facebook

Щорічні відпустки, простій та самонавчання: нюанси трудових відносин у закладах освіти в умовах війни

Щорічні відпустки, простій та самонавчання: нюанси трудових відносин у закладах освіти в умовах війни

Інформує Всеосвіта.

Наводимо топ 3 факти зі сфери трудового законодавства, які захищають права вчителів під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Військова загроза з боку країни-агресорки вносить свої корективи в освітній процес України. Восени минулого року Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів – з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року. Нагадаємо, що це було девʼяте голосування за воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення. В умовах війни діти продовжують навчання, тому розгляд професійних обов’язків вчителів є вкрай актуальним.
Робочий час чи трудова повинність
Ключові зобов’язання та загальний час роботи педагогічних працівників у вигляді виконання навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності закріплюються згідно з трудовим договором (для педпрацівників враховується дія Закону України «Про освіту» та Закону України «Про повну загальну середню освіту»). Проте точний перелік посадових обов’язків має визначатись посадовою інструкцією, яка затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства. Згідно з Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» зазначається що:

  • нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень, скорочена — до 50 годин;
  • тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин;
  • роботодавець може регулювати норми тривалості роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів, норми щодо самих святкових та вихідних днів,  а також норми щодо граничних норм позанормових робіт.

П’ятиденний або ж шестиденний робочий тиждень може встановлюватися роботодавцем за рішенням військового командування. Проте часові рамки початку і закінчення щоденної роботи визначає сам роботодавець. Вчителі та інші педагогічні працівники можуть бути залучені до роботи понад встановлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань. Втім зазначається, це відбувається лише за їхньою згодою.
Щорічні відпустки для освітян
У першій частині статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Відповідно до частини другої ст. 45 Конституції України максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом. Міністерство освіти і науки України попередньо наголошувало про заборону керівникам органів управління освітою або керівникам закладів освіти примушувати працівників (педагогічних, наукових, науково-педагогічних, інших) до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану діє Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», зміни до якого було внесено в липні 2022 року. Тому незмінним залишається формат щорічної відпустки: педагогічні й науково-педагогічні працівники мають право на щорічну основну відпустку до 56 календарних днів без урахування святкових (неробочих) днів.
Самонавчання та дистанційна робота вчителів
В разі якщо для вчителів проїзд до робочого місця неможливий у зв’язку з об’єктивними причинами (повітряна тривога, зупинений транспорт тощо), проте вони можуть виконувати роботу дистанційно (у тому числі із використанням доступних засобів зв’язку). За вказівкою МОН закладам освіти рекомендовано було видати відповідні накази, які б передбачали запровадження у закладах освіти або наукових установах дистанційного режиму роботи та самостійного вибору педагогами шляхів підвищення власної професійної кваліфікації.

Дистанційна робота — це доступна форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. В умовах дистанційного режиму роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. Під час дистанційного режиму роботи за працівниками зберігаються права та обов’язки, визначені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Звертаємо увагу, дистанційний режим роботи не поширюється на працівників, які знаходяться у відрядженні, а також на працівників, які призвані на військову службу.

Зважаючи на виклики часу самоосвіта вчителів є цілеспрямованим самостійним пошуком всіх ймовірних шляхів вдосконалення власних педагогічних та наукових знань. Всеосвіта підібрала для вас найкращі інструменти для підвищення кваліфікації у доступних форматах:

Виберіть зі списку потрібний вам формат самонавчання та підвищуйте рівень кваліфікації у будь-який зручний для вас час та спосіб.

Джерело.


Повернутись вверх