facebook

Положення про з’єднаний клас у початковій школі: МОН готує проєкт для обговорення

Класи-комплекти утворюються з метою створення єдиного освітнього простору для формування компетентностей та наскрізних умінь учнів початкової школи.

Інформує Всеосвіта.

Міністерство освіти і науки для громадського обговорення пропонує проєкт Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи.

Проєкт Положення визначає порядок утворення та основні засади діяльності з’єднаних класів закладів освіти, які забезпечують здобуття початкової освіти.

З’єднаний клас (клас-комплект) – група учнів різних років навчання, зокрема, й особи з особливими освітніми потребами, які здобувають початкову освіту відповідно до освітньої програми, яка враховує особливості організації навчання таких учнів.

Такі класи утворюються з метою:

  • забезпечення права дитини на здобуття початкової освіти в найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти, гарантування рівного доступу осіб до здобуття осіб;
  • створення умов для здобуття початкової освіти за денною формою, забезпечення постійної взаємодії учнів і педагогічних працівників, а також надання підтримки, у разі потреби;
  • створення особам з особливими освітніми потребами умов для здобуття освіти нарівні з іншими особами, надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
  • створення єдиного освітнього простору для формування компетентностей та наскрізних умінь учнів початкової школи, їх інтегрованого навчання, всебічного розвитку дітей, їх інтелектуальних творчих та фізичних здібностей;
  • концентрації та ефективного використання наявних ресурсів закладу освіти, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів.

Оплата праці педагогічних працівників у з’єднаних класах здійснюється відповідно до: установленого навантаження залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, розкладу занять, встановлених ставок заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок та інших умов, що склалися у закладі освіти.

Організація здобуття освіти учнями кожного класу здійснюється на основі окремих навчальних планів і повинно забезпечувати виконання державного стандарту початкової освіти.

Для організації освітнього процесу в таких класах варто використовувати навчальні програми з навчальних предметів (інтегрованих курсів) для відповідних класів початкової школи.

Джерело.


Повернутись вверх