facebook

Якщо вчитель початкових класів має навантаження 21 годину, чи можна без згоди забрати години

Якщо вчитель початкових класів має навантаження 21 годину, чи можна без згоди забрати 3 години фізкультури згідно з п. 74 інструкції №102?

Якщо вчитель початкових класів має навантаження 21 годину, чи можна без згоди забрати 3 години фізкультури згідно з п. 74 інструкції №102?

📝 Відповідно до ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту» норма педагогічного навантаження на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень. А розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником. При цьому, педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше норми (18 навчальних годин на тиждень) встановлюється за його письмовою згодою.

📝 Також варто зазначити, що згідно з тією ж статтею 24 згаданого вище закону, перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

📝 Щодо норм, визначених пунктом 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, то вони стосуються випадків, коли навантаження вчителів початкових класів з незалежних від них причин є меншим за 18 годин на тиждень та не можуть бути застосовані до описаного в запиті випадку.

Чтайте також:  Вчитель жорстко провів виховну бесіду, а батьки обурюються та вимагають поставити скрізь камери спостережень.

 

📝 Також звертаємо увагу, що відповідно до п. 4.2.7 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021–2025 роки, зареєстрованої 18.06.2021 за № 12, рекомендовано передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, інформатики лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Також п. 4.2.9. зазначеного документу рекомендовано не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку.

🔶 Отже, педагогічне навантаження для вчителя початкових класів, що його затверджує директор при тарифікації на навчальний рік, повинно становити не менше 18 годин на тиждень. В даному випадку перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється за умов, встановлених ст. 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту». З метою забезпечення продуктивної зайнятості педагогічних працівників можна також дотримуватись і рекомендацій Галузевої угоди.

Джерело.


Повернутись вверх