facebook

Атестація вчителів у разі переривання педагогічного стажу

Атестація вчителів у разі переривання педагогічного стажу

Чи потрібно мені знову проходити атестацію? З таким запитанням до нас звернувся освітянин. Учитель пройшов атестацію у 2017 р. на категорію «спеціаліст II категорії». У 2019 р. звільнився за власним бажанням, а з 2022 р. знову працює вчителем (перерва 3 роки). Чи повинен він проходити атестацію у 2023 році? Відповідає адвокатка Людмила Логуш.

Атестація вчителів у разі переривання педагогічного стажу image

Відповідно до пп. 2 та пп. 3 п. 14 Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу освіти до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому закладі освіти або які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу. Відповідно, у нашому випадку за вчителем зберігається його кваліфікаційна категорія, отримана під час останньої атестації. Тож немає потреби атестувати такого працівника в 2023 році. Однак кожен педагогічний працівник повинен пройти атестацію протягом двох років з моменту прийняття на роботу.

Джерело.


Повернутись вверх