facebook

Підвищення кваліфікації під час відпустки

Підвищення кваліфікації під час відпустки

У листі від 04.01.2021 р. № 4706-06/14-09 Мінекономіки роз’яснило, що працівник, який перебуває у відпустці, не зобов’язаний у цей період проходити навчання за направленням роботодавця. Водночас оскільки працівник має право використовувати відпустку на власний розсуд, то факт перебування працівника у щорічній відпустці не може бути перешкодою (забороною) для нього проходити підвищення кваліфікації.

Цікаво, чи може працівник поїхати у відрядження за направленням роботодавця під час відпустки? Адже цей час оплачується, а гроші ніколи зайвими не бувають… Тож нагадаємо, що Мінпраці в листі від 06.08.2004 р. № 18-429 роз’яснювало, що підприємство-роботодавець може укласти зі своїм працівником, який перебуває у черговій відпустці, договір підряду на час відпустки для виконання останнім певних робіт.

 

Лист Мінекономіки від 04.01.2021 р. №4706-06/14-09

Щодо направлення працівника для підвищення кваліфікації у період щорічної відпустки

<…> Статтею 122 КЗпП визначено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством. Такі виплати регламентовані постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. N 695 “Про гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва” (далі – Постанова N 695).

Чтайте також:  Календарно-тематичне планування з усіх предметів на 2024/2025 н. р.

Пунктом 1 Постанови N 695 для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій з відривом від виробництва, передбачаються такі мінімальні державні гарантії: збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад; виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень за основним місцем роботи.

Положення Постанови N 695 не містять виключень щодо встановлення працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, вказаних вище мінімальних державних гарантій.

Водночас якщо працівник навчається дистанційно і не має витрат на оплату проїзду до місця навчання чи наймання житла, то відповідне відшкодування таких витрат, у тому числі виплата добових, на нашу думку, не здійснюється. Водночас у разі, якщо працівник підтвердить відповідні витрати, то гарантії, передбачені Постановою N 695, мають бути забезпечені.

<…> Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах, організаціях регламентується наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. N 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці”, яким затверджено Типову форму Табеля обліку використання робочого часу N П-5 (далі – Форма). Підставою для внесення до Форми того чи іншого коду причин неявок на роботу є: накази (розпорядження) роботодавця щодо направлення у відрядження, про відпустку, листки непрацездатності тощо. Тому наказ (розпорядження) про направлення працівника на курси підвищення кваліфікації з відривом від виробництва є підставою для внесення до Форми відповідної відмітки, наприклад, – “ін” (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством). Водночас години роботи позначаються буквеним кодом “р”, а період відпустки – “в”. Тому, зважаючи на різний порядок обліку та оплати в наведених випадках відповідних періодів, вважаємо недоцільним направлення роботодавцем працівника на навчання для підвищення кваліфікації у період його щорічної відпустки.

Чтайте також:  Перший урок для 1-11 класів у 2024/2025 н. р.

Слід зауважити, що використання щорічної відпустки працівником є реалізацією його права на відпочинок, що має на меті відновлення працездатності, задоволення власних потреб та інтересів. У зв’язку з цим вважаємо, що він не зобов’язаний у цей період проходити навчання за направленням роботодавця.

Водночас оскільки працівник має право використовувати відпустку на власний розсуд, то факт перебування працівника у щорічній відпустці не може бути перешкодою (забороною) для нього проходити підвищення кваліфікації. <…>

Заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор ДЯДЮРА

Джерело.


Повернутись вверх