facebook

Міфи української освіти

Міфи української освіти:
1. “Методичні рекомендації Міносвіти є документом, обов’язковим до виконання” – листи, інструкції, методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих Міністерством юстиції України, не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати правові норми(Закон “Про освіту”, ст.2)
2. “Календарно-тематичне планування має затверджуватися директором, з його підписом та печаткою” – календарно-тематичне планування не відноситься до переліку документів, які затверджуються директором школи, воно лише погоджується заступником директора з навчально-виховної роботи, який має перевірити його на відповідність навчальній програмі з предмету. Для 5-их класів НУШ планування уроків може бути складовою навчальної програми, яку розробляє вчитель, тож воно може бути затверджене рішенням педагогічної ради разом навчалньою програмою.
3. “Календарно-тематичне планування має відповідати зразку (запропонованому адміністрацією, прийнятому на засіданні методичного об’єднання, тощо)” – календарно тематичне планування має містити порядковий номер уроку, тему, яка опрацьовується на уроці, дату проведення уроку та примітку, все інше – за бажанням вчителя (не адміністрації).
4. “На аудит школи(перевірку стану викладання предмету) вчителі мають готувати розширені поурочні плани(конспекти)” – форма та спосіб підготовки поурочних планів нормативно не затверджена і є прерогативою вчителя, головне – наявність такого плану на уроці. він має містити тему уроку, яка має відповідати календарно-тематичному плануванню (навчальній програмі) та короткий план уроку, все інше – мета, завдання, способи дій учнів та вчителя не є обов’язковим.
5. “Вчителі щоденно (або з певною періодичністю) мають надавати свої поурочні плани(конспекти) на перевірку адміністрації закладу” – відсутня будь-яка підстава, щодо такої регулярної перевірки, адміністрація МОЖЕ перевіряти наявність поурочних планів заздалегідь попередивши про це вчителів(свого часу це питання, як і питання відвідування адміністрацією уроків вирішувалося в судовому порядку).
6. “Поурочні плани вчителя(конспекти) мають зберігатися до кінця навчального року (або 3 роки)” – поурочні плани(конспекти уроку) мають бути під час проведення уроку, жодним документом не встановлено необхідність їх зберігання протягом будь-якого часу.
7. “Календарні плани мають зберігатися протягом 3 років (або до наступного аудиту закладу)” – календарно-тематичне планування має зберігатися до закінчення навчального року, тобто до 1 липня.
8. “Навчальний рік закінчується 25 (28 травня)” – навчальний рік закінчується за будь-яких умов до 1 липня, навчальний процес має тривати 175 днів (протягом воєнного стану ця норма може не працювати, але планувати маємо на 175 днів)
9. “Кількість уроків в журналі має відповідати кількості годин в навчальній програмі” – взагалі це правильно, але бувають обставини, коли через переривання навчального процесу і об’єктивні обставини цього виконати не можна, тоді директор видає наказ про ущільнення навчального матеріалу, відповідно до якого вчителі проводять корекцію своїх навчальних планів, зважаючи на те, що навіть при меншій кількості годин всі навчальні теми мають бути опрацьовані. По закінченню навчального року заступник директора перевіряє виконання програм і у випадку “ущільнення” робить в журналі робить запис – “За програмою – 70 год., фактично – 68 год, програму виконано за рахунок ущільнення відповідно до наказу № __ від _____”
10. “Директор школи (заступник з навчально-виховно роботи) може у бідь-який час прийти на урок до вчителя” – представники адміністрації мають право і обов’язок відвідувати уроки, які проводять вчителя, але вчитель має бути про це заздалегідь попереджений, такі відвідування мають проводитися відповідно до плану внутрішкільного контролю, вчитель має знати мету відвідування його уроку. Представник адміністрації закладу має зайти до клсу до початку навчального заняття і вийти після його закінчення. Відвідування уроків представниками засновника (відділу освіти), методистів ЦПРПП та ОІППО можливе лише з дозволу та за присутності адміністрації.
11. “Вчитель має право не допустити представника адміністрації закладу на уроку, який він проводить” – взагалі у вчителя таке право є лише у випадку позапланових відвідувань уроків адміністраціє і лише у випадку коли вчителя не повідомили заздалегідь.
12. “Відділ освіти ОІППО) має право перевірити стан викладання навчальних предметів” – перевіряти стан викладання мають право лише представники уповноваженого органу – Державної служби якості освіти та уповноважених нею служб.
13. “Робочий час вчителя – це 45 хвилин уроку, перерва – його особистий час” – робочий час вчителя – астрономічна година, а не академічна, тож перерва є частиною його робочого часу, яку він використовує для підготовки до уроку.
14. “Робочий день вчителя – з 8.00 до 16.00” – робочий день вчителя визначається його тижневим навантаженням і розкладом уроків, і як правило він розпочинається не пізніше ніж за 15 хв. до початку першого його уроку в цей день і закінчується не раніше, ніж за 15 хв по закінченню останнього його уроку. Разом з тим варто пам’ятати, що вчителі можуть залучатися до чергування по школі відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, таке чергування розпочинається за 30 хв. до початку першого уроку і закінчується за 30 хв. по закінченню уроків.
15. “Адміністрація має складати розклад, щоб у ньому не було “вікон”/адміністрація складає розклад як забажає” – адміністрація має скласти розклад, виходячи з об’єктивних умов організації навчального процесу та раціонального використання робочого часу вчителем – щоденна кількість уроків має бути рівномірно розподіленою протягом тижня, “вікна” можуть бути, але в розумних межах – не більше одного “вікна” і “вікно” має бути не більше ніж на 1-2 уроки.
16. “Вчитель має право вимагати від адміністрації скласти розклад відповідно до його побажань” – при складанні розклааду занять адміністрація МОЖЕ враховувати побажання вчителів, але не завжди це можливо з об’єктивних причин.
17. “Вчитель має безоплатно завідувати кабінетами/проводити заняття навчальних гуртків/вести шкільний сайт/бути адміністратором системи “Курс-ШКОЛА”/тощо” – посадові обов’язки вчителя визначено його посадовою інструкцією, з якою педагогічного працівника мають ознаймити в день зарахування на посаду. Все інше – лише за його згоди (якщо інше не передбачено законодавством) з відповідним наказом директора і з оплатою відповідно до Інструкції про оплату праці педагогічних працівників.
18. “Щороку вчитель має пройти не менше 30 годин підвищення кваліфікації” – вчитель зобов’язаний щорічно проходити підвищення кваліфікації і сумарна кількість годин підвищення кваліфікації за 5 років має бути не меншою ніж 150 годин, тобто щорічна кількість годин може бути різною, не обов’язково 30 годин, але за 5 років в сумі має бути не менше 150 годин.
19. “На атестацію вчитель має підготувати презентацію та папку зі своїми досягненнями” – взагалі

Чтайте також:  ДСЯО назвала одну з головних причин, чому школярі не переходять на українську мову: багато залежить від батьків

Джерело.


Повернутись вверх