facebook

Чи можуть батьки встановити відеоспостереження у класі, де вчиться їхня дитина?

Самостійно — ні. Створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, у тому числі за допомогою технічних засобів і з дотриманням норм законів, — відповідальність керівника та засновника закладу освіти. Працівники закладу освіти повинні бути повідомлені про відеоспостереження, яке здійснюється у школі, та мають дати на це згоду.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 20.01.2012 року № 2-рп/2012: «- інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною».

Частини 1, 2 статті 32 Конституції України передбачають: «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України».
«Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Відеозйомка у школі за допомогою системи відеоспостереження якраз і є збиранням інформації про осіб, що можливо лише за згодою всіх учасників освітнього процесу (працівників школи, батьків як законних представників дітей).

Чтайте також:  Строгі правила: Що не можна робити у школах України під час навчання?

Стаття 29 Кодексу законів про працю України покладає на власника або уповноважений ним орган обов’язок поінформувати працівника під розписку про умови праці.

Таким чином, працівникам закладу освіти повинні повідомити про відеоспостереження, яке здійснюється в школі, і вони мають дати згоду.

Що робити

Батьки можуть звернутися до засновника закладу освіти та керівника закладу освіти з проханням створити безпечні умови перебування здобувачів освіти, а саме: встановити камери відеоспостереження з метою фіксації поведінки учасників освітнього процесу.
За погодженням із засновником закладу освіти директор закладу освіти повинен:
• видати наказ про встановлення камер відеоспостереження, ознайомити з ним усіх працівників школи та батьків (одного з батьків) усіх дітей;
• доповнити внутрішні положення закладу освіти (правила внутрішнього розпорядку) пунктами про те, що в школі функціонує система відеоспостереження;
• розмістити в закладі освіти попереджувальні таблички (на вхідних дверях, дошці оголошень тощо) про те, що у закладі освіти здійснюється відеоспостереження;
• щоб уникнути розголошення персональної інформації учасників освітнього процесу, обов’язково ознайомити працівників, які обслуговують систему відеоспостереження, з положенням про захист персональних даних, затвердженим наказом директора школи.

Важливо!

В інтересах національної безпеки, економічного добробуту й захисту прав людини відеозйомка особи, тобто збирання, використання інформації про особу, допускається без отримання її згоди, згідно з частиною 2 статті 32 Конституції України.

Чтайте також:  Вчителька з Заходу України погрожувала учням, що їх знищать окупанти, а її ні, «бо я росіянка» (ВІДЕО)

Джерело.


Повернутись вверх