вимог і правил.

За правильне виконання такого завдання учасник отримує 2 бали, в іншому випадку – 0 балів.

Такі неструктуровані завдання будуть використані у блоці НМТ з математики.

Максимальна кількість тестових балів, які зможе набрати учасник національного мультипредметного тесту, правильно виконавши всі завдання трьох блоків, становитиме 100 балів.

Так, за блоки з української мови та історії України вступники зможуть набрати по 35 балів, а за блок з математики – 30 балів.
Як дізнатись де буде проводитися Національний мультитест
Національний мультипредметний тест (НМТ) проводитиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях шкіл, університетів), створених у безпечних населених пунктах України, а також у деяких містах країн Європи.

Тест складатиметься в комп’ютерному форматі у спеціально створених компʼютерних класах у яких працюватимуть інструктори.

На тимчасово окупованих територіях тестування проводитись не буде. Якщо абітурієнт знаходиться на тимчасово окупованій території, щоб скласти тест, за можливості йому слід виїхати на підконтрольну Україні територію. Учасники, які не зможуть прибути до екзаменаційного центру під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової сесії в липні–серпні або під час спеціальної сесії в серпні–вересні 2022 року.

Місцем проведення тесту для кожного учасника тестування буде визначено найближчий екзаменаційний центр у тому регіоні, який було зазначено учасником тестування під час підтвердження участі у НМТ на інформаційній сторінці учасника НМТ.

Інформацію про місце та час проведення тестування учасники зможуть дізнатись зі своєї інформаційної сторінки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Запрошення-перепустка — документ учасника НМТ
Запрошення-перепустка для участі в національному мультипредметному тесті містить інформацію про дату, місце та час проведення тестування з кожного навчального предмета.

Запрошення-перепустка розміщується на інформаційній сторінці учасника ЗНО не пізніше ніж за три тижні до початку проведення основної сесії тестування.

Запрошення-перепустка є одним з необхідних документів, що має пред’явити учасник тестування для допуску до пункту зовнішнього оцінювання, тому учаснику тестування потрібно завчасно завантажити цей документ зі своєї Інформаційної сторінки.

Для допуску до екзаменаційного центру учаснику необхідно буде мати паспортний документ (або ID картку) та завантажене на мобільний пристрій або роздруковане запрошення-перепустку.

Допуск учасників до екзаменаційного центру

Учасник національного мультипредметного тесту для допуску до екзаменаційного центру обов’язково має пред’явити:

➤ паспортний документ;

➤ запрошення-перепустку для участі в тестуванні.

За умови відсутності цих документів, учасника національного мультипредметного тесту може бути не допущено до проходження тестування.

Учасників національного мультитесту, які запізнилися на тестування, може бути не допущено до проходження тестування.

Місце, дата та час проведення тестування зазначається у запрошенні-перепустці.

Джерело.


Повернутись вверх