facebook

Досягнення і виклики дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти у 2020-2022 роках

Досягнення і виклики дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти у 2020-2022 роках

Сфера дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти охоплює значну частину здобувачів освіти України та створює передумови для їхнього розвитку та подальшого навчання.

Міністерство у 2020-2022 роках основну увагу спрямовувало на забезпечення доступу до якісної освіти та створення безпечних і комфортних умов навчання у закладах освіти.

Законодавче врегулювання сфери дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти:

1. Спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій забезпечено прийняття низки важливих змін до законів України у сфері освіти, а саме було прийнято 22 законодавчі ініціативи щодо:

 • здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);
 • забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у закладах освіти;
 • трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу, механізмів, формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти;
 • удосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури;
 • функціонування інтегрованих інформаційних систем у сфері освіти;
 • надання державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

2. Уряд прийняв значний перелік актів, важливих для створення безпечного доступного інклюзивного освітнього середовища та забезпечення здобуття якісної освіти:

 • Державний стандарт базової середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898;
 • Порядок забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників затверджено в новій редакції постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 957;
 • Порядок забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1289;
 • Порядок проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1131;
 • Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957;
 • Порядок організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1321;
 • Положення про ліцей затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1062;
 • Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 960.

3. Внесено зміни до низки постанов Кабінету Міністрів України, зокрема:

 • оновлено Положення про інклюзивно-ресурсний центр та запроваджено категоризацію (типологію) особливих освітніх потреб (труднощів) (постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 983 та від 21 липня 2021 р. № 765);
 • постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1160 створено державну установу «Школа супергероїв», що організовує та забезпечує надання освітніх послуг у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти особам (зокрема здобувачам професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в частині здобуття повної загальної середньої освіти), які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я;
 • внесено зміни до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365);
 • затверджено нову редакцію Положення про заклад дошкільної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86), який унормовує: електронну реєстрацію дітей до ЗДО, переведення вихованців до інших закладів освіти, відрахування дітей, яким на 1 вересня виповнилось 7 років, а дітям з ООП – 8 та які 2 місяці не відвідували заклад без поважних причин; соціально-педагогічний патронат сім’ї, яка виховує дитину з ООП; визначено категорії дітей, які першочергового зараховуються до дитячого садочка.
Чтайте також:  З вивченням математики у школі потрібно щось робити

Професійний розвиток педагогічних працівників

Розроблено та затверджено професійні стандарти за професіями «Вихователь закладу дошкільної освіти», «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти», «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)».

Затверджено 16 типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведено заходи з підвищення кваліфікації керівників і вчителів закладів загальної середньої освіти.

Започатковано проведення педагогічної інтернатури. У 2022 році понад 800 молодих учителів 450 закладів загальної середньої освіти мають професійну підтримку.

Забезпечують організаційний супровід понад 300 центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Забезпечено підготовку педагогічних працівників до впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової середньої освіти;

Запроваджено сертифікацію вчителів початкової школи (за весь період процедуру сертифікації пройшли 2632 педагогічні працівники). У 2022 році для участі в сертифікації зареєструвалися 1984 педагоги.

Упровадження нового змісту навчання

Оновлено Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) − державний стандарт дошкільної освіти (наказ МОН від 12.01.2021 № 33), що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку (6 (7) років). У ньому окреслено умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти дитини старшого дошкільного віку. Також у ньому гармонійно поєднано традиційно сильні бази української дошкільної освіти з міжнародними стандартами й вимогами часу.

Створено умови для впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти:

 • затверджено типову освітню програму для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 19 лютого 2021 р. № 235);
 • рекомендовано МОН до використання у освітньому процесі 98 модельних навчальних програм.

Забезпечено апробацію Державного стандарту базової середньої освіти в 5 та 6 класах у 168 закладах загальної середньої освіти. Здійснено 3 етапи моніторингу ефективності впровадження реформи НУШ на базі пілотних закладів загальної середньої освіти – учасників проєкту.

Проведено конкурсні відбори підручників для 5 класів. Електронні версії підручників розміщено в Електронній бібліотеці Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», що налічує 1 335 підручників і посібників.

Упроваджено порядок проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм.

