facebook

Атестація педагогічних працівників під час війни: що варто знати

Атестація педагогічних працівників під час війни: що варто знати

Практичні поради та важливі роз’яснення щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році.
З початком 2023—2024 навчального року в закладах освіти набуло чинності Положення про атестацію педагогічних працівників. Цей законопроєкт було роком раніше затверджено Верховною Радою України. Проте розпочав свою дію вищезгаданий закон, відповідно, лише з 1 вересня 2023 року.

Всеосвіта підготувала пояснення ключових тез щодо застосування норм вказаного Положення про атестацію педагогічних працівників у 2024 році. Сьогодні нормативна база для проведення атестації базується на таких документах:

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту»;

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 09.09.2022 р. №805).

Атестація педпрацівників — є системою дій, котрі спрямовано на комплексне та різностороннє оцінювання їхньої педагогічної діяльності. Саме за результатом атестації працівника закладу освіти незалежно від обсягу його педагогічного навантаження, кількості навчальних предметів та інтегрованих курсів або дисциплін, які він викладає встановлюється його відповідність або невідповідність займаній посаді (надається тарифний розряд роботи). Звертаємо увагу, що всі кваліфікаційні категорії та звання, які педагогу було присвоєно до набрання чинності нового Положення, залишаються дійсними.

Збільшено автономію закладів освіти

За новим Положенням збільшено автономію закладів освіти. Якщо раніше вищу кваліфікаційну категорію, як і відповідні звання, як-от старший вчитель, старший вихователь, вчитель-методист, вихователь-методист, присвоювали лише атестаційні комісії II та III рівнів, а комісії І рівня, тобто на рівні закладу освіти, могли тільки порушувати клопотання про присвоєння вищої кваліфікації чи педагогічного звання перед атестаційною комісією II чи III рівня, то за новим Положенням таке рішення ухвалює атестаційна комісія на рівні закладу освіти. Єдиний щодо кого не може ухвалювати рішення атестаційна комісія І рівня — це керівник закладу освіти.

Чтайте також:  Підручники ніхто не здає: коли в Україні у 2024 році починаються та закачуються літні канікули

Позачергова атестація

У додатку до нового Положення є шаблон заяви про проведення позачергової атестації. До початку дії нового Положення позачергова атестація проводилася в разі того, якщо педагогічний працівник в міжатестаційний час робив вагомі досягнення, як, наприклад, перемога в титулованих конкурсах. Ці здобутки були підставою для розгляду атестаційних документів поза чергою. За нормами нового Положення позачергова атестація може бути проведена не тільки за ініціативою педпрацівника, а й за власним розсудом керівника закладу, якщо він вбачає погіршення рівня роботи працівника. Позачергову атестацію керівника закладу освіти можуть також проводити, якщо в результаті інституційного аудиту в закладі освіти експерти виявили низьку якість освітньої діяльності.

Сертифікація = атестація

Істотна зміна в новому Положенні: сертифікацію визначили як проходження атестації. Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом строку дії сертифіката педагогічного працівника під час його чергової або позачергової атестації, що проводиться за ініціативи педагогічного працівника. За чинним документом змінено також вимоги до голосування. Якщо раніше члени атестаційної комісії ухвалювали рішення про присвоєння чи неприсвоєння педагогічних звань, певних кваліфікаційних категорій таємним голосуванням, то нове Положення дозволяє комісії самій визначати, як проводити голосування: відкрито чи таємно. Відмітку про це потрібно зробити у протоколі.

У новому Положенні зокрема з’явилася норма про проведення засідання атестаційної комісії в режимі відеоконференцій.

Подання документів педпрацівником

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення. Педагогічний працівник, який атестується, може подати до відповідної атестаційної комісії документи в паперовій або електрон­ній формі. У новому Положенні ввели норму, відповідно до якої кожен педагогічний працівник має право подавати відповідній атестаційній комісії атестаційні документи в електронній формі: у форматі PDF, кожен документ окремим файлом. Комісія має підтвердити отримання документів.

Чтайте також:  В Україні не повинно бути "вишів", "завучів" та "Міносвіти". Які ще зміни пропонує довідник МОН

Змінено вимоги щодо вивчення практичного досвіду педагога

Якщо раніше атестаційна комісія обов’язково мала відвідувати заняття, уроки, позаурочні заходи педагога, який атестується, то тепер, якщо немає питань до педагогічної діяльності працівника, то достатньо тих документів, які він подав до атестаційної комісії.

Засідання атестаційної комісії

З 2023 року скасовано вимогу щодо присутності педагога на засіданні атестаційної комісії. Раніше рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання атестаційна комісія ухвалювала в присутності педагогічного працівника, тобто його запрошували на засідання. Якщо педагог не міг бути присутнім, то повинен був надавати підтверджувальні документи.

Згідно з новим Положенням педагог може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії, якщо забажає або якщо виникли питання у членів атестаційної комісії, наприклад, щодо документів, які він подав, чи щодо певних показників роботи працівника тощо. Зверніть увагу на те, що спростили норму щодо підписання протоколу та атестаційних листів. Обидва документи за новим Положенням мають підписувати лише голова та секретар атестаційної комісії. Раніше була норма, що ці документи підписували всі члени атестаційної комісії.

Міжатестаційний період

Проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації (міжатестаційний період) не може бути меншим за три роки, крім випадків позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника. До цього періоду не включається:

Чтайте також:  У МОН сподіваються, що 12-річна школа випускатиме свідомих вступників

час перебування в соціальних відпустках;

навчання у закладах вищої освіти;

період, на який переноситься атестація.

Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації й проводиться в міжатестаційний період відповідно до законодавства. Мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації впродовж п’яти років має становити не менше:

150 годин (5 кредитів ЄКТС) для педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти;

120 годин (4 кредити ЄКТС) педагогів закладів освіти інших типів.

До загального обсягу включаються всі години підвищення кваліфікації незалежно від суб’єкта підвищення кваліфікації, виду, форми чи напряму.

Атестаційна комісія в праві звільнити педпрацівника

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у встановленому законодавством порядку. Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації видають лише після розгляду його апеляції (у разі подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.

Чи проводити атестацію у випадку призупинення дії трудового договору?

В разі призупинення дії трудового договору, атестація педпрацівника не проводиться. Адже, на термін призупинення дії трудового договору роботодавець не мусить надавати працівникові зарплату навіть частково. Зважаючи на поточну ситуацію в Україні та бажання педагогічного працівника, з яким призупинено дію трудового договору, проведення атестації можливе за рішенням атестаційної комісії. Це стосується і працівників, яким оголошено простій.

Нині Міністерство освіти і науки проводить громадське обговорення щодо проєкту чергової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників. Всі зауваження та пропозиції приймаються в електронній формі до 12 лютого 2024 року.

Джерело.


Повернутись вверх