facebook

Атестація педагогічних працівників за новим Положенням: запитання-відповіді

Атестація педагогічних працівників за новим Положенням: запитання-відповіді
Опрацьовуємо вимоги нового Положення про атестацію

Наша команда продовжує отримувати величезну кількість запитань, пов’язаних із атестацію педагогічних працівників за новим Положенням, затвердженим наказом МОН від 09.09.2022 №805. Деякі з них ми розглянули у наших статтях:

На деякі – надали відповіді під час першого Освітянського форуму та вебінару Володимира Мініча. Наступна наша зустріч стане у пригоді вчителям початкової школи – 18 жовтня 2023 року ми чекаємо вас на вебінарі Лілії Талан, під час якого обговоримо особливості роботи педагогів у міжатестаційний період та вимоги до їхньої атестації.

Приєднуйтесь до нашої нової спільноти ОСВІТА UA

Посилання:https://www.facebook.com/groups/1023345988199205/?ref=share

Звісно, як і будь-який фундаментальний документ, який щойно набув чинності, Положення потребує додаткових роз’яснень від автора нормативного документа та інших компетентних офіційних джерел. Адже є досить багато нетипових проблемних питань, розв’язання яких не регламентуються нормами наказу чи мають неоднозначне трактування. Сподіваємось, відповідні рекомендації ми отримуємо у найближчий час.

А сьогодні ми систематизували типи запитань, які найчастіше ми від вас отримували, та підготували відповіді, спираючись на конкретні норми Положення:
Чи є атестація обов’язковою?
Згідно з п.4. розділу І Положення атестація є обов’язковою й проводиться не раніше ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду.

У якому випадку чергова атестація може бути перенесена?
Згідно з п.4. розділу І Положення педагог проходить чергову атестацію не менше одного разу на 5 років, крім випадків, визначених пунктом 7 розділу III Положення, а саме:

 • у разі тимчасової непрацездатності педагогічного працівника, який атестується;
 • настання інших обставин, що не залежать від волі педагога та перешкоджають проходженню ним атестації.

У такому випадку проведення атестації або окремих засідань атестаційної комісії має бути перенесено за рішенням відповідної атестаційної комісії до припинення таких обставин, але не більше ніж на один рік. За педагогічним працівником зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія (педагогічне звання) до проходження ним атестації у порядку, визначеному цим Положенням.

 Нагадуємо, що лист МОН від 15.03.2022 №1/3454-22 «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році» ґрунтувався на нормах Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від  06.10.2010 № 930. Наказом МОН від 09.09.2022 №805 цей наказ визнано таким, що втратив чинність, тож із 01.09.2023 процедура атестації має відбуватись за новим Положенням. 

Згідно з п. 1 розділу ІІІ Положення у випадку відсутності педагога у затвердженому списку  педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, він має не пізніше 20 грудня поточного календарного року подати заяву, на підставі якої атестаційна комісія включає його до відповідного списку.

Чтайте також:  Вчителям суттєво перерахували заробітні плати: обіцяють, що це підвищення не остаточне

Які вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій?
У п.8 розділу І Положення зазначено, що необхідною умовою атестації є  підвищення кваліфікації, яке проводиться в міжатестаційний період, а загальний обсяг підвищення кваліфікації визначається сумарно за останні 5 років перед атестацією. Відповідно до п. 3 наказу МОН від 09.09.2022 №805 мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників, необхідний для проходження атестації, становить:

 • для закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти – не менше ніж 150 годин або 5 кредитів ЄКТС упродовж п’яти років;
 • для закладів освіти інших типів – не менше ніж 120 годин або 4 кредити ЄКТС упродовж п’яти років.

У п.9 розділу І Положення встановлено такі вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій педагогів:

«Спеціаліст»:

 • освітній рівень – фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

«Спеціаліст другої категорії»:

 • освітній рівень – молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Для атестації працівників ЗДО також дозволяється освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр;
 • стаж роботи – не менше 3 років.

«Спеціаліст першої категорії»:

 • освітній рівень –  бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст). Атестувати на цю категорію також можна працівників ЗДО, які мають освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр або ступінь вищої освіти молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст);
 • стаж роботи – не менше 5 років.

«Спеціаліст вищої категорії»:

 • освітній рівень – магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст);
 • стаж роботи – не менше 7 років.