Оновлено зміст навчальних програм для закладів загальної середньої освіти з навчальних предметів: «Захист України», «Основи здоров’я», «Історія України», «Всесвітня історія», «Основи правознавства», «Географія», «Фізична культура», «Зарубіжна література»; «Громадянська освіта»; «Історія: Україна і світ», типових освітніх програм для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Створення нового освітнього простору

Затверджено типові переліки засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів, зокрема для реалізації навчального предмета «Захист України», обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

З метою створення нового освітнього простору та умов навчання з використанням дистанційних технологій в закладах загальної середньої освіти забезпечено реалізацію програм «Спроможна школа», «Нова українська школа», «Ноутбук кожному вчителю» (понад 61 тис. ноутбуків).

Розроблено рекомендації для комплексної модернізації та технологічного переоснащення харчоблоків закладів загальної середньої освіти, в основі яких лежить сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання норм HACCP та приготування якісної і безпечної їжі в асортименті; запроваджено у закладах загальної середньої освіти нове меню, розроблене у межах реформи шкільного харчування; запущено платформу про здорове харчування у школах «Знаїмо», яка допомагає управлінцям у сфері освіти, педагогам, кухарям у школах упроваджувати реформу шкільного харчування; забезпечено проведення інформаційної кампанії щодо популяризації культури здорового шкільного харчування.

Чтайте також:  В одному з міст України зарплату освітянам підвищать на 15%

Проведено дослідження якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за міжнародною методикою ECERS-3 та наказом МОН від 07.07.2022 № 615 затверджено звіт за результатами основного етапу польового дослідження оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО за методикою ECERS-3.

Підтримка навчання з використанням дистанційних технологій

На платформі «Всеукраїнська школа онлайн», що є підтримкою дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної допомоги вчителям, розміщено понад 2500 відеоуроків, тестів та матеріалів для самостійної роботи з 18 основних навчальних предметів. Майже 500 тис. школярів мали змогу використовувати цю платформу.

Завдяки підтримці UNICEF Ukraine до кінця року на платформі з’являться ще близько 1000 нових уроків.

Система профорієнтації школярів

Уперше, за 30 років, МОН розпочало системну профорієнтацію школярів. У 2021 році був запроваджений Всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії», що забезпечує функціонування онлайн-платформи: www.hryoutest.in.ua. Завдяки проєкту:

 • проведено понад 10 тис. профорієнтаційних тестувань та консультацій;
 • інформаційно охоплено більше 1 млн. учнів старших класів, вчителів та їхніх батьків з усіх регіонів України;
 • у Школі кар’єрного консультанта навчаються понад 2 тис. вчителів та шкільних психологів;
 • 12 жовтня був проведений перший Всеукраїнський урок із профорієнтації у прямому ефірі, який подивилось пів мільйона учнів. Цей урок увійшов до Національної книги рекордів як наймасовіший в Україні.

Навчання учнів з особливими освітніми потребами

Удосконалено діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, яких на сьогодні існує вже 648.

З метою створення умов для підтримки осіб з особливими освітніми потребами затверджено нову редакцію порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної, загальної середньої та фахової передвищої освіти, положень про спеціальну школу та навчально-реабілітаційний центр. Введено багаторівневу підтримку в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх індивідуальних потреб та оновлено підходи до визначення особливих освітніх потреб шляхом введення категорій (типів) освітніх потреб (труднощів).

Психологічна підтримка учасників освітнього процесу

Діяльність психологічної служби в закладах освіти спрямовується на профілактику стресів, розв’язання освітніх та виховних завдань, що сприяють збереженню психологічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Із початком агресії російської федерації проти України основний напрям роботи психологічної служби підтримки дітей в умовах війни, надання психологічної допомоги, зокрема екстреної, подолання стресу, переживання втрати, горя, печалі та страждання, психотерапевтичної роботи з дітьми, які втратили батьків, домівку, здоров‘я й зазнали ушкоджень, пережили бомбардування, стали біженцями, ВПО.

Крім того, психологічна служба закладів освіти, має такі завдання:

 • протидія торгівлі людьми;
 • просвітницька й профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх;
 • підвищення рівня інформаційно-просвітницької роботи з дітьми, учнівською і студентською молоддю щодо формування культури здорового способу життя;
 • запобігання суїцидальним проявам і нахилам серед дітей.

