facebook

Уряд затвердив План пріоритетних дій на 2023 рік – що буде в освіті

;

Уряд затвердив План пріоритетних дій на 2023 рік – що буде в освіті

ПЛАН ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ НА 2023 РІК (СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОН) у редакції, внесеній на засідання Уряду 14 березня 2023 року

1. Створення Офісу програми “Горизонт Європа” в Україні

2. Створення мережі центрів ветеранського розвитку на базі закладів вищої освіти

3. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проєктів актів Уряду щодо схвалення концепції безпеки закладів освіти та затвердження плану заходів з її реалізації

4. Забезпечення облаштування безпечних умова в закладах освіти

5. Затвердження державного стандарту профільної середньої освіти

6. Забезпечення доступності освіти шляхом підвезення учасників освітнього процесу, зокрема дітей з особливими освітніми потребами

7. Забезпечення учнів 6 класів підручниками

8. Впровадження сертифікації вчителів української мови й математики базової середньої освіти

9. Розвиток системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді на рівні регіонів та територіальних громад

10. Запровадження централізованого обіку дітей, здобувачів освіти і працівників закладів освіти (внесення змін до постанови КМУ №684 від 13.09.2017)

11. Забезпечення закладів освіти сучасним компютерним обладанням

12. Затвердження методичних рекомендацій щодо формування оптимальної мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

13. Розроблення на подання КМУзаконопроекту про внесення змін до Закону України “Про забезпечення організаційно-правовоих умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” щодо фахової освіти

Чтайте також:  "Ось чому потрібно кардинально змінювати модель освіти", - Володимир Співаковський

14. Розроблення та подання КМУ законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України стосовно розвитку індивідуальних траєкторій у вищій освіті

15. Розроблення та подання КМУ законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України щодо модернізації мережі фахової передвищої, вищої освіти

16. Розроблення та подання КМУ законопроекту про національну систему кваліфікацій

17. Приведення переліку галузей знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у відповідність до Міжнародної стандартної класифікації освіти

18. Реінтеграція молоді з числа осіб, місцем проживання яких є території на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані рф та внутрішньо переміщених осіб

19. Розроблення та подання КМУ законопроекту про систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні

20. Розроблення дорожньої карти використання науки, технолоній та інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку

21. Розроблення та подання КМУ законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо встановлення цільових показників діяльності наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ

22. Розроблення та подання КМУ законопроекту про підтримку і розвиток інноваційної діяльності

23. Долучення України до органів ОЕСР (наука, технології, інновації)

24. Розроблення та подання КМУ пропозицій щодо реалізації експериментального проекту із створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап – школа – інкубатор – акселератор

Чтайте також:  «Залишати потрібно лише комплексні домашні завдання один-два рази на місяць», - В. Бєлий

25. Розроблення та подання КМУ законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених

26. Розширення напрямів грантової підтримки, яка надається Національним фондом досліджень України

27. Затвердження Порядку роботи Національної електронної науково-інформаційної системи

Джерело.


Повернутись вверх