facebook

Які спеціальності матимуть особливу підтримку держави

Які спеціальності матимуть особливу підтримку держави
У 2024 році особливу підтримку держави нададуть 64 спеціальностям. Причому в 13 галузях знань.

Джерело:Osvita.ua

Однак зарахування вступників на спеціальності, яким надають особливу підтримку, має певні особливості. Деталі читайте далі.
Які спеціальності матимуть особливу підтримку держави
При вступі на зазначені спеціальності для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) застосовують галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Також для зарахування на такі спеціальності вступникам для здобуття ступеня бакалавра можуть до конкурсного бала додавати бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти.

Для спеціальностей, яким надають особливу підтримку, також застосовують кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальну кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї.

Визначають кваліфікаційний мінімум державного замовлення заклади вищої освіти. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановили, його можна вважати рівним одному місцю.

Також заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надають особливу підтримку.

Чтайте також:  Карпачов дав поради школярам і батькам, як обрати спеціальність під час вступу: слід звертати увагу на два моменти

Крім того, для зазначених спеціальностей застосовують окремі умови при переведенні на вакантні місця державного замовлення.
Перелік спеціальностей, яким надають особливу підтримку держави

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ОСВІТА Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта (Математика)
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Середня освіта (Хімія)
Середня освіта (Географія)
Середня освіта (Фізика)
Середня освіта (Інформатика)
Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Середня освіта (Природничі науки)
Захист України
Професійна освіта (за спеціалізаціями)
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Хімія
Науки про Землю
Фізика та астрономія
Прикладна фізика та наноматеріали
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика
Статистика
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Металургія
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Атомна енергетика
Теплоенергетика
Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія
ЕЛЕКТРОНІКА, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ Електроніка
Електронні комунікації та радіотехніка
Авіоніка
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Інформаційно-вимірювальні технології
Мікро- і наносистемна техніка
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології
Технології легкої промисловості
Технології захисту навколишнього середовища
Гірництво
Нафтогазова інженерія та технології
Деревообробні та меблеві технології
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО Будівництво та цивільна інженерія
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія
Захист та карантин рослин
Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Лісове господарство
Садово-паркове господарство
Водні біоресурси та аквакультура
Агроінженерія
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека
Безпека державного кордону
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека
Цивільна безпека
ТРАНСПОРТ Морський та внутрішній водний транспорт (крім спеціалізації Навігація і управління морськими суднами)
Авіаційний транспорт
Залізничний транспорт
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (крім спеціалізації Транспортні технології (на морському та річковому транспорті), Транспортні технології на повітряному транспорті)
Чтайте також:  Мета не скоротити, а покращити якість освіти: Михайло Винницький про обʼєднання університетів (відео)

Джерело.


Повернутись вверх