facebook

Відпустка у зв’язку з дистанційним навчанням не надається

Оплачувана відпустка працівникам-студентам, що навчаються за дистанційною формою, не надається

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про вищу освіту» основними формами здобуття вищої освіти є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) та дуальна.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про відпустки» працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

  • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
  • першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів;
  • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів, третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів;
  • на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;
  • на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.
Чтайте також:  Уряд ухвалив концепцію президентського університету: що вона передбачає

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та закладах вищої освіти, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Підставою для надання відпустки, у зв’язку з навчанням є заява працівника та довідка-виклик з ЗВО, в якій повинні бути вказані, зокрема форма навчання та курс, на якому працівник навчається.

Чинним законодавством України не передбачено надання навчальних відпусток працівникам, які навчаються за дистанційною формою навчання.

Чтайте також:  Передача закладів професійної та фахової передвищої освіти з державної в комунальну власність – МОН надало рекомендації

Таким чином, якщо у довідці-виклику ЗВО вказана форма навчання – заочна, відпустка у зв’язку з навчанням надається згідно зі ст. 15 ЗУ «Про відпустки». Якщо ж форма навчання вказана – дистанційна, – то оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням за Законом України «Про відпустки» не надається.

Джерело.


Повернутись вверх