facebook

Як реформа НУШ готує учнів до сучасних умов на ринку праці: роз’яснення служби освітнього омбудсмена

Державний сектор повинен боротися з повільною реалізацією реформ в освіті.

Нещодавно Всесвітній економічний форум опублікував звіт “Майбутнє робочих місць-2020”, в якому йдеться про 10 головних навичок, необхідних для роботи у світі швидких змін. Щоб бути затребуваним фахівцем, найперше необхідно змінювати обсяги знань та навичок, якими повинна володіти кожна людина. Система освіти також повинна орієнтуватися на майбутнє та обов’язково враховувати зміни у світі, зокрема – на ринку праці.

Тому важливо, щоб освітні програми були актуальними та практичними, тобто враховували вимоги ринку праці для підготовки майбутніх кваліфікованих та потрібних ринку працівників. Чи є такі реформи в Україні? Є, і це Нова українська школа, метою якої є всебічний розвиток людини та формування компетентностей, які знадобляться у дорослому житті.

Як саме НУШ готує дітей до нових умов на ринку праці – служба освітнього омбудсмена розповіла про це детальніше.

Сьогодні людині не достатньо просто володіти теоретичними знаннями, бо для того, щоб знайти хорошу роботу, необхідно вміти адаптуватися до непередбачуваних умов. І досягти цього можна не завдяки сухим фактичним знанням, а поєднанню універсальних та сучасних вмінь і навичок.

Саме це й передбачає реформа Нової української школи – не зазубрювання фактів та понять, а розвиток життєво важливих компетентностей, які дозволять вміло застосовувати здобуті знання на практиці та адаптуватися до теперішніх і майбутніх умов ринку праці.

Чтайте також:  На Закарпатті вчителька початкових класів серед уроку тягала учня за волосся

 

ДО СПИСКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НУШ НАЛЕЖАТЬ НАСТУПНІ:

спілкування державною мовою;

основні компетентності у природничих науках і технологіях;

інформаційно-цифрова компетентність;

уміння вчитися впродовж життя;

спілкування іноземними мовами;

математична компетентність, яка включає логічне й алгоритмічне мислення;

ініціативність і підприємливість;

обізнаність та самовираження у сфері культури;

екологічна грамотність і здорове життя.

Компетентності НУШ формувалися з урахуванням рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя”. Державні стандарти можуть цей список розширювати.

СПІЛЬНИМИ ДЛЯ ВСІХ ЦИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ Є ТАКІ ВМІННЯ ТА ЗДАТНОСТІ УЧНЯ:

читати й розуміти прочитане;

висловлювати думку усно і письмово;

критично мислити;

логічно обґрунтовувати позицію;

виявляти ініціативу;

творити;

розв’язувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;

конструктивно керувати емоціями;

застосовувати емоційний інтелект;

співпрацювати в команді.

Якщо порівняти перелік компетентностей, передбачених НУШ, зі списком умінь та навичок, що, за результатами звіту Всесвітнього економічного форуму, вимагатимуть роботодавці у найближчі 5 років, то одразу побачимо чимало спільного.
Учні, які навчатимуться за програмою реформи НУШ, та працівники 2025 року повинні уміти активно навчатися впродовж усього життя, розв’язувати проблеми, мислити критично, бути креативним, ініціативним, володіти цифровими компетентностями, а також володіти навичками соціальної взаємодії та уміти керувати емоціями.

Чтайте також:  Використовувати кожну ситуацію для навчання: як працюють дитячі садочки в Польщі

Через зростання впровадження технологій та автоматизацію робочих місць, а також через економічні наслідки від пандемії COVID-19 до 2025 року 50% усіх працівників потребуватимуть перекваліфікації.

А НА РИНКУ БУДУТЬ ПОТРІБНІ ТАКІ РОБОЧІ РОЛІ:

вчителі;

викладачі закладів професійно-технічної та вищої освіти;

стратегічні радники;

інженери-робототехніки;

аналітики з управління та організації;

аналітики інформаційної безпеки;

аналітики даних та вчені;

фахівці з розвитку бізнесу;

фахівці з реклами та зв’язків з громадськістю;

оператори сільськогосподарського обладнання.

Державний сектор має створити стимули для інвестицій у ринки та робочі місця майбутнього, забезпечити дієвіші соціальні гарантії для осіб, що втратили роботу, й рішуче боротися з повільною реалізацією реформ в освіті та системах освіти.

Джерело.


Повернутись вверх