facebook

Положення про спеціальну школу: МОН пропонує проєкт для обговорення

Проєктом передбачено можливість створення підрозділів спеціальної школи, зокрема дошкільного відділення, пансіону та реабілітаційного відділення.

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення нову редакцію Положення про спеціальну школу, затвердженого постановою КМУ від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр».

Навчання у школі такого типу, як і в інших закладах загальної середньої освіти, має здійснюватися відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (за умови наявності дошкільного відділення) та Державних стандартів загальної середньої освіти.

Проєктом передбачено можливість створення структурних підрозділів спеціальної школи, зокрема дошкільного відділення та пансіону, реабілітаційного відділення. Також розмежовано освітні послуги та послугу проживання в пансіоні.

Відповідно до проєкту корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги (допомогу) спецшколи зможуть надавати дітям, які не є учнями (вихованцями) спеціальної школи й не отримують таких послуг в інших закладах чи установах освіти.

У документі йдеться про таке:

З урахуванням особливостей ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ дітей утворюються такі спеціальні школи:

для дітей з порушеннями слуху;

для дітей з порушеннями зору;

для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;

для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату;

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА МАЄ ВІДПОВІДАТИ НАСТУПНИМ ВИМОГАМ:

Чтайте також:  МОН намагатиметься повернути дітей за парти, - Сергій Шкарлет

кількість учнів (вихованців) спеціальної школи має складати не менше 60 дітей для сільської місцевості, та не менше 130 дітей для міської місцевості або відповідно до потужності закладу;

забезпечувати здобуття освіти учнями (вихованцями) відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (за умови наявності дошкільного відділення) та Державних стандартів загальної середньої освіти;

мати обладнані кабінети для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до профілю спеціальної школи.

ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ Є:

1. Організація освітнього процесу, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту», у тому числі формуванню культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості; нетерпимості до корупції; поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України; почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії.

2. Забезпечення здобуття загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними, мовленнєвими та/або сенсорними порушеннями (далі – учнів (вихованців) з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Чтайте також:  У 2021 році на зарплати вчителів передбачено майже 100 млрд грн

3. Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу учнів (вихованців).

4. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги), забезпечення реабілітаційних заходів для дітей.

5. Створення умов для здобуття освіти учнями (вихованцями) відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (за умови наявності дошкільного відділення) та Державних стандартів загальної середньої освіти шляхом належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості учнів (вихованців).

6. Застосування в процесі навчання найбільш прийнятних для учнів (вихованців) методів і способів спілкування в освітньому середовищі (просторі), які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному розвитку, шляхом використання в освітньому процесі української жестової мови, шрифту Брайля, альтернативних методів комунікації тощо.

7. Викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) з урахуванням можливостей та потреб дітей з особливими освітніми потребами, способами, що є найбільш прийнятними для учнів (вихованців) спеціальної школи, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів).

8. Формування компетентностей для подальшого самостійного життя, розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів, здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації.

9. Сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців).

10. Засвоєння учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.

Чтайте також:  Як працюватимуть школи і садочки з 25 січня — роз’яснення МОН

11. Набуття ключових компетентностей учнями (вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.

Джерело.


Повернутись вверх