facebook

Оприлюднено умови прийому фахових молодших бакалаврів

Міністерство освіти і науки оприлюднило Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році.

Оприлюднено умови прийому фахових молодших бакалаврів

Документ визначає особливості прийому на навчання вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти
На навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2020 році прийматимуться:

особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;
особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту – незалежно від здобутого профілю);
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
особи, які здобули вищу освіту.
Вступники прийматимуться на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

Чтайте також:  Чи потрібна українцям вища освіта? Що найбільше цікавить роботодавців

Прийом заяв та документів розпочнеться 30 червня та закінчиться 13 липня о 18:00.

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться від 14 липня до 21 липня. Творчі конкурси можуть проводитись у два тури, кожен з яких може оцінюватись окремо.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 23 липня.

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 27 липня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням має відбутись не пізніше 18:00 29 липня.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 липня, додаткове зарахування – не пізніше ніж 31 серпня.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочнеться 01 липня.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури на відповідні конкурсні пропозиції будуть проведені до 09 липня.

Прийом заяв та документів розпочнеться 13 липня, крім військових коледжів сержантського складу та фахових коледжів із специфічними умовами навчання.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступатимуть на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів закінчиться 22 липня.

Чтайте також:  Міносвіти реорганізує мережу коледжів і підрозділів вишів

Прийом заяв та документів для осіб, які вступатимуть тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання закінчиться 01 серпня.

Вступні іспити, творчі конкурси будуть проведені від 23 до 28 липня.

Співбесіди проведуть від 23 до 25 липня.

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди будуть оприлюднені 03 серпня.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів має бути оприлюднений не пізніше 03 серпня.

Конкурсний відбір, його організація та проведення
Конкурсний відбір на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Умовами випадках;
для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Умовами випадках.
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань.


Повернутись вверх