Забезпечення доступу до освіти в умовах воєнного стану в Україні

З початком широкомасштабного вторгнення військ рф на територію України зупинено освітній процес в усіх закладах країни. Проте зусиллями команди Міністерства освіти і науки України, зокрема і директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, вдалося відновити освітній процес у дистанційній формі у більшості закладів.

Працівники директорату підготували та видали накази, які забезпечували право дітей на здобуття освіти незалежно від їхнього місця перебування.

Ужито заходи для гарантованого права педагогічних працівників на працю та отримання винагороди за неї. Міністерство рекомендувало засновникам та керівникам закладів освіти під час організації освітнього процесу за різними формами долучати і тих педагогічних працівників, які вимушено залишили місця постійного проживання.

Забезпечено виготовлення та видавання документів про освіту державного зразка випускникам закладів загальної середньої освіти незалежно від місця їхнього проживання (перебування).

Чтайте також:  В українських школярів погіршилися результати навчання: з яких предметів знання просіли найбільше

Директорат розробив методичні рекомендації щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стану та щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році.

Спільно з ЮНІСЕФ проведено роз’яснювальну роботу щодо організації освітнього процесу у закладах освіти в умовах воєнного стану.

Затверджено Концепцію національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року та заходи щодо її реалізації.

З метою забезпечення максимальної підтримки осіб з ООП на час воєнних дій розширено можливості інклюзивно-ресурсних центрів.

Зокрема, відповідно до внесених до Положення про інклюзивно-ресурсний центр змін:

 • розширено завдання ІРЦ;
 • надано додаткові гарантії для осіб з особливими освітніми потребами, які вимушено змінити місце проживання (перебування);
 • передбачено можливості для подання заяв, одержання висновків про комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку особи та отримання консультацій фахівцями ІРЦ особами, з якими перебуває дитина;
 • надано можливість використання документів через систему «Дія»;
 • зменшено термін проведення комплексного оцінювання для дітей, які переїхали на тимчасове місце проживання;
 • розширено можливості для проведення повторного комплексного оцінювання розвитку дитини, зокрема з метою моніторингу розвитку особи (за згодою батьків).

Також передбачено можливості для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій, зокрема тих, хто набув психологічні травми.

Відкрито телеграм-канал «Підтримай дитину» для надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, зокрема дітям з ООП.

Для забезпечення безперервності освітнього процесу для учнів з ООП підготовлено та ухвалено низку нормативних документів (постанова КМУ від 26.04.2022 № 483, якою внесено зміни до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти та Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти).

У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської МОН реалізує проєкти щодо формування спроможності педагогічних працівників та батьків надавати першу психологічну підтримку дітям під час здобуття освіти для досягнення найкращих результатів навчання, зокрема розроблено курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій».

На початку 2022-2023 навчального року запущено практичну роботу Державної установи «Школа супергероїв», яка надає освітні послуги дітям, що перебувають на лікуванні або реабілітації в закладах охорони здоров’я.

Сфера діяльності – організація та забезпечення освітніх послуг у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти особам, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я.

На початку 2022-2023 навчального року спільно з громадською організацією «Маленьке серце з мистецтвом» було утворено 8 філій, які найближчим часом будуть внесені в ДУ «Школа супергероїв»:

 • Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України;
 • Комунальне підприємство «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради;
 • Комунальне некомерційне підприємство «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради;
 • Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради;
 • Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради (ігрова кімната й навчальний клас);
 • Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради;
 • Дніпропетровське обласне об’єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради (клас для початкової школи та клас для старшої школи);
 • Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня № 16» Харківської міської ради.

Заплановано до 2032 року:

 • відновити/ побудувати укриття у 100% закладів загальної середньої освіти;
 • реалізувати ініціативу першої леді Олени Зеленської із психологічної та емоційної підтримки учасників освітнього процесу;
 • забезпечити здорове харчування для здобувачів освіти;
 • організувати підвезення всіх учасників освітнього процесу;
 • оновити 100% освітніх програм та електронних версій підручників для нової української школи;
 • створити 25 STEM-центрів у закладах післядипломної освіти та оснащити всі школи STEM-лабораторіями.

Джерело.


Повернутись вверх