facebook

Шкільні канікули: режим роботи та оплата праці педагогів

;

Шкільні канікули: режим роботи та оплата праці педагогів

На відміну від учнів, для яких канікули є відпочинком, для педагогічних працівників період канікул є робочим часом. Вони не ведуть заняття та не працюють з учнями, але виконують іншу роботу. У статті поговоримо про режим роботи педагогів у період канікул та про оплату праці за цей час.

Олена Макарук, головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України

Режим робочого часу педагогів у канікулярний період

Дійсно, занять педагогічні працівники в період канікул не ведуть, але ж їх робочий час включає не лише навчальну роботу, а й іншу педагогічну діяльність, передбачену посадовими обов’язками та режимом робочого часу, а саме: підготовчу, виховну, методичну, організаційно-педагогічну та іншу роботу, яка потребує витрат робочого часу.

Відповідно до п. 25 Типових правил № 4551 під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою (нагадаємо, що чергові відпустки педагогічним працівникам закладів освіти надаються в період літніх канікул), керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Також відповідно до п. 5.2.2 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021–2025 роки (Мінекономіки зареєструвало Галузеву угоду 18.06.2021 р. за № 12) сторони Угоди домовилися, що залучення вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, а також асистентів учителів до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи в канікулярний період здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

Ці та інші питання визначення робочого часу педагогічних працівників у період канікул можуть бути окреслені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку, затверджених у закладі освіти.

Наприклад, у такому документі може бути:

  • чітко прописано межі залучення педагогічних працівників до роботи в канікулярний період (приміром, під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в таких межах: з навантаженням до 9 годин — з 9.00 до 11.00; з навантаженням до 18 годин — з 9.00 до 12.00; з навантаженням до 27 годин — з 9.00 до 13.30);
  • зазначено, що організація роботи педагогічних працівників у канікулярний період здійснюється згідно з планом роботи в канікулярний період.
Чтайте також:  Що працює, а що ні: які педагогічні методики ефективні, а які — лише заважають учителю?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо освітній процес у закладі освіти організовано за змішаною та дистанційною формами навчання і деякі педагогічні працівники закладу працюють дистанційно, то встановлення режиму робочого часу для таких працівників у період канікул відбувається в зазначеному вище порядку. Тобто залучати до роботи можна в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

У разі оголошення простою в закладі освіти щодо усіх або окремих працівників, то і в період канікул педагогічні працівники продовжують перебувати на простої, якщо роботи для них немає. Зауважимо, що відповідно до ст. 34 КЗпП2 простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності та кваліфікації на іншу роботу в тій же установі на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця. Оплата часу простою визначена в ст. 113 КЗпП.

Години роботи педагогічного працівника в період канікул табелюються в загальному порядку. Оскільки оплата праці здійснюється згідно з обсягом педагогічного навантаження, то в табелі обліку використання робочого часу проставляються години педагогічного навантаження, які має педагог за тарифікацією.

Викладацька діяльність

Як відомо, особи із числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу можуть вести в цьому ж закладі освіти викладацьку роботу чи заняття з гуртківцями. Це директор, його заступники та інші працівники (наприклад, секретар, головбух тощо).

Для таких працівників за основним місцем роботи канікули також є робочим часом. І, враховуючи, що вони одночасно виконують у цьому закладі викладацьку роботу з оплатою за тарифікацією, то в період канікул також повинні виконувати іншу педагогічну діяльність (підготовчу, виховну, методичну, організаційно-педагогічну та іншу роботу).

Чи можна відправити у відпустку без збереження зарплати?

Відпустка без збереження зарплати надається працівникові тільки за його бажанням (ст. 25 та 26 Закону про відпустки3).

Чтайте також:  Доплати за класне керівництво та за завідування кабінетом: чи можна виплачувати в період дистанційного навчання?

Примусове відправлення працівників у відпустки без збереження зарплати є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавця має бути притягнуто до відповідальності.

Отже, надати відпустку без збереження зарплати можна тільки за проханням працівника.

ДО ВІДОМА. У період канікул педагогічні працівники можуть:

  • використати соціальну відпустку «на дітей». Адже така відпустка не належить до щорічних та надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та від дати досягнення дитиною відповідного віку;
  • використати частину невикористаної щорічної основної відпустки, якщо колективним договором закладу освіти передбачена можливість її використання не в період літніх канікул. Нагадаємо, що Порядок № 3464 дозволяє ділити щорічну основну відпустку на частини. Але невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, у період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший канікулярний період (п. 4 Порядку № 346). Отже, якщо влітку педагог використав тільки частину щорічної відпустки, то тепер у період зимових канікул він може взяти іншу невикористану частину відпустки.

Оплачуємо працю педагогів у період канікул

Загальні моменти Механізм оплати роботи педагогів у період канікул визначено п. 71 Інструкції № 1025.

ЦИТАТА. «71. За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул».(абз. 1 п. 71 Інструкції № 102)

Отже, якщо в період канікул педагогічні працівники (як основні працівники, так і сумісники) залучаються до роботи (вище ми зазначили, що це інша педагогічна діяльність, передбачена посадовими обов’язками та режимом робочого часу), то вони отримують зарплату, встановлену при тарифікації. Тобто з усіма доплатами та надбавками, зокрема, доплатою за перевірку письмових робіт, за класне керівництво, за завідування навчальним кабінетом тощо.

Тож окремих розрахунків під час оплати періоду канікул робити не треба — зарплату виплачують у загальному порядку.

ДО ВІДОМА. Зверніть увагу, що зарплата в період канікул виплачується за час роботи, тобто, якщо в педагога на період канікул є робота (це інша педагогічна діяльність, передбачена посадовими обов’язками та режимом робочого часу) і він її виконує. Якщо ж такої роботи немає, то доцільно оголосити простій.

Чтайте також:  Оплата праці педпрацівникам за викладання додаткових годин

Погодинна оплата

Згідно з п. 73 Інструкції № 102 особи, які працюють на умовах погодинної оплати (до 240 годин на рік) і не ведуть занять під час канікул, оплату за цей час не отримують. Втім, нагадаємо, що відповідно до п. 73 Інструкції № 102 погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише:

  • при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102;
  • при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.Підкреслимо, що тут не йдеться про сумісників-педагогів. Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом, зарплату отримують згідно з тарифікацією (п. 68 Інструкції № 102), що підкреслювало МОН, наприклад у листі від 10.08.2018 р. № 1/11-8468 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 33/2018, с. 9). Винятки складають тільки керівники гуртків у закладах освіти, для яких цей заклад освіти не є основним місцем роботи, — згідно з п. 90 Інструкції № 102 оплата праці таких керівників гуртків здійснюється на умовах погодинної оплати праці.

Нагадаємо, що відповідно до п. 91 Інструкції № 102 працівники закладу освіти (у тому числі й керівні) можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі у визначених у цьому пункті межах. Названим працівникам за норму годин, визначену в цьому пункті, оплата здійснюється понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому, відповідно, для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

Хвороба

Якщо в період канікул, які є робочим часом для педагога, такий педагогічний працівник захворіє, то листок непрацездатності оплачується на загальних засадах. Адже страховий випадок настав у період роботи.

Джерело.


Повернутись вверх