facebook

Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти)

;

Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти)

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ (як окремою формою здобуття освіти)

Дистанційна форма здобуття освіти  організовується:

для здобувачів освіти, які не мають медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою;

незалежно від віку та місця проживання;

на будь-якому рівні здобуття повної загальної середньої освіти;

виключно за бажанням учнів, їх батьків (законних представників);

за наявності навчально-методичного та системотехнічного забезпечення;

на підставі рішення педагогічної ради закладу освіти

Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється:

✅за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків (або скановану копію або фотокопію заяви передано будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо);

✅як правило, до початку навчального року або семестру (триместру) навчання

 

Здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою здійснюється відповідно до нормативно-правових документів:

Конституції України;

Закону України «Про освіту»;

Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 №898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 536 «Про затвердження Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 10.02.2021;

Наказу Міністерства освіти і науки  України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;

Наказу Міністерства освіти і науки України від 08.09. 2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання»;

Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2022  № 284 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;

Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» ( із змінами);

Наказу Міністерства освіти і науки  України від 07.12.2018 №1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»;

Наказу Міністерства освіти і науки  України від 20.05.2022 №466 «Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні»;

Наказу Міністерства охорони здоров’я України від  25.09.2020  № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»;

Листа Міністерства освіти і науки  України від 02.11.2020 №1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання»;

Електронного реєстру щодо надання грифів і свідоцтв МОНУ https://gryf.imzo.gov.ua/

Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України юстиції України 5 жовтня 2012 р. за № 1695/22007;

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом МОЗ від 25.09.2020 р. № 2205

 
Джерело.


Повернутись вверх