facebook

МОН затвердило професійні стандарти вихователя та директора садочку: пояснення

МОН затвердило професійні стандарти вихователя та директора садочку: пояснення

Міністерство освіти і науки розробило і затвердило професійні стандарти вихователя та керівника садочку. Якими вони мають бути та їхні трудові функції – читайте у статті.

Джерело:Міністерство освіти і науки

Відповідні накази № 620-21 та № 755-21 оприлюднено на сайті МОН. Згідно з ними, керівник садочку підпорядковується засновнику або уповноваженому ним органу (особі).

Стандарт директора садочку
Керівник, який очолює заклад дошкільної освіти, здійснює безпосереднє керівництво ним.

Яким має бути директор садочку:

 • Професійний стандарт передбачає, що на цю посаду приймаються особи, які відповідають вимогам, не мають судимості чи злочинів щодо дітей.
 • Керівник закладу дошкільної освіти повинен мати диплом магістра за спеціальністю “Освіта”/”Педагогіка”.
 • Директор повинен мати медичну книжку з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів.

Керівник закладу дошкільної освіти, який вперше призначений на відповідну посаду, має пройти підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом перших двох років роботи.

Перелік трудових функцій керівника садочку:

 • Організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища.
 • Управління закладом освіти.
 • Безперервний особистісний та професійний розвиток.
 • Лідерство та партнерська взаємодія.
 • Стратегічне управління та розвиток садочку.

Стандарт вихователя
Зазначається, що робота вихователя пов’язана з підвищеним рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження.

Чтайте також:  Вихователі звільнились, а діти бояться приходити: у дитсадку – конфлікт через 5-річну вихованицю

Яких вихователів допускають до роботи в садочку:

 • Мають вищу освіту (ступінь молодшого спеціаліста, бакалавра чи магістра) за спеціальністю “Дошкільна освіта” або вища/фахова передвища освіта за спеціальністю “Освіта”/”Педагогіка”.
 • Мають моральні якості, які дозволяють виконувати професійні обов’язки.
 • Мають медичну книжку про проходження обов’язкових медичних оглядів.
 • Мають довідку про проходження попереднього (проводиться перед початком діяльності) чи періодичного (проводиться один раз на 5 років) психіатричного огляду.

Згідно зі стандартом, основна метою діяльності вихователя є організація навчання, виховання та розвитку вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти шляхом формування ключових компетентностей.

Документ передбачає обов’язкове підвищення кваліфікації вихователів дошкільної освіти не рідше одного разу на 5 років загальним обсягом не менше 120 годин на 5 років.

Необхідними загальними компетентностями для вихователя є:

 • громадянська,
 • соціальна,
 • культурна,
 • лідерська,
 • підприємницька,
 • етична.

Перелік трудових функцій вихователя:

 • Організація, забезпечення та реалізація освітнього процесу.
 • Участь у створенні, підтримці та розвитку здорового, безпечного та розвивального середовища.
 • Професійний розвиток та самовдосконалення.
 • Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу.

Професійна діяльність вихователя здійснюється відповідно до трудового договору. Вихователь безпосередньо підпорядковується керівнику садочку, а також керівнику структурного підрозділу закладу освіти.

Джерело.


Повернутись вверх