facebook

МОН розроблений проєкт нового Положення про атестацію педагогічних працівників

МОН розроблений проєкт нового Положення про атестацію педагогічних працівників

Документ визначає атестацію як систему заходів, спрямованих на оцінювання педагогічної діяльності

Міністерством освіти і науки розроблений новий проєкт Положення про атестацію педагогічних працівників.

Документ визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності.

Дія положення поширюватиметься на педагогічних працівників закладів освіти, які здійснюють педагогічну діяльність та посади яких належать до педагогічних.

За результатами атестації педагогічного працівника незалежно від обсягу його педагогічного навантаження буде встановлюватися його відповідність або невідповідність займаній посаді.

Також результатом атестації стане присвоєння нових або підтвердження раніше присвоєних кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

Атестація є обов’язковою і може бути черговою або позачерговою.

Педагогічний працівник має проходити чергову атестацію не менше ніж один раз на п’ять років.

Позачергова атестація проводиться за ініціативою керівника або педагогічного працівника.

Водночас за ініціативою керівника закладу освіти може бути проведена позачергова атестація у випадках наявності підстав, що свідчать про зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником.

Позачергова атестація керівника закладу освіти проводитиметься у разі виявлення низької якості освітньої діяльності закладу освіти.

Необхідною умовою атестації також є підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Чтайте також:  Сумарне чи щорічне підвищення кваліфікації для атестації вчителя?

Загальний обсяг підвищення кваліфікації визначатиметься сумарно за останні 5 років перед атестацією.

Здобуття освіти в закладі вищої, фахової передвищої освіти зараховується як підвищення кваліфікації відповідно до законодавства.

Педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуватимуть з того навчального предмета, який викладають за посадою відповідно до трудового договору.

Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуватимуться на загальних підставах.

Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному закладі освіти (зокрема керівники закладів освіти, їх заступники та інші працівники, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу), атестуються за кожною з посад.

Педагогічні працівники, які викладають один і той само предмет (інтегрований курс), або працюють за однією і тією само посадою в різних закладах освіти атестуються за основним місцем роботи.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником та є підставою для присвоєння йому чергової кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.

Проєктом нового Положення про атестацію педагогічних працівників також визначений механізм створення та повноваження атестаційних комісій, порядок проведення атестації, процедура оскарження рішень атестаційних комісій.

У Міністерстві освіти і науки, коментуючи норми проєкта документа, зазначають, що нова редакція Положення про атестацію педагогічних працівників удосконалює порядок проведення атестації, усуває суперечності, які існують у чинній редакції, та забезпечує право педагогічних працівників на проходження атестації, гарантоване законодавством.

Чтайте також:  Яку зарплату у 2024 році повинні отримувати вчителі в Україні

Зауваження та пропозиції до проєкту документа приймаються в електронній формі до 12 лютого на e-mail: [email protected].

Джерело.


Повернутись вверх