facebook

Чи може директор закладу освіти сільської місцевості преміювати працівників – близьких родичів?

Чи може директор закладу освіти сільської місцевості преміювати працівників – близьких родичів?

Чи може директор закладу освіти сільської місцевості преміювати працівників – близьких родичів? Який механізм здійснення такого преміювання щоб не порушити законодавства у сфері корупції? Право підпису належить лише директору. Колективним договором не передбачено механізму такого преміювання.

Законом України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» визначено правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 27 Закону № 1700 не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перелік яких передбачений ст. 3 цього закону.

Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб не поширюється на керівників закладів освіти, оскільки вони не належать до категорії осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме – посадових осіб юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини 1 статті 27 Закону.

Чтайте також:  Чому остання парта поводиться погано?

 

У той же час, частиною першою статті 28 Закону № 1700 передбачено, що особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону (у тому числі працівники закладів освіти) зобов’язані:

• вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

• вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Виплата премій у закладі освіти регулюється документами, доступ до яких має бути відкритим.

Найчастіше йдеться про колективний договір, у якому, відповідно до статті 13 та 97 Кодексу законів про працю України, має міститися інформація про форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Зазвичай частиною колективного договору є Положення про преміювання, у якому зазначаються критерії преміювання, порядок визначення розмірів премій, нарахування та виплата премій тощо.

Якщо у закладі освіти серед працівників є близькі особи – члени сім’ї керівника закладу освіти, то для уникнення конфлікту інтересів при визначенні умов та розміру преміювання, радимо керівникам закладів освіти створювати комісію у закладі освіти, до складу якої обов’язково входять керівник закладу та представник(и) профспілки, можуть входити заступники директора, представники трудового колективу.

Чтайте також:  "Проводьте час якісно". Три приклади з життя, які спростовують популярний метод виховання дітей

Комісія також повинна створюватися й управлінням освітою при преміюванні керівників закладів освіти, якщо очільник відділу освіти та директор закладу освіти є близькими особами.

Викладене свідчить, що наявність в Колективному договорі розділу щодо порядку преміювання та колегіальне прийняття рішень щодо преміювання дозволить уникнути конфлікту інтересів.

Джерело.


Повернутись вверх