facebook

Цілісність і системність в освіті: особливості програм НУШ у 5-х класах

Цілісність і системність в освіті: особливості програм НУШ у 5-х класах

Інформує Всеосвіта.

Затверджена типова освітня програма, а також певний перелік модельних навчальних програм, які відрізняються від того, що було розроблено у початковій школі.

Для впровадження Нової української школи фахівці Інституту педагогіки вирішили узгодити між собою всі предмети за змістом та видами діяльності. Таким чином були розроблені модельні навчальні програми на всі предмети, які є узгодженими між собою.

У своєму виступі докторка педагогічних наук, старша наука співробітниця, заступниця директора з науково-експериментальної роботи Тетяна Засєкіна поділиться особливостями програм НУШ в 5-х класах та розповість про те, чим буде унікальний новий навчальний рік.

РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

 • Була затверджена типова освітня програма, а також певний перелік модельних навчальних програм, які відрізняються від того, що було розроблено у початковій школі.
 • Були розведені поняття «модельна навчальна програма» і «навчальна програма».

Тетяна Засєкіна звертає увагу, що освітня навчальна програма – це комплекс, який описує робочий навчальний план, систему оцінювання та організацію навчання, а модельна навчальна програма – це комплекс, який описує організацію предметного вивчення на уроках.

РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Якщо у початковій школі у нас був вибір між освітньою програмою О.Я.Савченко та Р.Б. Шияна, то на середню школу є лише одна типова освітня програма, але вона містить аж 75 модельних навчальних програм, з яких можна збирати власний комплект програм, за якими можуть навчатись учні.

Чтайте також:  Ці школи можуть відправити на карантин вже у вересні: МОЗ назвало умови

Які ж особливості нових програм?

Українська мова

 • Модельна програма з української мови – це нове бачення українськомовної освіти в України.
 • Добір змісту з урахуванням перспективи застосування знань, умінь і навичок.
 • Надання мовній теорії функційності.
 • Акцентування на прикладних аспектах навчання української мови.

Українська література

 • Програма орієнтована на читацькі інтереси та пізнавальні потреби сучасних учнів-підлітків.
 • Зміст і структура програми логічно пов’язані зі змістом і компонентами літературної освіти початкової ланки навчання.
 • Програму побудовано за тематично-жанровим принципом у хронологічній послідовності представлення письменницьких персоналій у межах тематичного розділу.
 • Подано розлогий матеріал для реалізації мистецького контексту в процесі вивчення кожного твору.
 • Указано на міжпредметні зв’язки під час опрацювання навчального матеріалу.

Іноземна мова

 • Програма відрізняється за структурою від інших предметів, адже в ній дотримані європейські норми для здобуття іншомовної освіти на рівні B1.
 • Розкриває компетентнісний потенціал галузі й окреслює методи, форми, способи й засоби його реалізації.
 • Досліджує історію і суспільство.
 • Вчить оцінювати розвиток суспільства, історичної думки.
 • Логічно поєднує історичний і громадознавчий складники.
 • Повністю враховує знання й уміння учнів, набуті у початковій школі.

Математика

 • Прикладна направленість математики.
 • Посилення міжпредметних зв’язків.
 • Урізноманітнення видів навчальної діяльності, які вчитель може запропонувати учням.
 • Природничі науки.
 • Уперше реалізовано цілісність і неперервність природничої освіти.
 • Інтегративний підхід реалізовано у координації змісту.
 • Науковість і доступність.
Чтайте також:  У Чернівецькій області заборонили переходити на дистанційну форму навчання

Інформатика

 • Розвиток розумових здібностей дитини.
 • Використання цифрових інструментів для успішного навчання.
 • Активні методи навчання, зокрема проблемний та дослідницький.
 • Технології.
 • Спрямована на підготовку особистості з інноваційним типом мислення.
 • Надає широкі можливості для творчості вчителів і учнів.
 • Має експериментально апробоване навчально-методичне забезпечення.

Здоров’я, безпека та добробут

 • Основною ідеєю концепції програми є поступальний рух дитини через призму особистісного виміру від внутрішнього «Я» до гармонійної та безпечної взаємодії з навколишнім світом побудови взаємин у суспільстві.
 • Програма реалізується через інтегративний підхід.

Етика

 • Передбачає розвиток доброчесної, відповідальної та виваженої поведінки, що відповідає моральним цінностям і орієнтирам особистості.
 • Формування в учня/учениці навичок взаємодії та спілкування, морального ставлення до інших.

Мистецтво

Презентує народне і професійне мистецтво: різні види дизайну і сучасні артпрактики (інсталяції, перформанс, комп’ютерна графіка й анімації тощо).

Увага учнів концентрується на опануванні мови різних видів мистецтва.

ЧИМ ЦЕЙ СТАНДАРТ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ПОПЕРЕДНІХ?

Даний державний стандарт передбачає освіту, орієнтовану на результат за допомогою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь:

 • читати з розумінням;
 • висловлювати власну думку;
 • критично і системно мислити;
 • діяти творчо, виявляти ініціативу;
 • конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики;
 • знаходити розв’язання проблем;
 • співпрацювати з іншими людьми.

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІСТУ Й ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чтайте також:  Булінг вчителів через вакцинацію: як цьому запобігти?

Мова: організаційна, пізнавальна, мовленнєва, текстова діяльність.

Література: читання, переказування, прослуховування, перегляд екранізації, створення.

Математика: інтерактивні форми роботи, використання ІКТ, дослідницька та проєктна діяльність.

Інформатика: пошук, опрацювання та узагальнення інформації, практична робота, проєктна діяльність.

Природничі науки: дослідження, користування вимірювальними приладами/моделями, розв’язування задач.

Історія і суспільство: короткі повідомлення учнів, пошукові, практичні і творчі завдання.

Мистецтво і технології: художньо-практичне й художньо творче проєктування.

МОДЕЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ:

1. Розроблені за єдиними узгодженими підходами.

2. Забезпечують можливість закладам загальної середньої освіти складати освітні програми філологічного чи STEM- спрямування.

3. Враховують сучасні тенденції розвитку систем освіти провідних країн світу із високими економічними показниками.

Джерело.


Повернутись вверх