facebook

За академічну недоброчесність можуть позбавити ступеня вищої освіти – проєкт МОН до громадського обговорення

Під дію Порядку потрапляють рішення про присудження ступенів вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр» та присвоєння відповідних кваліфікацій.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації. Цей проєкт розроблений з метою реалізації абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту».
Порядок регулює процедуру скасування закладом вищої освіти рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення порушення здобувачем вищої освіти норм академічної доброчесності.

Розв’язання цього питання є надзвичайно важливим для закріплення культури академічної доброчесності в освітньому середовищі і суспільстві в цілому.

Свої зауваження і пропозиції можна надсилати до 14 серпня 2020 року на електронну адресу [email protected].

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Порядок регулює процедуру скасування закладом вищої освіти рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення порушення здобувачем вищої освіти норм академічної доброчесності на підставі частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням статті 42 Закону України «Про освіту».

Під дію Порядку потрапляють рішення про присудження ступенів вищої освіти «молодший бакалавр»«бакалавр» і «магістр» та присвоєння відповідних кваліфікацій, прийняті закладами вищої (фахової передвищої) освіти (науковими установами) незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності (далі – заклад освіти).

Встановлення порушення академічної доброчесності базується на таких основних принципах:

  • усвідомлення важливості академічної доброчесності та власної відповідальності за її дотримання всіма особами, залученими до розгляду справи;
  • нульова толерантність до проявів академічної недоброчесності;
  • дотримання норм законодавства та внутрішніх нормативних документів закладу освіти,  справедливість та об’єктивність;
  • правова визначеність, відкритість і прозорість правил і процедур виявлення порушень норм академічної доброчесності та встановлення академічної відповідальності.
Чтайте також:  Українські студенти зможуть самі обирати тривалість навчання і змінювати спеціальність: Рада зробила перший крок

Скасування закладом освіти рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення порушення здобувачем вищої освіти норм академічної доброчесності здійснюється на підставі частини другої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням статті 42 Закону України «Про освіту» у випадках виявлення у кваліфікаційній роботі (публікаціях за період навчання для здобуття відповідного ступеню вищої освіти) академічного плагіатуфабрикації, фальсифікації, встановлення факту списування, фальсифікації або впливу у будь-якій формі на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання на Єдиному державному кваліфікаційному іспиті або іншому атестаційному іспиті, що передбачений освітньою програмою.

Скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності здійснюється закладом освіти, який присудив відповідний ступінь вищої освіти, або його правонаступником (за наявності) на основі виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СПРАВИ ПРО ПОРУШЕННЯ ОСОБОЮ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Заклад освіти ініціює процедуру виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності щодо осіб, яким цим закладом присуджено ступінь вищої освіти та відповідну кваліфікацію, за власною ініціативою, на підставі повідомлення про порушення норм академічної доброчесності або на вимогу Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, Державної служби якості освіти, інших державних органів.

Чтайте також:  Лісовий пояснив, чому заочна та вечірня форми навчання в Україні не мають сенсу

Повідомлення про порушення академічної доброчесності може бути подане на офіційну адресу закладу освіти, який присудив ступень вищої освіти та присвоїв відповідну кваліфікацію або його правонаступника, фізичною або юридичною особою, громадським об’єднанням без статусу юридичної особи, у довільній письмовій формі або в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки.

Повідомлення повинно містити таку обов’язкову інформацію: прізвище, ім’я, по батькові особи, яку звинувачують у  порушенні нею академічної доброчесності, зміст порушення академічної доброчесності в період здобуття відповідного ступеня вищої освіти цією особою, докази, що його підтверджують. Рік присудження ступеня вищої освіти та інші додаткові відомості надаються за наявності інформації. Анонімні повідомлення не підлягають розгляду.

При надходженні належно оформленого повідомлення чи вимоги Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, Державної служби якості освіти, інших державних органів заклад освіти зобов’язаний:

  • у двомісячний термін здійснити перевірку звинувачень;
  • у разі встановлення фактів порушення академічної доброчесності прийняти рішення про притягнення особи до академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності.

НАСЛІДКИ СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У разі скасування закладом освіти (науковою установою) раніше прийнятого рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, заклад освіти (наукова установа) негайно інформує особу, щодо якої прийнято рішення (за можливості), заявника, анулює виданий документ про вищу освіту, звертається до Міністерства освіти і науки України із заявою про внесення відповідної інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), документує рішення в особовій справі особи, щодо якої прийнято рішення, а також розміщує інформацію про це у відкритому доступі на офіційному вебсайті закладу освіти (наукової установи).
При анулюванні документу про вищу освіту також анулюються документи про вищу освіту щодо ступенів, отриманих на основі анульованого документа про вищу освіту.

Чтайте також:  У МОН зазначають, що зменшення навантаження збереже колективи вишів

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ

Апеляція щодо рішень про скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєної відповідної кваліфікації за порушення норм академічної доброчесності в період здобуття відповідного ступеня вищої освіти (далі – апеляція) подається особою, стосовно якої прийнято рішення, або її представником у довільній письмовій формі або в електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки.

Апеляція повинна містити таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, рік присудження ступеня вищої освіти, відомості про прийняте закладом освіти рішення, підстави для оскарження рішення та посилання на докази, що їх підтверджують, вимоги щодо суті рішення за результатами розгляду апеляції.

Джерело.


Повернутись вверх