facebook

Чи мають право керівники закладів освіти вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором?

Чи мають право керівники закладів освіти вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої укладеним трудовим договором?

Відповідно до ст. 29 Кодексу законів про працю України  до початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про:

– визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

– права та обов’язки, умови праці;

– правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення) та ін.

‼️Відповідно до ст. 31 Кодексу законів про працю України роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту» педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на безпечні і нешкідливі умови праці.

‼️Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом.

Відповідно до ст. 57 Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам належні умови праці та медичне обслуговування.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту» конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

Чтайте також:  Яку зарплату у 2024 році повинні отримувати вчителі в Україні

‼️Засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їхніх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої укладеним письмовим трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

 

Отже, керуючись вищевикладеним:

1. Роботодавець зобов’язаний інформувати працівника про права та обов’язки, умови праці.

2. Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Тобто, керівник закладу освіти не має права вимагати від педагогічних працівником виконання роботи, яка не передбачена його посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, Законом України «Про освіту» та іншими нормативними актами.

3. Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам належні умови праці.

4. Таким чином, на період канікул і в інший робочий час, педагогічний працівник має займатися виключно навчальною, виховною, методичною, організаційною роботою та іншою педагогічною діяльністю, передбаченою трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

Джерело:Лілія Орел

Джерело.


Повернутись вверх