Які документи подаються до атестаційної комісії?
Згідно з п. 4 розділу ІІІ Положення педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення (документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії, яка створена у закладі освіти/ органі управління,  де вони зберігаються). Відповідно до п.5 цього розділу документи можна подавати в паперовій або електронній формі (кожен документ в окремому файлі у форматі PDF) шляхом надсилання на адресу електронної пошти з підтвердженням про отримання. Усі надані матеріали, які відповідають вимогам, приймаються та реєструються секретарем атестаційної комісії.

Які заходи проводить атестаційна комісія?
Згідно з п. 6. ІІІ розділу Положення атестаційна комісія:

Чтайте також:  Сумарне чи щорічне підвищення кваліфікації для атестації вчителя?

Також для належного оцінювання професійних компетентностей педагога атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має:

 • визначити зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника;
 • затвердити графік заходів з його проведення.

Крім того, згідно з п.8 розділу ІІІ Положення у разі виникнення питань до педагога, зокрема пов’язаних з поданими ним документами, атестаційна комісія може запросити його на своє засідання не пізніше 5 робочих днів до його проведення одним із таких способів:

 • вручення запрошення під підпис;
 • надсилання його в сканованому вигляді на адресу електронної пошти (із підтвердженням про отримання).

Як атестують педагогів, які мають навантаження з декількох предметів або обіймають різні педагогічні посади?
Відповідно до п.12 розділу І Положення педагогічного працівника, який має педагогічне навантаження з кількох предметів, атестують з того предмета, який викладають за спеціальністю. Але слід звернути увагу, що необхідною умовою є підвищення кваліфікації з тих навчальних предметів (інтегрованих курсів), які є обов’язковими для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти.

Присвоєна кваліфікаційна категорія за результатами атестації поширюється на все педагогічне навантаження.

Педагогічні працівники, які обіймають різні педагогічні посади в одному і тому чи різних закладах освіти (зокрема керівники закладів освіти, які викладають предмети або здійснюють іншу педагогічну роботу), атестуються за кожною з посад.

Згідно з п.11 розділу ІІІ Положення у випадку проведення одночасної (в межах однієї процедури) атестації педагогічного працівника з двох і більше навчальних предметів, які ним викладаються, видається один атестаційний лист, що має містити інформацію про результати атестації за кожним із таких навчальних предметів.

Як атестують педагогічного працівника, який перейшов на роботу з одного закладу до іншого або на інші педагогічні посади у цьому закладі освіти або перервав роботу на посаді?
Відповідно до п. 14 розділу І Положення за такими педагогічними працівниками або за педагогами, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

Чтайте також:  Вчителям підняли зарплати: скільки можна заробити в школі 

Як атестують педагогів, які пройшли інтернатуру?
Згідно з п. 15 розділу І Положення педагогічні працівники, які пройшли педагогічну інтернатуру в установленому законодавством порядку, для продовження роботи на цих посадах атестуються упродовж другого року роботи, але не раніше ніж через один рік після призначення на посаду.

Чи може педагогу, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», бути присвоєна категорія «спеціаліст вищої категорії»?
Згідно з п. 11 розділу І Положення  кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, як правило, присвоюють послідовно. Разом із тим відповідно до п.9 цього розділу педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий / освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», за умови наявності в нього стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж один рік.

Як атестуються педагоги, які успішно пройшли сертифікацію?
Відповідно до ст. 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту» право на безоплатне проходження сертифікації один раз на три роки мають педагогічні працівники, які:

 • працюють не менше двох років у закладах освіти повної загальної середньої освіти;
 • мають педагогічне навантаження.

Педагогічний працівник, який не отримав сертифіката, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

Згідно з п.13 розділу І Положення наявність сертифіката має такі переваги:

 • сертифікація зараховується як проходження атестації педагогічним працівником (один раз протягом строку дії сертифіката педагогічного працівника під час його чергової або позачергової атестації за його ініціативи);
 • є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання проводиться без урахування тривалості міжатестаційного періоду, без дотримання умов, визначених пунктами 8, 9 цього розділу та без проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням і оцінюванням його діяльності та професійних компетентностей.

Які документи атестаційної комісії потрібно публікувати на сайті закладу освіти?
Відповідно до п.4 розділу ІІІ Положення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією на вебсайті закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти оприлюднюється інформація щодо:

1. Проведення чергової атестації, а саме:

 • затверджений список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році та строки проведення їх атестації;
 • графік проведення засідань атестаційної комісії;
 • строк та адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі);

2. Проведення позачергової атестації, а саме:

 • окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації;
 • строки проведення їх атестації, подання ними документів;
 • зміни до графіка своїх засідань (у разі потреби).

Джерело.


Повернутись вверх