facebook

Підвищення кваліфікації вихователів: що повинен вміти педагог і які завдання є у програмі

Міністерство освіти і науки затвердило програму підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти. Так, загальна кількість годин, що відводиться на засвоєння змісту програми – 45 годин. Що повинен вміти вихователь – читайте у матеріалі.

Програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей вихователя, які відповідають оновленому Стандарту.

Зазначимо, що програма складається з теоретичної та практичної складової, самостійної роботи. У змісті програми – 16 взаємопов’язаних тем.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна або мережева

Скільки годин займає програма? Загалом 45 годин. Але вони розподіляються так:

Лекційні заняття – 6 годин;
Практична робота – 26 годин;
Самостійна робота – 11 годин;
Підсумкові заходи – 2 години.
Що повинен вміти вихователь
У МОН назвали загальні компетентності, які має опанувати педагог під час підвищення кваліфікації:

збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, розуміння шляхів її поступу в історичній ретроспективі;
вільне використання цифрових технологій для реалізації навчання;
генерування нових ідей (креативність);
прийняття обґрунтованих рішень;
співпраця та взаємодія у команді;
організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;
міжособистісна взаємодія;
рефлексія та саморозвиток.
Фахові компетентності, якими має володіти вихователь:

Визначати та оцінювати актуальні проблеми дошкільної освіти.
Враховувати українські традиції та міжнародні практики в реалізації змісту оновленого Стандарту.
Розробляти змістово-методичне забезпечення навчання.
Розвивати у дітей дошкільного віку базові якості особистості (самостійність, відповідальність, працелюбність, лідерство, людяність, спостережливість, справедливість, ініціативність, активність, креативність та ін.).
Навчатися впродовж життя з метою підвищення особистісно-професійного саморозвитку.
Вивчати запити й очікування всіх учасників освітнього процесу в закладі освіти.
Завдання програми з підвищення кваліфікації
Серед головних завдань програми:

Чтайте також:  В Україні оновлять перелік професій загальнодержавного значення

ознайомлення вихователів зі стратегіями та тенденціями, які входять до змісту оновленого Стандарту;
удосконалення здатності та готовності педагога планувати навчання для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;
формування здатності педагогів організовувати різні види діяльності дітей у садочках на засадах таких базових принципів:
демократичність;
рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіта без дискримінації за будь-якими ознаками;
забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;
соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу.
вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.
До слова, базовий Стандарт для дошкільної освіти затвердили 12 січня 2021 року. В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання, а також солідарної відповідальності держави, громади, родини до піклування та розвитку дошкільнят.

Джерело.


Повернутись вверх