facebook

Як розраховується конкурсний бал при вступі до вишу: формула

Як розраховується конкурсний бал при вступі до вишу: формула

В Україні триває прийом заяв на вступ до вищих навчальних закладів, при якому враховується конкурсний бал, тобто комплексна оцінка досягнень вступника.

Як правильно розрахувати конкурсний бал за формулою, пише Osvita.ua.

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до закладу вищої освіти.
Що входить до конкурсного балу
У 2022 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється на основі результатів:

 • національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет),
 • або балів зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів,
 • або тільки творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він проводиться.

Формула розрахунку конкурсного бала
Конкурсний бал на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ (або КБ = ТК).

Конкурсний бал на молодшого бакалавра розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2 + ОУ (або КБ = ТК).

 • Де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів за шкалою 100-200 балів;
 • К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що визначені для кожної спеціальності (список – тут);
 • ТК – оцінка творчого конкурсу, тільки для спеціальностей, для яких він проводиться (перелік – тут);
 • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в “Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка” (список – тут).
Чтайте також:  8-9 серпня відбудеться онлайн-конференція лікарняних вчителів

Зазначимо, якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • Регіональний коефіцієнт (РК) дорівнює 1,04 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях; 1,07 – для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти у Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях; 1,00 – в інших випадках;
 • Галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в “Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка” (список – тут); 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Особливості розрахунку для призерів спортивних змагань
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями “Середня освіта (Фізична культура)” та “Фізична культура і спорт” ОУ встановлюється рівним 10.
Який мінімальний конкурсний бал
Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань “Право”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”.

Чтайте також:  8-9 серпня відбудеться онлайн-конференція лікарняних вчителів

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125 балів.

Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовуються до осіб, зазначених у пункті 7 розділу VIII “Порядку прийому на навчання у 2022 році” (дивитися тут).

З усіх інших спеціальностей заклад вищої освіти самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсі.
До якого числа треба подати документи
Згідно наказу МОН, для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 • Прийом заяв та документів розпочався 29 липня та закінчиться о 18:00 08 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів та о 18:00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ), а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня.
 • Прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що беруть участь у конкурсі за квотою-2 (10% бюджетних місць в кожному виші) та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, також закінчиться о 18:00 08 серпня.
Чтайте також:  У МОН пояснили, хто з абітурієнтів має право першочергового вступу

Джерело.


Повернутись вверх