facebook

Освітня програма, річний план, календарне та поурочне планування: складаємо документи за сучасними вимогами

Освітня програма, річний план, календарне та поурочне планування: складаємо документи за сучасними вимогами

Інформує Всеосвіта.

Теоретичну і практичну поради керівникам закладів загальної середньої освіти.

Чітке планування освітнього процесу – важлива умова успішної діяльності закладу освіти. Це повинно стратегічно визначати основні шляхи розвитку закладу освіти, скеровувати педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створювати освітнє середовище, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя з самореалізацією сформованих компетенцій.

У вебінарі юристка Інна Маніленко надасть теоретичну і практичну підтримку керівникам закладів загальної середньої освіти з питань складання і затвердження освітньої програми, річного плану роботи, календарного та поурочного планування освітньої діяльності за сучасними вимогами.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

Щороку перед закладом освіти і його директором постає завдання втілити стратегію розвитку закладу у життя через практичну діяльність учасників освітнього процесу і зробити це за сучасними вимогами. Усе це здійснюється через систему планування, в основі якої – Освітня програма і Річний план роботи закладу.

Освітня програма, річний план роботи, календарне та поурочне планування освітньої діяльності – чинники, які визначають якість освітньої діяльності, та є джерелом інформації під час проведення інституційного аудиту та самооцінювання діяльності закладу, дають змогу директорові ефективно організувати освітній процес та діяльність закладу в цілому.

Чтайте також:  Школа не справляється, тому люди звертаються до репетиторів

Планування роботи закладу:

 • забезпечує реалізацію стратегії розвитку закладу;
 • створює умови для організованої взаємодії учасників освітнього процесу, раціонального використання часу та інших можливостей.
 • Розрізняють такі види планування:
 • перспективне;
 • річне;
 • поточне.

В усіх видах планування враховують зовнішню та внутрішню інформацію.

До зовнішньої належать різні законні та підзаконні акти, все, що надходить до вас від Міністерства освіти, засновника, місцевого органу управління освіти.

Внутрішня інформація містить необхідні відомості про попередню діяльність закладу.

Перспективне планування

Перспективне планування передбачає:

 • аналіз роботи закладу за попередній період;
 • визначення важливих завдань на новий період;
 • організаційні проблеми розвитку закладу;
 • головні напрями вдосконалення освітньої діяльності;
 • кадрову діяльність;
 • господарську діяльність;
 • зміцнення матеріально-технічного оснащення закладу.

Річне планування

Дає можливість поєднувати перспективні завдання з конкретними завданнями на кожен семестр та кожен місяць навчального року.

Поточне планування

Поточне планування – це ті дії, що ми будемо здійснювати протягом навчального року кожного дня. Воно передбачає:

 • розклад навчальних занять, гуртків;
 • календарні та поурочні плани;
 • плани виховної роботи класних керівників, вихователів груп подовженого дня;
 • плани роботи методичних об’єднань;
 • план роботи шкільної бібліотеки та батьківського комітету;
 • алфавітну книгу запису учнів;
 • класні журнали, журнали факультативних занять, журнали ГПД, журнали обліку роботи гуртків;
 • журнал обліку пропусків і заміщення уроків учителями;
 • книга обліку трудових книжок працівників закладу;
 • журнали реєстрації документів та інше.
Чтайте також:  Якщо учні цькують вчителя: що робити?

ЦИКЛИ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Перші 2 документи, в яких має обов’язково орієнтуватись директор – це Закон про повну загальну середню освіту та Закон про освіту.

У них вказано, що освітній процес організовується за такими циклами:

 • перший цикл початкової школи – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
 • другий цикл початкової школи – основний (3-4 роки навчання);
 • перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5-6 роки навчання);
 • другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання 7-9 роки навчання);
 • перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (10-ий рік навчання);
 • другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12 роки навчання).

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Освітню програму закладу схвалює педагогічна рада закладу та затверджує його керівник. Типова освітня програма має містити:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;
 • загальний обсяг навчального навантаження на відповідному циклі повної загальної середньої освіти, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
 • опис інструментарію оцінювання.

Інна Маніленко зауважує, що загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кожен вчитель бере освітню програму з сайту Міністерства освіти, адаптує під себе та складає власний календарно-тематичний план, у якому обов’язково має бути програма та підручники, за якими він буде працювати.

Чтайте також:  У Києві невакцинованих вчителів відсторонятимуть, а директорів шкіл можуть звільнити

Спікерка звертає увагу, що відповідно до Закону про повну загальну середню освіту, керівник закладу несе особисту відповідальність за організацію освітнього процесу та виконання освітнього процесу Це означає, що він обов’язково має погоджувати, а краще, затверджувати кожен календарно-тематичний план.

Джерело.


Повернутись вверх