facebook

Як забезпечити доступ до інклюзивної освіти – рекомендації директорам шкіл та місцевій владі

На сайті МОН опублікували дослідження потреб стейкхолдерів у забезпеченості якості інклюзивної освіти.

 

Дослідження повели на замовлення Державної служби якості освіти у межах проєкту “Супровід урядових реформ в Україні” (SURGe).

Зокрема, у ньому є рекомендації для місцевої влади та директорів шкіл.

Органам місцевого самоврядування рекомендують:

Забезпечити доступ дітей територіальної громади до послуг ІРЦ через їх утворення на території громади з урахуванням чисельності дітей.
Передбачити витрати на відрядження фахівців ІРЦ для проведення комплексної оцінки розвитку дитини за місцем навчання та / або проживання (перебування) дитини.
Забезпечити залучення фахівців, особливо в сільській місцевості, до надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП відповідно до ІПР (зокрема, психологів, логопедів, реабілітологів, сурдопедагогів тощо), у тому числі через залучення на договірних засадах спеціалістів, які працюють у спеціальних закладах освіти, а також організації їх підвезення до закладу освіти за місцем навчання дитини.
Впровадити програми мотивації / соціальних гарантій для фахівців, які готові працювати на посадах асистента вчителя, логопеда, психолога для забезпечення інклюзивного навчання дітей з ООП, особливо в сільській місцевості (наприклад, соціальне житло, доплати, забезпечення здобуття другої вищої освіти зі спеціальності “корекційна педагогіка” тощо), зокрема через цільові програми.
Провести моніторинг матеріального та кадрового забезпечення закладів загальної середньої освіти, які функціонують у територіальних громадах, щодо створення умов для навчання дітей з ООП (з урахуванням універсального дизайну та розумного пристосування).

Чтайте також:  Пробне ЗНО-2021: змінились терміни проведення в окремих регіонах «червоної» зони

Розробити плани щодо створення умов для навчання дітей з ООП, а саме осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату (з урахуванням універсального дизайну та розумного пристосування у ЗЗСО), передбачити відповідне фінансування в цільових програмах.
Забезпечити дотримання норм укомплектування класів для створення комфортних умов навчання.
Проводити систематичні моніторинги щодо задоволеності батьками якістю та доступністю освіти для дітей з ООП.
Вжити заходів для розвитку позашкільної освіти в територіальній громаді, зокрема спортивних, мистецьких, загальнорозвиткових занять і гуртків, адаптованих до можливостей і потреб дітей з ООП.
Забезпечити визначення потреб населення в соціальних послугах, планування та розвиток соціальних послуг за результатами визначених потреб, зокрема послуг, спрямованих на задоволення потреб дітей з ООП та їхніх сімей.
Забезпечити введення достатньої кількості фахівців із соціальної роботи (зокрема для проведення консультацій для батьків дітей з ООП, в тому числі з інвалідністю), а також ведення випадків сімей у складних життєвих обставинах, в яких виховують дітей з ООП / інвалідністю.
Забезпечити послугу підвезення до закладу освіти, ІРЦ, інших надавачів послуг та у зворотному напрямку, зокрема спеціально обладнаним транспортом для перевезення осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.
Забезпечити доступ сімей, які виховують дітей із порушенням розвитку та ризиком виникнення таких порушень, до послуги раннього втручання через організацію роботи команд раннього втручання у відділеннях / центрах раннього втручання в громадах.
Сприяти створенню та функціонуванню груп взаємодопомоги між батьками, які виховують дітей з ООП, зокрема з інвалідністю.
Забезпечити інформування населення про наявні освітні, соціальні, реабілітаційні послуги та шляхи звернення за ними, одночасно використовуючи різні канали комунікації (електронні, друковані, усні у вигляді тематичних зустрічей, обговорень, презентацій) з урахуванням особливостей цільових груп.
Розвивати та представляти інклюзивність як одну з характеристик та цінностей територіальної громади та всіх її установ у стратегії розвитку територіальної громади.
Керівникам закладів загальної середньої освіти рекомендують:

Чтайте також:  Адміністрація шкіл подекуди замовчує випадки інфікування COVID-19 у закладі, – Сергій Горбачов

У внутрішній системі забезпечення якості освіти передбачити регулярне самооцінювання в аспекті впровадження інклюзивного навчання.
Забезпечити ефективну взаємодію між фахівцями ІРЦ, педагогами та іншими членами команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП щодо різних питань інклюзивного навчання, організації навчання дітей із різними ООП, розроблення ІПР тощо.
Забезпечити ефективне залучення батьків дітей з ООП, які навчаються в інклюзивних класах, до команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.
Придбати обладнання й засоби навчання з урахуванням особливостей та індивідуальних потреб учнів і їхньої безпеки.
Передбачити залучення фахівців ІРЦ та / або інших вузькопрофільних спеціалістів для надання допомоги закладу в облаштуванні сенсорної кімнати та її подальшого ефективного використання.
Забезпечити адаптацію дитини з ООП, яка зарахована на навчання до інклюзивного класу закладу загальної середньої освіти.

Джерело.


Повернутись вверх