facebook

«Кубик Блума»: інтерактивний прийом для розвитку критичного мислення

«Кубик Блума»: інтерактивний прийом для розвитку критичного мислення

Одним з найпопулярніших прийомів для розвитку критичного мислення вважається «Кубик Блума», що був створений відомим американським вченим та психологом-педагогом Бенджаміном Блумом.

Головна мета використання прийому полягає у закріплені матеріалу, вмінні аналізувати отриманні знання та використовувати їх на практиці. За допомогою такого методу учні навчаться самостійно розв’язувати питанні, спираючись на здобутті знання та розвивати логічне і творче мислення.

Кубик Блума являє собою звичайний кортовий кубик, на гранях якого написані певні питання: назви, поясни, чому, придумай, поділися та запропонуй. Ці опорні фрази дозволяють зорієнтуватися дитині для формулювання правильної відповіді.

Назви – найпростіше запитання, яке передбачає назвати предмет, назву, термін, формулу, подію чи іншу загальну інформацію.

Поясни – дозволяє аргументовано виразити власну точку зору стосовно даного питання, розглядаючи його з різних сторін.

Чому – дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки певного процесу, та перевірити рівень розуміння дитиною взаємозв’язку між певними явищами.

Придумай – творче запитання, що передбачає формулювання вигадки чи припущення стосовно предмета обговорення.

Поділись – передбачає вираження власного емоційного ставлення до предмета обговорення.

Запропонуй – надає можливість учневі запропонувати власний варіант практичного застосування тих чи інших знань.

Чтайте також:  Подякуй матусі: подарунок своїми руками до Дня матері

Як використовувати кубик Блума на уроці?

Вчитель оголошує тему уроку і окреслює коло запитань стосовно даної теми, які будуть обговорюватись протягом заняття. Педагог підкидає кубик. Діти мають по черзі відповідати на питання, зображене на грані, що випала. Якщо відповідь не повна, інші учні можуть її доповнити. Так до обговорення певної теми долучається більша кількість школярів, що підвищує розуміння теми та допомагає педагогу виявити прогалини в знаннях.

Формулювати питання можуть й самі учні, які повинні попередньо підготуватись до цього.

Даний прийом розвиває в дітях вміння аналізувати та структурувати інформацію, формулювати та висловлювати власну думку.

Такий прийом ефективно використовувати під час закріплення або узагальнення вивченого матеріалу з метою виявлення рівня його засвоєння.

Головні переваги використання кубика Блума в навчальному процесі:

  • розвиває вміння формулювати інформацію;
  • спонукає шукати причинно-наслідкові зв’язки;
  • дозволяє розглянути предмет або явище з різних сторін;
  • дозволяє залучити фантазію та творче мислення;
  • розвиває стратегічне мислення.

Кубик Блума є ефективним прийомом для розвитку пам’яті та мислення, який перетворює навчання в цікаву гру. Систематичне застосування методу під час навчального процесу дозволить учням краще запам’ятовувати інформацію та мотивувати до здобуття нових знань.

Джерело.


Повернутись вверх