facebook

Нові підходи в інклюзивній освіті: завдання МОН на 2021 рік

Розвиток освіти і науки України знаходиться у фокусі плану пріоритетних дій Уряду на поточний рік.

 

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2021 рік, у фокусі яких розвиток освіти і науки України, повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначає, що до завдань поставлених Міністерством на 2021 рік входять: розширення доступу дітей до якісної дошкільної освіти, оновлення змісту загальної середньої та професійної освіти, впровадження нових підходів до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

Також серед пріоритетів – підвищення престижності педагогічної праці та заохочення педагогів до особистого і професійного зростання, забезпечення фінансової автономії закладів вищої освіти для провадження своєї діяльності та удосконалення законодавства у сфері науки і технологій, – підкреслює Сергій #Шкарлет.

Згідно з планом пріоритетних дій на 2021 рік, #МОН має на меті здійснити кроки та конкретні дії для реалізації реформ у всіх сферах діяльності Міністерства освіти і науки України:

доступна та якісна дошкільна освіта;

Нова українська школа;

сучасна професійна освіта;

якісна вища освіта і розвиток освіти дорослих;

розвиток науки та інновацій.

Також завданнями Плану передбачено надання державної підтримки щодо:

оновлення приміщень закладів загальної середньої освіти;

Чтайте також:  Уряд оприлюднив план підвищення пенсій: що очікувати пенсіонерам, які працюють?

оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної освіти;

забезпечення фінансової автономії закладів вищої освіти для провадження своєї діяльності;

створення умов для забезпечення права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту;

підвищення ефективності дуальної форми навчання завдяки активній участі підприємств у освітньому процесі;

створення сприятливих умов для працевлаштування і кар’єрного зростання молодих вчених тощо.

Сергій Шкарлет додає, що до законопроєктів, які мають бути розроблені та подані для ухвалення Верховною Радою України входить проєкт нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту» та законопроєкт «Про освіту дорослих».

Джерело.


Повернутись вверх