facebook

Затверджено типову освітню програму для 5-9 класів ЗЗСО

Документ розроблено з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти.

Сьогодні, 19 лютого, наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 затверджено типову освітню програму для 5-9 класів ЗЗСО.

Типова освітня програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року.

Навчальне навантаження учнів не збільшується

Санітарним регламентом встановлено допустиму сумарну кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів.

При 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:

для учнів 5-го класу – 28 годин на тиждень;

для учнів 6-го класу – 31 годину на тиждень;

для учнів 7-го класу – 32 години на тиждень;

для учнів 8-го класу – 33 години на тиждень;

для учнів 9-го класу – 33 години на тиждень.

Також базовим навчальним планом визначено кількість додаткових годин для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, що для рівня базової середньої освіти становить 227,5 годин.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів, визначене типовою освітньою програмою, відповідає базовому навчальному плану Державного стандарту.

Заклад освіти самостійно схвалює рішення щодо предметів етичного спрямування

Чтайте також:  Бренд вчителя - один з елементів сучасності

Окрім того, типовим навчальним планом передбачена можливість вивчення учнями 5-6 класів у межах соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства» або іншого курсу морального спрямування.

Відповідно до частини 6 статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», заклад освіти визначає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, що відображається в навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

Саме заклад освіти з урахуванням освітніх потреб учнів ухвалює рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства», інший курс морального спрямування або вивчення відповідних питань в межах інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут».

Джерело.


Повернутись вверх