facebook

Щодо можливості присвоєння першої кваліфікаційної категорії і збереження педагогічного звання «старший учитель»

Щодо можливості присвоєння першої кваліфікаційної категорії і збереження педагогічного звання «старший учитель» під час атестації вчителів початкових класів з педагогічною освітою, здобутою у педагогічних училищах за спеціальністю «Викладання в початкових класах»

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запити з місць щодо можливості присвоєння першої кваліфікаційної категорії і збереження педагогічного звання «старший учитель» під час атестації вчителів початкових класів з педагогічною освітою, здобутою у педагогічних училищах за спеціальністю «Викладання в початкових класах», повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 6 розділу І Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 09.09.2022 № 805, позачергова атестація педагогічного працівника, освітній рівень і стаж роботи якого на посадах педагогічних працівників відповідає вимогам, визначеним у пунктах 8, 9 цього розділу, може проводитися за його ініціативою. При цьому умови, передбачені у його підпунктах 1-3 цього пункту (визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів; наявність освітньо-наукового/освітньо-творчого, наукового ступеня; успішне проходження сертифікації), не є одночасною сукупністю підстав для проходження педпрацівником позачергової атестації, що засвідчено сполучником «або».

Пунктом 9 розділу І Положення встановлено, що кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр та стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж три роки.

Чтайте також:  Яка тривалість відпустки педагогічних працівників під час дії воєнного стану?

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр або ступінь вищої освіти молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж п’ять років.

Згідно з підпунктом 4 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII після набрання чинності цим Законом диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

 

Тому вчителі початкових класів, які мають неповну вищу педагогічну освіту, що прирівнюється до освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра, можуть претендувати на присвоєння лише другої кваліфікаційної категорії.

Питання стосовно можливості присвоєння вчителям початкових класів, які здобули неповну вищу освіту після навчання у педагогічних училищах з присвоєнням кваліфікації вчителя початкових класів, першої кваліфікаційної категорії буде ставитися знову перед МОН при внесенні змін до Положення про атестацію № 805.

Стосовно збереження педагогічного звання «старший учитель», то пунктом 5.4 попереднього Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, передбачалося, що педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання «старший учитель», якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років.

Чтайте також:  Юридичне розʼяснення про нюанси нарахування надбавок та зарплат: за сімейну форму, завідування кабінетом, патронаж, атестацію й інше

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 наказу МОН № 805 педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності цим наказом, є дійсними до атестації педагогічних працівників, проведеної згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим цим наказом.

Тому до закінчення процедури проведення чергової або позачергової атестації педагогічних працівників за новим положенням, за ними зберігаються присвоєні за попередньою атестацією педагогічні звання, незалежно від того, є у них кваліфікаційна категорія, чи ні.

Відповідно до пункту 10 розділу 1 Положення № 805 за результатами атестації педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) педагогічним працівникам, які, зокрема, мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»/«спеціаліст вищої категорії».

Згідно з пунктом 7 розділу ІІ Положення № 805 атестаційні комісії І та ІІ рівнів приймають рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні).

Однак атестаційні комісії, що створені відповідно до Положення № 805, не наділені повноваженнями скасовувати чи позбавляти педагогічних працівників педагогічних звань, присвоєних згідно з попереднім Положенням № 930.

Стаття 58 Конституції України передбачає, що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Тому педагогічні звання, присвоєні на умовах попереднього Положення про атестацію педагогічних працівників, зокрема звання «старший учитель», присвоєне атестаційною комісією вчителям початкових класів, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, мають зберігатися за такими педагогічними працівниками на час їх роботи на цих посадах у закладах освіти.

Чтайте також:  Оплата самозаміни при підвищенні кваліфікації без відриву від роботи

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Положення № 805 педагогічний працівник може атестуватися на умовах позачергової атестації, подавши заяву про це до відповідної атестаційної комісії не пізніше 20 грудня 2023 року із зазначенням у ній прохання про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії.

Згідно з пунктом 7 розділу ІІ Положення № 805 присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань належить до компетенції атестаційних комісій I рівня, які створюються у закладах, де працює більше 15 педагогічних працівників. Якщо ж у закладі працює 15 і менше педагогічних працівників, то присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань здійснюють атестаційні комісії ІІ рівня, що створюються при органах управління у сфері освіти.

Джерело.


Повернутись вверх