facebook

Чи платиться вихідна допомога працівникам закладу освіти, якщо батьки перевели своїх дітей до іншого закладу?

Чи платиться вихідна допомога працівникам закладу освіти, якщо батьки перевели своїх дітей до іншого закладу?

На сьогоднішній день контингент дітей в даному закладі нульовий, що веде за собою призупинення трудових договорів і діяльності закладу. Ліквідувати не можемо, бо контингент змінився саме в цьому місяці і на громадське обговорення не було винесено протягом року! Як нам діяти?

Вихідна допомога – це грошова виплата працівникові, який звільнений з роботи не з власної ініціативи, яку виплачує роботодавець у випадках, передбачених законом або сторонами.

Підстави та розмір вихідної допомоги при звільненні закріплені у статті 44 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), де визначено мінімальний розмір виплат та перелік підстав, у разі настання яких виплачують таку допомогу, а саме:

не менше одного середньомісячного заробітку виплачується у наступних випадках:

· відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова працівника від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (п.6 ст.36 КЗпП України );

· зміни в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП України);

· виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану його здоров’я, які перешкоджають продовженню такої роботи, а також у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування такого допуску, якщо виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП України);

Чтайте також:  Що на думці у вчителів, яких знову запрягли в ярмо

 

· поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України).

дві мінімальні заробітні плати виплачується у наступних випадках:

· у разі призову або вступу працівника або власника – фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до ст. 119 КЗпП України (п. 3 ст. 36 КЗпП України).

не менше тримісячного середнього заробітку виплачується у наступних випадках:

· порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 39 КЗпП України)

Таким чином, однією з підстав для виплати вихідної допомоги є ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу, скорочення чисельності або штату працівників. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти, відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», приймає засновник (засновники). Щодо закладів комунальної форми власності такі рішення приймають виключно міські, сільські, селищні ради. Нагадаємо, що згідно з нормою частини другої цієї ж статті, вимога про оприлюднення за рік до прийняття рішення про реорганізацію, зміну типу, ліквідацію стосується лише закладів освіти, які розміщені у сільській місцевості. Тобто зазначена норма не розповсюджується на школи у селищах та містах. Водночас обов’язковою для усіх залишається вимога щодо проведення громадського обговорення проєкту рішення. Ця норма діє і в умовах воєнного стану.

Чтайте також:  Плутанина довкола мобілізації студентів. МОН переклало відповідальність на Генштаб.

Рішення щодо скорочення чисельності або штату працівників роботодавець приймає самостійно (ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України). Скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів відповідно до статті 60 Закону України «Про повну загальну середню освіту» розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом. Зокрема, таким уповноваженим органом може бути й відділ освіти, якщо засновник передав йому це повноваження, про що зазначено в положенні про відділ освіти. Але** **згідно зі статтею 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників необхідно персонально попередити не пізніше ніж за два місяці. Ця норма також діє і в умовах воєнного стану.

Також наголошуємо, що до прийняття рішення про ліквідацію заклад зазвичай продовжує свою роботу. Разом з тим, на практиці органи місцевого самоврядування інколи приймають рішення про тимчасове призупинення освітнього процесу у зв’язку з відсутністю учнівського контингенту, руйнуванням закладу чи через визнання приміщення такого закладу непридатним для здійснення освітнього процесу тощо. Однак, маємо зазначити, що такі рішення не мають під собою обґрунтованої законодавчої основи.

Чтайте також:  12 порад, які допоможуть вчителю підготуватись до роботи в інклюзивному класі

Разом з тим, працівників можна перевести в оплачуваний простій, з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) (ст. 113 КЗпП України), чи призупинити дію трудових відносин, за умови абсолютної неможливості надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»). Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. У період дії воєнного стану, відповідно до частиною другою статі 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

Отже, за неможливості ліквідації закладу освіти виплата вихідної допомоги не здійснюється, працівників можна перевести в оплачуваний простій чи призупинити з ними трудові відносини, повідомивши їм про це не пізніш як до запровадження таких умов.

Джерело.


Повернутись вверх